INFORMACJE

29.01.2011

Sto tysięcy złotych zadośćuczynienia zapłacić ma Ringier Axel Springer Januszowi i Honoracie Kaczmarkom za opublikowanie podsłuchów z ich rozmów.  Wydawca dawnego Dziennika ma też wyrazić żal i przeprosić Kaczmarków na łamach Rzeczpospolitej oraz Gazety Wyborczej za naruszenie ich prawa do prywatności - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie 28 stycznia 2011 r.

28.01.2011

Posłowie Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli dzisiaj wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. zgodności z konstytucją przepisów dotyczących stosowania kontroli operacyjnej oraz retencji danych telekomunikacyjnych. W swoim wniosku posłowie wskazują, że nieprecyzyjność przepisów dotyczących kontroli operacyjnej sprawia, że nie jest jasne, jakich konkretnie środków mogą używać służby, ani jakie informacje można pozyskiwać za ich pomocą. Natomiast w przypadku retencji danych (o której pisaliśmy już wielokrotnie) pojawia się problem rutynowego zbierania informacji o wszystkich obywatelach oraz otwartego i niekontrolowanego dostępu do tych danych przez służby.

28.01.2011

27 stycznia odbyło się pierwsze i zarazem ostatnie posiedzenie podkomisji sejmowej, na której omawiany był projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt ten wchodzi w skład pakietu ustaw zdrowotnych i przewiduje tworzenie cyfrowych rejestrów medycznych oraz centralnego Systemu Informacji Medycznej, w których przechowywane będą informacje m.in. o naszych chorobach, zażywanych lekach, wizytach u lekarzy i udzielanych świadczeniach medycznych. Kilkakrotnie pisaliśmy już o zagrożeniach dla prywatności pacjentów, jakie może rodzić przyjęcie i wdrożenie tego projektu. Zagrożenia te związane są charakterem danych, które będą zbierane w systemie (z jednej strony bardzo wrażliwych, nieraz wręcz intymnych, z drugiej – mających realną wartość dla różnego rodzaju firm) oraz samą ustawą: niezwykle lakoniczną, w wielu kluczowych miejscach odsyłającą do rozporządzeń i nie zawierającą gwarancji tego, że prywatność pacjentów będzie objęta realną ochroną...

28.01.2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie opublikowało projekt założeń do nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Projekt zmienia zasady odpowiedzialności pośredników za treść w Internecie - w kierunku ograniczenia odpowiedzialności wszystkich podmiotów, które nie mają wpływu na to, jaki materiał jest umieszczany w sieci. Chodzi przede wszystkim o materiał, który narusza prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.

26.01.2011

25 stycznia 2011 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała pismo, w którym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że na podstawie ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, jest uprawniona do stosowania wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskanie w sposób niejawny informacji i dowodów, w tym systemu nawigacji satelitarnej GPS. Ta informacje miała stanowić odpowiedź na pytanie sformułowane przez Fundację we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 13 grudnia 2010 roku, czy w ramach środków technicznych wykorzystywanych przy wykonywaniu kontroli operacyjnej, ABW stosuje system nawigacji satelitarnej GPS w celu uzyskania i utrwalania danych o miejscach przebywania osób podejrzanych.

25.01.2011

Trzy organizacje broniące praw dzieci i ofiar pedofilii: Kidprotect.pl z Polski, L'Ange bleu z Francji oraz MOGiS e.V z Niemiec, wystosowały list do posłanek i posłów z Parlamentu Europejskiego, w którym wyrażają sprzeciw wobec planów blokowania stron internetowych. Piszą w nim m.in.:

Każda inicjatywa podejmowana przez rząd powinna być proporcjonalna i dostosowana do potrzeb. Jak do tej pory, nie mamy żadnych dowodów na to, że blokowanie Internetu jest skutecznym sposobem eliminowania obrazów seksualnego wykorzystywania dzieci z  Internetu.

23.01.2011

18 stycznia Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS) Peter Hustinx opublikował swoją opinię w sprawie planowanej przez Komisję Europejską reformy prywatności. O procesie reformy i innych zgłoszonych opiniach – w tym Panoptykonu – pisaliśmy już wcześniej. Na kilkudziesięciu stronach swojego wystąpienia Hustinx ocenił proponowane przez Komisję zmiany pod względem ich celowości i efektywności. Ta opinia może mieć duże znaczenie dla tego procesu, raz ze względu na doskonałą jakość i kompleksowe ujęcie tematu, dwa ze względu na niewątpliwy autorytet Petera Hustinxa.

21.01.2011

Parlament Europejski jest obecnie na decydującym etapie debaty w sprawie projektu blokowania Internetu wniesionego przez Komisję Europejską. Kierująca projektem deputowana Parlamentu Europejskiego, Roberta Angelilli, przedstawiła swój wstępny projekt tekstu dyrektywy. Inni parlamentarzyści mogli do 20 stycznia zgłaszać swoje poprawki. 3 lutego odbędzie się wstępne głosowanie, które pokaże, jakie jest nieoficjalne stanowisko Parlamentu w zasadniczych kwestiach.

20.01.2011

Szef MSWiA Jerzy Miller podpisał 10 stycznia 2011 r. rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uszczegóławiające przepisy zawarte w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozporządzenie określa wymagania, jakie musi spełniać monitoring na stadionach piłkarskich.

20.01.2011

13 stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz skierowała do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego wystąpienie, w którym zwróciła uwagę na problemy związane z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zwróciła w nim uwagę na to, że do biura RPO wpływają skargi na funkcjonowanie monitoringu i że napływ tych skarg wzrósł znacznie po 22 października 2009 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego z 18 czerwca 2009 r., w której znalazły się nowe przepisy dotyczące monitorowania na pomocą kamer zachowania osadzonych.

Strony