W sobotę 11 października 2014 roku w…

W skrócie
W sobotę 11 października 2014 roku w setkach miast europejskich odbędą się manifestacje przeciwko umowom handlowym UE z USA i innymi krajami, których negocjacje odbywają się w sposób tajny
Organizacje obywatelskie, naukowcy i aktywiści chcą przeciwstawić się dotychczasowym pracom nad europejsko-amerykańską umowy o wolnym handlu (TTIP), umową handlową negocjowaną pomiędzy Kanadą a Unią Europejską (CETA) oraz porozumieniu w sprawie handlu usługami (TiSA) między grupą krajów rozwijających się. Przeciw TTIP oraz CETA można wyrazić swój sprzeciw również poprzez ogólnoeuropejską petycję. Informacje o wszystkich trzech porozumieniach i mapę protestów znajdziecie tutaj.
Organizacje pozarządowe od lat krytykują brak przejrzystości w pracach nad tymi porozumieniami. Tajny charakter prowadzonych negocjacji uniemożliwia prowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych w sprawie tych umów. A są one konieczne, gdyż negocjowane przepisy mogą mieć negatywny wpływ na  europejskie standardy ochrony prywatności, prawa autorskiego i prawa patentowego, prawa pracy, a także ochrony środowiska. Ważnym krokiem w tym kierunku było opublikowanie (nie dalej jak wczoraj) przez Komisję Europejską instrukcji negocjacyjnych z czerwca tego roku. Teraz czas na realne konsultacje. 

Dodaj komentarz