Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zakazał stołecznym…

W skrócie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zakazał stołecznym władzom sięgania po dane z Krajowej Ewidencji Podatników na potrzeby wydawania tzw. Karty Warszawiaka. Od samego początku GIODO zgłaszał zastrzeżenia do zasad przekazywania danych między warszawskim ratuszem, Zarządem Transportu Miejskiego i Ministerstwem Finansów. Instytucje wymieniały się informacjami, by zweryfikować, czy osoby ubiegające się o Kartę (uprawniającą do zniżek na bilety długookresowe) płacą podatki w Warszawie. Zdaniem Inspektora, robiły to bez podstawy prawnej. ZTM broni się twierdząc, że wszystkie osoby, które wnioskują o Kartę, zgadzają się na przetwarzania ich danych i zapowiada zaskarżenie decyzji GIODO do sądu administracyjnego. Obecnie, by uzyskać Kartę, trzeba dostarczyć do ZTM jeszcze jeden dokument - potwierdzenie rozliczania się z podatków w Warszawie.

Więcej o problemach związanych z tzw. Kartą Warszawiaka

Dodaj komentarz