Ważne informacje docierają do nas z Luksemburga…

W skrócie

Ważne informacje docierają do nas z Luksemburga. Zgodnie z opinią rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dyrektywa retencyjna jest w całości niezgodna z wymogami, jakie dla ograniczeń praw człowieka stawia Karta Praw Podstawowych! Rzecznik generalny argumentuje, że przepisy dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych poważnie naruszają prawo do prywatności i są sprzeczne z zasadą proporcjonalności. W szczególności twierdzi, że dyrektywa powinna określać minimalne gwarancje ograniczające dostęp do danych telekomunikacyjnych (w tym dostęp do billingów, o którym tak dużo dyskutujemy w Polsce). Z drugiej jednak strony, rzecznik postuluje, by dyrektywa obowiązywała do czasu gdy Unia wyda nowe przepisy w tej sprawie, bo jej cele są ważne i powinny być realizowane.

Opinie rzeczników generalnych nie są wiążące, niemniej często ich treść pokrywa się z treścią późniejszego wyroku Trybunału. Jeżeli stanie się tak i w tym przypadku, będzie to bardzo dobra wiadomość dla organizacji broniących praw człowieka: wielokrotnie przez nas powtarzane postulaty zostaną w końcu zrealizowane.

Dodaj komentarz