INFORMACJE

10.12.2010

„Jedną z podstawowych wartości w Europie jest to, że mamy prawo do swoich,  prywatnych danych osobowych. Są moje. Dopiero kiedy ktoś zgadza się je udostępnić, stają się dostępne dla innych. Ta zasada, znana jako wymóg uzyskania wyraźniej zgody na przetwarzanie danych – tzw. system opt-in  - obowiązuje w Europie od 1995 r.” – mówi Viviane Reding, Komisarz ds. Sprawiedliwości i Praw Podstawowych, w wywiadzie dla the Washington Post.

05.12.2010

W lutym 2010 r. mieszkaniec Warszawy zwrócił się do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) ze skargą o zbadanie legalności przetwarzania swoich danych osobowych przez stołeczny ZTM. Podnosił, że wymagania określone przez ZTM przy składaniu wniosku o wydanie karty (polegające na udostępanianiu imienia, nazwiska oraz numeru PESEL) naruszają art. 51 ust. 1 Konstytucji RP. GIODO wszczął postępowanie wyjaśniające i dwukrotnie zwrócił się do ZTM o udzielenie pisemnych wyjaśnień co do treści zarzutów wnioskodawcy, jednak do czerwca 2010 r. nie wydał oczekiwanej decyzji. Wówczas zniecierpliwiony mieszkaniec zgłosił do WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjuy) w Warszawie skargę na bezczynność GIODO.

03.12.2010

Premier Tusk w trakcie debaty zorganizowanej w związku z pomysłem utworzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych obiecał nie tylko powtórne rozważenie, czy czarna lista stron jest właściwym środkiem walki z przestępczością, ale przede wszystkim, że rozwiązania dotyczące regulacji Internetu będą konsultowane ze społeczeństwem. Dzisiaj, m.in. dzięki pozytywnemu stanowisku polskiego rządu, Rada Unii Europejskiej zaakceptowała projekt dyrektywy o wykorzystywaniu dzieci. W ten sposób uczyniono pierwszy krok w stronę blokowania sieci w całej Unii Europejskiej. A polskie społeczeństwo nie było w wypracowywanie decyzji polskiego rządu w żaden sposób zaangażowane.

03.12.2010

O potrzebie wzmocnienia kontroli stosowania rozmaitych metod inwigilacji, tak by nie naruszały konstytucyjnego prawa do prywatności i nie zagrażały wolności mediów rozmawiano w trakcie debaty "Billingi, inwigilacja, interes publiczny" zorganizowanej przez Rzecznik Praw Obywatelskich.

Retencja danych telekomunikacyjnych była jednym z głównych tematów dyskusji. Katarzyna Szymielewicz w imieniu Panptykonu zwróciła uwagę na to, że obowiązujący w Polsce obowiązek gromadzenia danych telekomunikacyjnych na temat wszystkich obywateli niezależnie od tego, czy można wysunąć wobec nich jakiekolwiek podejrzenia wynika z unijnej Dyrektywy o retencji. Kolejnym problemem jest sposób wdrożenia tej dyrektywy w Polsce, umożliwiający szeroki dostęp służb do danych retencyjnych, sprzeczny z celem dyrektywy, który była walka z najpoważniejszymi przestępstwami, takimi jak terroryzm.

03.12.2010

Pojawiają się nowe pomysły na zabezpieczenie kart kredytowych. Według Visa Europe sposobem na oszustów powinno być umożliwiające bankom lokalizowania swoich klientów przy pomocy telefonów komórkowych. Specjaliści od spraw bezpieczeństwa doszli do wniosku, że dokonując płatności kartą, jej właściciel powinien posiadać przy sobie telefon komórkowy. Brak telefonu przy dokonywaniu transakcji byłby dla banku sygnałem, że coś jest nie w porządku. Zatem - przynajmniej w teorii - pieniądze klientów powinny być bardziej bezpieczne. Tylko za jaką cenę?

Więcej na ten temat:

Będziemy śledzeni... żeby nas nie okradli

30.11.2010

Ministerstwo Zdrowia tworzy system informacji medycznej, który nie zabezpieczy należycie danych osobowych ani o stanie zdrowia pacjentów - pisze dziś Rzeczpospolita.

W SIM znajdzie się wiele szczegółowych danych o pacjentach, zaczynając od numeru PESEL, przez stopień niepełnosprawności, grupę krwi, kończąc na dacie zgonu. Szkopuł w tym, że przygotowywana ustawa nie precyzuje, kto i do jakich danych ma mieć dostęp.

Ustawa zawiera głównie wiele szczegółowych, technicznych opisów systemów informatycznych e-zdrowia. Zabrakło w niej jednak bardzo ważnych przepisów, które ustalą prawo dostępu do danych medycznych dla różnych kategorii użytkowników. Nie wskazuje, do jak szerokich informacji ma mieć wgląd lekarz, a co może sprawdzać pielęgniarka lub ratownik medyczny - powiedział Andrzej Strug, dyrektor Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia.

29.11.2010

Big Brother Award to prześmiewcza nagroda, którą w różnych krajach raz w roku „honoruje się” instytucje, firmy, organizacje i ludzi za łamanie prawa do prywatności lub przekazywanie baz danych osobom do tego nieupoważnionym. Impreza służy napiętnowaniu tego, co określamy mianem „społeczeństwa nadzorowanego” i zwraca uwagę za zagrożenia dla prywatności, które wiążą się m. in. z coraz większymi i lepiej zintegrowanymi bazami danych, monitoringiem wizyjnym, inwazyjnymi metodami kontrolowania czasu pracy, nowymi środkami bezpieczeństwa w miastach i na lotniskach, kolejnymi próbami kontrolowania przepływu informacji w Internecie.

Nasi południowi sąsiedzi przyznają „nagrody” Wielkiego Brata już od sześciu lat. W tym roku jury wyłoniło zwycięzcę spośród 140 nominacji. Wyniki ogłoszono w tym miesiącu.

28.11.2010

Amerykański rząd wdraża kontrowersyjną politykę blokowania stron WWW z "nielegalnymi treściami". Bez decyzji sądu czy nawet powiadomienia o popełnieniu przestępstwa zablokowano 70 domen, z natychmiastowym skutkiem na całym świecie. 

Jak to możliwe? Dzięki faktycznej kontroli USA nad ICANN - prywatną amerykańską firmą działającą non-profit, która ma za zadanie przydzielanie „nazw i numerów” w światowym Internecie. ICANN może domeny zarówno przydzielać, jak i zabierać. To właśnie tę możliwość wykorzystał teraz rząd USA. 

24.11.2010

"Chociaż rezolucja nie ma mocy prawnej, to daje wyraźny sygnał Komisji Europejskiej oraz Radzie na temat tego, jak Parlament ocenia samą umowę. Co jest niezmiernie ważne, gdyż zgodnie z Traktatem z Lizbony, Parlament musi oficjalnie wyrazić zgodę na umowę. (...) Rezolucja EPP (Gallo) - stwierdza, że ACTA to <<krok w dobrym kierunku>> w globalnej walce z podróbkami i tzw. piractwem. Autorka z jednej strony wyraża pewność, że ACTA nie doprowadzi do zmiany prawa na poziomie UE (punkt 4), a z drugiej cieszy się, że ACTA daje stronom możliwość wprowadzania sankcji karnych za naruszenia prawa własności intelektualnej (punkt 10).

Strony