służby

26.09.2016
Element dekoracyjny

Grupa europosłów spytała Komisję Europejską, czy uważa przyjętą w Polsce ustawę antyterrorystyczną za zgodną z unijną Kartą praw podstawowych i czy zamierza włączyć ten temat do trwającej tzw. procedury praworządności. W ramach procedury Komisja koncentrowała się dotychczas na działaniach obecnej władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, Komisja nie podzieliła wątpliwości europosłów i uznała, że ustawa jest zgodna z przepisami unijnymi. Opinia Komisji jest zaskakująca, bo ustawa w oczywisty sposób pogarsza ochronę przed nieuzasadnioną inwigilacją w stosunku do osób niemających polskiego obywatelstwa, także obywateli UE.

20.09.2016

W ostatnim odcinku czwartego sezonu House of Cards, gdy wydaje się, że władza Franka i Claire Underwood sypie się jak tytułowy domek z kart, postanawiają oni wykorzystać ostatnie narzędzie, jakie im zostało: strach. Lęk konsoliduje społeczeństwo wokół władzy, jest klasyczną metodą rządzenia. Coraz łatwiej dostrzec tę metodę także w państwach demokratycznych.

13.09.2016
Element dekoracyjny

Straciliśmy gwarancję, że w imię wspólnego bezpieczeństwa państwo nagle nie obróci się przeciwko nam.

Trudno sobie wyobrazić, że standardowa wizyta w bibliotece uniwersyteckiej może stać się pretekstem do inwazyjnego przesłuchania na okoliczność związków z Al-Kaidą i ISIS, a udział w pokojowym proteście – do zatrzymania i brutalnego potraktowania przez policję. Trudno przyjąć, że rutynowa podróż samolotem może się skończyć zatrzymaniem, przesłuchaniem i inwazyjną kontrolą osobistą, a w jeszcze gorszym scenariuszu – wieloletnią banicją poza krajem. Przecież takie rzeczy nie zdarzają się w "cywilizowanym świecie". Takie rzeczy z pewnością nie zdarzają się niewinnym ludziom.

A jednak życie w warunkach wojny wewnętrznej, z bliżej niezdefiniowanym wrogiem, nie jest przewidywalne ani bezpieczne. Od 15 lat chcąc nie chcąc bierzemy udział w takim konflikcie i nie jest powiedziane, czy w kolejnym epizodzie to nam nie przypadnie rola przypadkowej ofiary.

13.09.2016

Dwa lata temu przekonywaliśmy europosłów, by przekazali Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) projekt kontrowersyjnej umowy dotyczącej przekazywania danych pasażerów linii lotniczych – tzw. dane PNR – do Kanady. Teraz TSUE zaczęło badać porozumienia z Kanadyjczykami. Zdaniem rzecznika generalnego trybunału, Paolo Mengozziego, umowa w obecnej formie nie powinna wejść w życie, ponieważ narusza Kartę praw podstawowych. Jak argumentuje rzecznik,  istnieje ryzyko, że dane PNR przekazywane do Kanady mogą być wykorzystywane nie tylko do walki z terroryzmem, ale i dla innych, bliżej nieokreślonych, celów. Co więcej, Kanadyjczycy będą mogli wykorzystywać tzw. dane wrażliwie, np. o pochodzeniu etnicznym. Skrytykowany został również bardzo długi – bo aż 5-letni – okres przechowywania danych po drugiej stronie Atlantyku.

26.08.2016

W tym roku w życie weszły dwie ustawy zwiększające kompetencje policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych służb w zakresie dostępu do danych każdego z nas – w lutym ustawa „inwigilacyjna”, a w lipcu ustawa „antyterrorystyczna”. Oba akty prawne ocenialiśmy bardzo krytycznie, próbując do ostatniej chwili wpłynąć na prawodawcę. Nie udało nam się doprowadzić do zablokowania przyjęcia nowych ustaw, sprawdzamy więc, jak funkcjonują one w praktyce.

Dane internetowe i sprawozdania

09.08.2016
Element dekoracyjny

Stosunek polskich władz do Francji przesiąknięty jest ambiwalencją – z jednej strony kpią one z klęski domniemanej „polityki multi-kulti”, a jednocześnie argument „podobne rozwiązania wprowadzone zostały we Francji” był jednym z najczęściej padających podczas uchwalania polskiej ustawy „antyterrorystycznej”. Argumentum ad Francorum stosowane jest wybiórczo w zależności od tego, jaką tezę chce się udowodnić. Inspiracja ustawodawstwem francuskim też jest selektywna – skopiowano uprawnienia służb, jednak bez gwarancji praworządności, jakie im towarzyszyły w oryginale. Co jest zatem bliższe prawdy: czy reakcją Francuzów na terroryzm było bezpardonowe zaostrzenie prawa i ograniczenie swobód obywatelskich, czy też przyzwolenie na dalszą radykalizację środowisk islamistycznych w imię mitycznej poprawności politycznej?

Po pierwsze: czy jest co naśladować?

27.07.2016

Od poniedziałku – zgodnie z obowiązującą już ustawą „antyterrorystyczną” – nowi abonenci kart przedpłaconych, popularnie zwanych pre-paidami, muszą podać operatorowi telekomunikacyjnemu swoje dane osobowe. Mówiąc prościej, zanim zacznie się używać nowego numeru na kartę, trzeba się wylegitymować. Karty kupione przed wejściem w życie przepisów będą działać jeszcze kilka miesięcy. Termin na ich rejestrację to 1 lutego 2017 r. – tego dnia operatorzy wyłączą niezarejestrowane numery.

22.07.2016

W czwartek 21 lipca francuskie Zgromadzenie Narodowe ostatecznie przyjęło ustawę przedłużającą trwający od 14 listopada 2015 r. stan wyjątkowy o kolejne 6 miesięcy, do końca stycznia 2017 r. Ustawa wprowadza też nowe mechanizmy antyterrorystyczne, np. możliwość zakazania zgromadzeń m.in. w miejscach kultu, w których zachęca się do nienawiści czy przemocy. Ostateczny tekst ustawy jest owocem kompromisu pomiędzy deputowanymi i senatorami ze wszystkich frakcji: 87 deputowanych głosowało za, a jedynie 5 przeciw.

Ustawa skierowała Francję na drogę do „permanentnego stanu wyjątkowego”. Przeciwko tej decyzji głośno opowiedział się Związek Zawodowy Sędziów, krytykując „pogardę dla zasad demokratycznych i wolności obywatelskich”, a także francuski Rzecznik Praw Obywatelskich Jacques Toubon, który mówił o „osłabieniu państwa prawa i wykonywania praw podstawowych”.

19.07.2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował kilka dni temu projekty rozporządzeń do ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Jeden z nich zawiera kontrowersyjny katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Mimo pozytywnych zmian katalog doskonale pokazuje wiele problemów związanych z ustawą „antyterrorystyczną”, która trafiła już do Trybunału Konstytucyjnego.

12.07.2016

Pod koniec zeszłego tygodnia kraje członkowskie Unii Europejskie dały zielone światło dla programu „Tarczy prywatności”, który ma umożliwić przesyłanie danych Europejczyków na drugą stronę Atlantyku. Dzisiaj Tarczę zaakceptowała Komisja Europejska. Z porozumienia zadowolony jest biznes, natomiast instytucje i organizacje walczące o prawo do prywatności podtrzymują liczne zastrzeżenia.

Strony