BIBLIOTEKA

08.11.2017

Na czym polega zmiana regulacyjnego podejścia wynikająca z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)? Jak przełożyć nowe, elastyczne mechanizmy – takie jak ocena ryzyka – na praktykę działania organizacji? Czy procesy, których wymaga RODO, można wykorzystać także dla osiągnięcia korzyści biznesowych? Jak to zrobić? Oto praktyczny poradnik dla wszystkich przetwarzających dane osobowe.

13.09.2017
Fragment ilustracji pokazujący, w metaforyczny sposób, profilowanie w celach reklamowych

Dużymi krokami zbliża się moment, w którym firmy opierające swój model biznesowy na wykorzystywaniu danych osobowych będą musiały dostosować się do nowych reguł gry. Pojawią się nowe – jednolite na całym europejskim rynku – obowiązki dla firm, połączone z silniejszymi uprawnieniami dla osób, których dane są przetwarzane (np. prawo do przeniesienia danych). Zwiększą się wymagania, jeśli chodzi o przejrzystość (np. automatycznego podejmowania decyzji) i ocenę ryzyka. Jak na te zmiany zareaguje rynek?

06.02.2017

Do bezpiecznego zarządzania informacją nie wystarczy kilka aplikacji zainstalowanych na komputerze czy telefonie. Na początek trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie informacje posiadam i gdzie przechowuję. Stąd już prosta do tego, żeby zadbać o ich większe bezpieczeństwo. Pomoże w tym najnowsza publikacja Panoptykonu.

30.04.2016

Raport „Uchodźcy pod szczególnym nadzorem” omawia formy nadzoru, jakim podlegają osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, i ich wpływ na prawa człowieka (z uwzględnieniem specyfiki procesu relokacji).

29.04.2016

Które polskie miasto ma największy system miejskiego monitoringu? Jakie instytucje korzystają z dronów? A jakie z systemów rozpoznawania tablic rejestracyjnych? Czego można się o Tobie dowiedzieć dzięki karcie miejskiej? Ile państwo wydaje na rozwój systemów kontroli kierowców? Po co wyższej uczelni odciski palców wykładowców i studentów? W jakim urzędzie mogą być nagrane Twoje rozmowy? Do kogo trafiają informacje o tym, czego szukasz w serwisie swojego urzędu miasta? Czy policja może zdalnie przejąć kontrolę nad Twoim telefonem?

14.01.2016

Jak uczyć dzieci i młodzież korzystania z nowych technologii w sposób świadomy i odpowiedzialny? Jak angażować rodziców uczniów do działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci? Wychowanie do życia w cyfrowym świecie to inspiracja do podejmowania w szkole tematyki nowych technologii i ich coraz większego wpływu na życie i rozwój młodych ludzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że umiejętność sprawnego korzystania z nowych narzędzi technicznych nie wystarczy, by rzeczywiście świadomie, odpowiedzialnie, bezpiecznie i twórczo korzystać z Internetu.

14.10.2015

Raport jest wynikiem szczegółowej analizy przepisów prawnych i dokumentów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, danych statystycznych nt. profilowania pochodzących od ponad 100 urzędów pracy oraz wywiadów z pracownikami urzędów pracy oraz osobami bezrobotnymi. Dodatkowo zawiera spis rekomendacji dotyczących nowego mechanizmu przetwarzania danych przez urzędy pracy.

Strony