INFORMACJE

05.01.2011

30 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska wydała pierwszą decyzję na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w której wyraziła zgodę na świadczenie przez gminę Pszasnysz usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów bez pobierania opłat. Uwagę zwraca jeden z ustanowionych w decycji warunków świadczenia usługi: "zablokowane będą strony internetowe z treściami erotycznymi, nielegalnymi, w ramach możliwości technicznych uniemożliwione powinny zostać połączenia Peer to Peer umożliwiające wymianę plików pomiędzy użytkownikami końcowymi oraz wszelkie aplikacje wykorzystujące tę technologię".

05.01.2011

Sejm uchwalił ważną nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Za zmianami głosowało 431 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Teraz dokumentem zajmie się Senat (druk 2915).

Jakie instrumenty kontroli nad służbami specjalnymi przewiduje rządowy projekt?

05.01.2011

W komunikacie opublikowanym na firmowym blogu, Facebook zapowiada uruchomienie w najbliższym czasie usługi rozpoznawania twarzy na zdjęciach publikowanych w ramach portalu. Codziennie na portalu pojawia się ponad 100 milionach zdjęć. W tym momencie użytkownicy mogą "oznaczać" zdjęcia, przypisując widoczne na nich osoby.

03.01.2011

System informatyczny, w którym skarbówka zapisuje informacje o kontrolowanych podmiotach, jest nieszczelny. Taki wniosek wynika z kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w wybranych urzędach skarbowych.

Okazało się, że program informatyczny „Karta kontroli”, w którym gromadzone są informacje o kontrolowanych podatnikach (osobach fizycznych i firmach), czasie kontroli i o ustaleniach (tj. kwotach stwierdzonych nieprawidłowości), nie spełnia standardów bezpiecznego przetwarzania danych.

02.01.2011

Wygląda na to, że dobre praktyki w ochronie prywatności konsumentów nowych technologii rodzą się za Oceanem. O ile rząd USA nie słynie z poważnego podejścia do ochrony prywatności, nieco lepiej rokują amerykańskie korporacje. W grudniu pojawiła się informacja, że „w obliczu rosnącej troski społeczeństwa o naruszenia prywatności” lobby firm reklamujących telefony komórkowe wezwało do zwiększenia ochrony użytkowników smartfonów przed technikami inwigilacji.

30.12.2010

Liczbę tę podaje opublikowany 30 grudnia 2010 r. raport Reporterów Bez Granic pt. Journalists in 2010 - targets and bargaining chips.  Wynika z niego, że prześladowanie blogerów i internautów oraz cenzura Internetu stają coraz bardziej powszechne. Oprócz 152 aresztowań, przynajmniej 52 blogerów padło w 2010 r. ofiarą pobicia. Reporterzy Bez Granic zajmują się obecnie sprawą wyjaśnienia okoliczności śmierci młodego blogera z Egiptu, Khaleda Mohammeda Saida, który w czerwcu 2010 r. został aresztowany przez dwóch policjantów w cywilu w kafejce internetowej. Said został wyprowadzony na zewnątrz i dotkliwie pobity. Niedługo po tym zdarzeniu, pojawiły się informacje, że interwencja policji była odwetem za umieszczenie przez internautę filmu w sieci, który wskazywał, że funkcjonariusze policji byli zaangażowani w handel narkotykami.

28.12.2010

Od 1 lutego 2011 r. każdy będzie mógł sprawdzić, jakie ustawy szykują ministrowie i kto za nie odpowiada. Na stronach internetowych BIP Rządowego Centrum Legislacji powstanie wówczas zakładka "Rządowy proces legislacyjny", gdzie będzie można śledzić przebieg wszystkich prac legislacyjnych prowadzonych w Kancelarii Premiera.

Będą tam zeskanowane dokumenty, a ponadto dowiemy się, kto jest autorem projektu i jak postępują prace i kto jest za nie odpowiedzialny. Od 1 lipca na tej samej stronie będą zamieszczane również projekty rozporządzeń szefów wszystkich resortów.

23.12.2010

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (tj. amerykański regulator ds komunikacji, który posiada również kompetencje kontrolne) przyjęła dziś regulacje, które "sprzedaje" jako zagwarantowanie wolności w internecie oraz otwartości internetu ("FCC ACTS TO PRESERVE INTERNET FREEDOM AND OPENNESS"). Chodzi o problem neutralności Sieci, o którym kilkakrotnie pisałem w tym serwisie. Samej regulacji nie miałem jeszcze okazji przeczytać (ponoć cały materiał ma blisko 100 stron), dostępne są za to...

18.12.2010

23 listopada 2010 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął nową rekomendację w sprawie tworzenia profili i ochrony danych, określającą pewne - uzgodnione na forum międzynarodowym - minimalne standardy ochrony prywatności.

„Profilowanie” można określić jako technikę automatycznego przetwarzanie danych, polegającą na przypisywaniu danej osobie pewnego zestawu cech charakteryzujących pewną kategorię osób. Powstałe w ten sposób profile służą analizie i przewidywaniu preferencji, zachowań i postaw danej osoby oraz stanowią podstawę do podejmowania wobec niej określonych decyzji.

15.12.2010

Z ostatniego posiedzenia Sejmu w tym roku, które rozpoczęło się 14 grudnia wynika, że wiele ustaw, których uchwalenie zapowiadano na jesień/zimę 2010 (tzw. „jesienna ofensywa ustawowa rządu Tuska”) będzie uchwalonych dopiero po Nowym Roku. Wśród nich ważne dla Panoptykonu reformy służby zdrowia i nauki, które zakładają wprowadzenie systemów informacji zdrowotnej i informacji oświatowej. 

Strony