wolność słowa

17.05.2012

Na początku maja Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych przepisów mających chronić dzieci przed niepożądanymi treściami zamieszczanymi w Internecie. To nie pierwszy raz, kiedy za dobrymi intencjami i potężnym politycznie hasłem „pomyślmy o dzieciach” stoi kontrowersyjna i zaskakująca inicjatywa regulacyjna. Dokument o sympatycznie brzmiącej nazwie „Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci” zawiera propozycje, które mogą poważnie ograniczać prywatność i wolność wypowiedzi użytkowników Internetu.  Tym razem Komisja Europejska wypowiada wojnę m.in. anonimowości w sieci.

06.03.2012

W środę w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące projektowanych zmian w Prawie o zgromadzeniach. Zakłada ona między innymi wprowadzenie zakazu udziału w zgromadzeniach osób z zasłoniętymi twarzami. Fundacja Panoptykon krytycznie ocenia proponowane zmiany. Naszym zdaniem nie zwiększą one bezpieczeństwa, natomiast zdecydowanie ograniczą prawa i wolności obywatelskie. Swoje stanowisko zawarliśmy w opinii przesłanej do komisji sejmowych i przedstawimy posłom w trakcie wysłuchania publicznego.

21.02.2012

16 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny orzekł w sprawie dotyczącej filtrowania i monitorowania sieci przez dostawców usług internetowych (ISP). W wyroku SABAM II (Netlog/SABAM) Trybunał uznał, że nakładanie na dostawców portali społecznościowych obowiązku monitorowania treści, jakie umieszczają użytkownicy, w celu ochrony przed naruszeniami prawa autorskiego jest niezgodne z prawem unijnym.

21.02.2012

W związku z docierającymi do nas od kilku dni pytaniami o opinię na temat projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zdecydowaliśmy się przypomnieć – już wielokrotnie publikowane – stanowisko Fundacji Panoptykon w tej sprawie. Ze zdziwieniem i niepokojem obserwujmy, jak hasło "ACTA bis" jest promowane w odniesieniu do tej nowelizacji. Planowana nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną bynajmniej nie wprowadza cenzury, a jedynie "cywilizuje" zasady blokowania spornych treści w sieci na czas trwania sporu. Nie ma w niej mowy o arbitralnym blokowaniu jakichkolwiek treści przez samych usługodawców, nie zmienią się też obowiązujące zasady odpowiedzialności pośredników internetowych za treści publikowane przez użytkowników. Zmieni się jedynie procedura blokowania spornych treści (na czas trwania sporu) i to w sposób korzystny dla użytkowników.

26.01.2012

W tym sporze nie chodzi o "promowanie piractwa". Chodzi o powstrzymanie nowej fali nadzoru nad społeczeństwem; o wolny i otwarty Internet; o zachowanie proporcji między ochroną interesów milionów użytkowników i wartości, dzięki którym rozwija się sieć, a zabezpieczaniem komercyjnych interesów jednej branży przemysłu. Przypominamy o tym, ponieważ coraz częściej i z coraz większym niepokojem czytamy, jak na różnych formach walka z ACTA jest utożsamiana z promowaniem nielegalnej wymiany plików. Spór internautów z rządem, który z sieci wylał się już na ulicę, i trwające od miesięcy protesty organizacji pozarządowych mają naprawdę o wiele poważniejsze podstawy.

22.12.2011

24 listopada, gdy mediach dominowały wciąż obrazy wydarzeń, jakie miały miejsce w Warszawie podczas Święta Niepodległości, Prezydent RP złożył do Sejmu nowy projekt ustawy o zgromadzeniach. Mimo że proponowane rozwiązania są nieprecyzyjne, a sama idea wprowadzania tego typu zmian na chybcika - krótkowzroczna, prace nad ustawą idą błyskawicznie. 1 grudnia miało miejsce I czytanie oraz skierowanie projektu do konsultacji instytucjom samorządowym. Wczoraj (21 grudnia) projekt trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Prezydencki projekt budzi wiele kontrowersji, jednak wciąż brak w mediach merytorycznej debaty na ten temat oraz polemiki z proponowanymi przez Prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozwiązaniami.

28.11.2011

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dziś [24.11.2011], iż proponowane prawo nakazujące dostawcom usług internetowych instalowanie systemu filtrującego całą komunikację i blokującego wybrane treści w celu ochrony praw własności intelektualnej, stoi w sprzeczności z prawem europejskim.

Werdykt ten jest niezwykle istotny, gdyż chroni otwartość Internetu. Decyzja przeciwna doprowadziłaby do poddania wszystkich sieci europejskich ciągłemu nadzorowi i filtrowaniu.

27.11.2011

Zdaniem dziennikarzy, po wydarzeniach z 11 listopada istnieje obawa, że prawo do informacji nie może być dłużej w Polsce skutecznie egzekwowane. Dlatego też niektórzy z nich przygotowują projekt zmiany przepisów dotyczących ochrony prawnej tej grupy zawodowej. Efektem proponowanych zmian miałoby być zrównanie statusu dziennikarza ze statusem funkcjonariusza publicznego.

24.11.2011

Już 11 listopada, w reakcji na „niepokojowe” demonstracje i walki z policją na ulicach Warszawy, Prezydent zapowiedział zmiany w ustawie regulującej prawo do zgromadzeń publicznych. Jak zapowiedział, tak zrobił: dziś poznaliśmy treść prezydenckiego projektu, który już trafił do Sejmu. Projekt przewiduje m.in. zakaz uczestnictwa w manifestacjach osób zamaskowanych i możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej demonstracji w tym samym miejscu lub czasie. Co to oznacza dla „chuliganów”, a co dla „spokojnych obywateli”, jakkolwiek ich zdefiniujemy? Naszym zdaniem inicjatywa Prezydenta to przejaw niebezpiecznej i krótkowzrocznej  polityki „dokręcania śruby”.

16.11.2011

Firma Google opublikowała najnowszy Raport Przejrzystości (ang. Transparency Report). Podsumowuje w nim liczbę zapytań wystosowanych przez rządy państw z całego świata o udostępnienie danych użytkowników lub usunięcie treści. Google, podobnie jak inne firmy z branży internetowej, musi na takie zapytania odpowiadać w ramach obowiązującego w danym państwie prawa. Raport jest próbą włączenia się usługodawcy w debatę o prawach użytkowników sieci. Google wydaje go co 6 miesięcy od 2009 r. Najnowsze wydanie podsumowuje zapytania władz w pierwszej połowie 2011 r.

Strony