INFORMACJE

07.02.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich uzyska w końcu podstawę prawną do przetwarzania wrażliwych danych osobowych. 4 lutego 2011 r. Senat wniósł w piątek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który przewiduje taką zmianę (druk senacki nr 1075).

Dotychczas RPO nie mógł zgodnie z prawem przetwarzać wrażliwych danych osobowych, gdyż według ustawy o ochronie danych osobowych jest to możliwe wyłącznie wś ściśle określonych przypadkach, np. za zgodą osoby, której dane dotyczą lub gdy przewiduje to przepis ustawy szczególnej.

07.02.2011

Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS) na konferencji prasowej w Sejmie podkreślił, że projekt  ustawy o systemie informacji oświatowej zakłada gromadzenie w jednym systemie danych o uczniach i przedszkolakach, w tym danych wrażliwych, np. informacji o objęciu ucznia specjalną opieką wychowawczą, czy opinii i orzeczeń psychologicznych.

06.02.2011

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy w sprawie retencji danych pasażerów lotniczych (PNR)¸ mającej na celu zapobieganie, wykrywanie i ściganie terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw. Chodzi o tzw. projekt EU-PNR, czyli stworzenie w Europie odpowiednika amerykańskiego rejestru danych pasażerów lotniczych, które są wykorzystywane przez policję i tajne służby. Taki system już de facto funkcjonuje w ramach współpracy pomiędzy UE i USA, jednak nie mamy w Europie „własnego” rejestru PNR ani wykształconych zasad korzystania z takich danych przez krajowe służby bezpieczeństwa.

05.02.2011

4 lutego odbyło się ostatnie posiedzenie sejmowej podkomisji, która pracowała nad projektem ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. SIO funkcjonuje już od kilku lat, jednak wprowadzenie nowej ustawy w planowanym kształcie oznaczać będzie fundamentalną zmianę zasad jego działania. Przede wszystkim zamiast zbiorczych danych dotyczących uczniów zbierane będą ich dane jednostkowe. W praktyce oznacza to, że każdy przedszkolak i uczeń w Polsce będzie miał w centralnej bazie danych SIO swój profil, a w nim szeroki zestaw informacji o całej swojej ścieżce edukacyjnej.

03.02.2011

ACCESS - globalny ruch na rzecz wolności w Internecie i praw cyfrowych - na fali zainteresowania sytuacją w Egipcie opublikował mapę blokowania i cenzorowania sieci. Na stronie ACCESS można też znaleźć wiele źródeł i komentarzy z zakresu tej tematyki. Polecamy!

02.02.2011

Pod koniec stycznia 2011 r. ukazał się raport “Prawo do prywatności w Europie a prawa człowieka 2010”. Raport przygotowała londyńska organizacja Privacy International we współpracy z dwiema placówkami badawczymi: Uniwersytetem Środkowoeuropejskim w Budapeszcie oraz instytutem Electronic Privacy Information Center z Waszyngtonu.

Raport zawiera przegląd europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wymienia największe zagrożenia, wyzwania, a także osiągnięcia krajów europejskich w tej dziedzinie w ostatnich kilku latach.

31.01.2011

28 stycznia Rada Europy i Komisja Europejska zorganizowały po raz czwarty wspólne Spotkanie Wysokiego Szczebla z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowym motywem tego wydarzenia były obchody 30 rocznicy przyjęcia Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie danych osobowych.

Wśród mówców znaleźli się wysokiej rangi przedstawiciele publicznych instytucji i organizacji społecznych, zajmujących się ochroną danych.

31.01.2011

27 stycznia 2011 r. Senat podjął uchwałę wprowadzającą 34 poprawki do przyjętej 5 stycznia przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwałę poprało 79 senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej ustawa była omawiana na posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (20 i 25 stycznia). Debata nad ustawą odbyła się natomiast 26 stycznia. Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu, który rozpatrzy poprawki Senatu.

Celem ustawy ma być wzmocnienie kontroli sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjnymi organów ścigania...

30.01.2011

W dniach 25-27 stycznia odbywała się w Brukseli największa europejska konferencja poświęcona ochronie prywatności w dobie komunikacji elektronicznej. Pod hasłem „Komputery, Prywatność, Ochrona Danych” kryją się trzy dni bogate w wydarzenia i dyskusje z udziałem naukowców, praktyków, aktywistów, decydentów politycznych i przedstawicieli biznesu z całego świata. Kilkaset osób spotyka się co roku, żeby wymienić poglądy i skonfrontować się z nowymi wyzwaniami w sferze technologii informacyjnych, prywatności i ochrony danych. 

30.01.2011

27 stycznia w Brukseli odbył się „okrągły stół” poświęcony tematowi skanerów ciała i ich możliwych zastosowań na lotniskach Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Polityką Europejską zaprosiło osoby i instytucje reprezentujące bardzo różne punkty widzenia. Nie było oczywistych odpowiedzi, była za to bogata w argumenty, burzliwa dyskusja.

Strony