antyterroryzm

30.01.2015

Czy na fali emocji po zamachu na „Charlie Hebdo” Francja przyjmie przepisy ograniczające prywatność i wolność słowa? Poza wyrażeniem pełnego wsparcia dla idei stworzenia europejskiego systemu PNR, francuski rząd zaproponował przyjęcie w kraju nowego prawa ułatwiającego służbom ingerencję w komunikację obywateli. Co więcej, w ramach zaordynowanej przez rząd „ogólnej mobilizacji przeciwko terroryzmowi”, władza planuje także poszerzyć zakres odpowiedzialności firm internetowych i wzmocnić z nimi współpracę.

28.01.2015

Kto zmusi amerykańskie firmy do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych osobowych? Dlaczego – mimo trzech lat intensywnych prac – Unia Europejska wciąż nie przyjęła przepisów zapobiegających ich rabunkowej eksploatacji? Czy w imię walki z terroryzmem powinniśmy tworzyć ogólnoeuropejskie systemy przetwarzania informacji (np. PNR)? Czy po zamachu na „Charlie Hebdo” obowiązkowa retencja danych telekomunikacyjnych znów będzie obowiązywać na poziomie UE? Z takimi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy współorganizowanej przez Fundację Panoptykon debaty nt. dylematów ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, która odbyła się 26 stycznia w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie.

26.01.2015

„Zmiana obowiązującego prawa w reakcji na tragiczne wydarzenie zakrawa na populizm. Istotą demokracji reprezentatywnej nie jest natychmiastowe reagowanie na każde wzburzenie opinii publicznej, ale faktyczna reprezentacja szeroko pojętych interesów obywateli. W naszym interesie bynajmniej nie leży przyjmowanie krótkowzrocznych i nieskutecznych rozwiązań, które dodatkowo ograniczą nasze prawa i wolności” – Katarzyna Szymielewicz komentuje reakcję polityczną na zamach terrorystyczny w redakcji Charlie Hebdo w Dzienniku Gazecie Prawnej.

22.01.2015

Fundacja Panoptykon próbowała zweryfikować informacje ujawnione przez Edwarda Snowdena, które sugerują, że Polska współpracowała z z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego w ramach programów Oakstar i Orangecrush oraz partnerstwa Buffalogreen. W trybie dostępu do informacji publicznej zapytaliśmy ABW, czy taka współpraca miała miejsce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmówiła udzielenia nam odpowiedzi, a 14 stycznia sąd oddalił naszą skargę na decyzje ABW. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał argument, że ujawnienie tej informacji utrudni ABW realizację jej ustawowych zadań.

20.01.2015

Kto zmusi amerykańskie firmy do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych osobowych? Dlaczego – mimo trzech lat intensywnych prac – Unia Europejska nadal nie przyjęła zapowiadanych przepisów chroniących nasze dane przed rabunkową eksploatacją? Czy w imię walki z terroryzmem powinniśmy tworzyć ogólnoeuropejskie systemy przetwarzania danych (np. PNR)? Czy po zamachu na „Charlie Hebdo” obowiązkowa retencja danych telekomunikacyjnych znów będzie obowiązywać na poziomie UE?

16.01.2015

Po zamach na Charlie Hebdo coraz głośniej robi się wokół projektu PNR. Przypomnijmy, że prace nad projektem, który umożliwia zbieranie danych pasażerów, zaczęły się w listopadzie 2014 r. Przypomnijmy, że prace nad projektem, który umożliwia zbieranie danych pasażerów, zaczęły się w listopadzie 2014 r. Do tej pory projekt PNR był blokowany przez Parlament Europejski, ale zamach w Paryży stał się impulsem do ponownej dyskusji wokół nadzoru nad podróźnymi.

04.12.2014

Parlament Europejski zdecydował niedawno o skierowaniu projektu umowy w sprawie PNR z Kanadą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

26.11.2014

Wczoraj europosłowie zdecydowali, że projekt umowy dotyczącej przekazywania danych PNR do Kanady zostanie przesłany trybunałowi w Luksemburgu.

25.11.2014
element dekoracyjny

Parlament Europejski czeka dzisiaj ważna decyzja. Europosłowie będą głosować nad przyjęciem rezolucji, która zakłada przekazanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) projektu kontrowersyjnej umowy dotyczącej przekazywania danych PNR do Kanady. Sędziowie mieliby ocenić go pod kątem zgodności z Kartą Praw Podstawowych. Fundacja Panoptykon zaapelowała do polskich europosłów o poparcie tej inicjatywy.

09.10.2014

W zeszłym roku komisja LIBE Parlamentu Europejskiego odrzuciła kontrowersyjny projekt dyrektywy na podstawie, której utworzony zostałby unijny system gromadzenia danych pasażerów linii lotniczych (dane PNR). Mimo tego, Komisja Europejska już teraz przekazuje ponad 50 mln euro państwom członkowskim na tworzenie specjalnych organów o skrótowej nazwie PIU (Passenger Information Units). Ich celem jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych PNR oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim organom ścigania. Pieniądze na te działania pochodzą z programu zapobiegania i walki z przestępczością. Taki ruch może dziwić. Bruksela proponując projekt kontrowersyjnej dyrektywy, zapewniała, że robi to by uniknąć tworzenia 28 różnych systemów przetwarzania danych PNR. Tymczasem finansowanie projektów w państwach członkowskich zmierza w zupełnie odwrotnym kierunku. Jednak paradoksalnie działanie poszczególnych krajów może zmusić europosłów do przyjęcia dyrektywy w sprawie danych PNR.

Strony