Skąd nagły zwrot w polityce wobec ITU? Pytamy Ministra Administracji i Cyfryzacji

Artykuł
19.10.2012
2 min. czytania
Tekst
Image

Dwa tygodnie temu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podsumowało konsultacje społeczne dotyczące rewizji Międzynarodowych Przepisów Telekomunikacyjnych (ITR), jednocześnie publikując zrewidowane stanowisko polskiego rządu. Okazało się, że Polska jednak nie sprzeciwi się poszerzeniu kompetencji regulacyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na kwestie związane z Internetem. Dziś publikujemy list, który wspólnie z innymi organizacjami społecznymi wysłaliśmy w tej sprawie do MAiC. Oczekujemy wyjaśnienia, dlaczego rząd zmienił zdanie w tej fundamentalnej kwestii, mimo że wszyscy uczestnicy konsultacji społecznych byli temu przeciwni.

O rewizji ITR i kontrowersjach związanych z tym procesem pisaliśmy już wielokrotnie. W sierpniu, występując wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, przedstawiliśmy swoje stanowisko. Podkreślaliśmy wówczas, że niektóre z proponowanych zmian w ITR mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje dla przyszłości wolnego i otwartego Internetu. W szczególności nie można pozwolić na to, aby kompetencje regulacyjne związane z zarządzaniem siecią zostały przekazane ITU – instytucji niedemokratycznej, nietransparentnej i zamkniętej na dialog z obywatelami.

Nie tylko my byliśmy tego zdania: zgodnie z tabelą podsumowującą konsultacje społeczne, opublikowaną na portalu MamZdanie.org.pl, wszystkie organizacje społeczne, które zabrały głos, uznały, że rozszerzenie mandatu ITU byłoby niewskazane. To przejaw rzadko spotykanego konsensusu między organizacjami pozarządowymi i biznesem. MAiC przeprowadziło jednak równolegle konsultacje międzyresortowe, gdzie opinie nie zawsze pokrywały się z nastrojami społecznymi. Głos w sprawie rewizji ITR zabrały m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej, które już nie sprzeciwiły się rozszerzeniu zakresu przedmiotowego ITR na kwestie związane z zarządzaniem Internetem.

Niestety, wygląda na to, że zdanie ABW i UKE miało większy wpływ na stanowisko rządu niż opinia organizacji społecznych. W aktualnym projekcie stanowiska czytamy, że „Rząd RP jest otwarty na dyskusję na temat przepisów rozszerzających mandat ITU o kwestie związane z Internetem dotyczące zarządzania nazwami domen, przydzielaniem numerów i adresów IP”. W naszym liście do Ministra Administracji i Cyfryzacji domagamy się wyjaśnienia powodów tej radykalnej zmiany politycznej. Domagamy się również upublicznienia opinii przekazanych przez UKE oraz ABW.

Wciąż bardzo pozytywnie oceniamy samą decyzję Ministerstwa o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie rewizji ITR. Na tle innych państw polski rząd podjął bardzo konstruktywne działania na rzecz zapewnienia transparentności procesu negocjacji i uwzględnienia opinii samych obywateli. Oczekujemy jednak, że na samych konsultacjach te działania się nie zakończą i że MAiC przede wszystkim ustosunkuje się do uwag sformułowanych przez organizacje społeczne. Oczekujemy również, że dalsze prace nad wypracowaniem stanowiska polskiego rządu w sprawie rewizji ITR będą prowadzone przy zachowaniu pełnej transparentności i otwartości na udział obywateli.

Pełna treść listu organizacji pozarządowych do Ministra Administracji i Cyfryzacji [PDF]

Temat

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.