antyterroryzm

05.08.2013

"To złudzenie, że jeżeli zamontujemy jeszcze jedną kamerę, postawimy następnego strażnika, pozwolimy na podsłuchanie kolejnego telefonu, zwiększymy szansę na to, że nic złego nam się nie stanie. Nigdy nie będziemy stuprocentowo bezpieczni.

31.07.2013

Płk Denise Lind, która przewodniczy rozprawie Bradleya Manninga, uznała, że oskarżony nie pomagał wrogowi USA. Jest jednak winnym pozostałych stawianych mu zarzutów. Rozpoczyna się kolejny etap procesu, polegający na określeniu wysokości kary. Manningowi grozi wieloletnie więzienie.

Bradley Manning, pracując jako analityk wywiadu wojskowego, anonimowo przekazał portalowi Wikileaks 700 tysięcy dokumentów dyplomatycznych i wojskowych. W maju 2010 r. został zdemaskowany i aresztowany. Trzy lata spędził w więzieniu w oczekiwaniu na proces. W tym czasie jego prawa były wielokrotnie łamane: trzymano go tygodniami w izolatce, na noc rozbierano prawie do naga, w celi nie miał koca ani poduszki, był szykanowany.

18.07.2013

Czy Edward Snowden powinien uzyskać azyl w Polsce? Czy w imię bezpieczeństwa powinniśmy zgodzić się na ciągłe podglądanie? Czy jesteśmy śledzeni przez nasze służby na taką skalę jak przez amerykańskie?

16.07.2013

W "Kulturze Liberalnej" polecamy dzisiaj blok tekstów poświęconych Edwardowi Snowdenowi i amerykańskiej inwigilacji. Głos w tej sprawie zabierają: Richard Wolin, Claus Offe, Piotr "Vagla" Waglowski, Jameel Jaffer w rozmowie z Adamem Bodnarem oraz Katarzyna Szymielewicz. Prezeska Panoptykonu zwraca uwagę na ciekawy paradoks związany z aferą PRISM: "Doniesienia o amerykańskim programie inwigilacji w Europie dziwią tych, których nie powinny, nie oburzają natomiast tych, którzy mają wszelkie podstawy do oburzenia. W wymiarze instytucjonalnym Europa nie może być zaskoczona – o praktykach wywiadowczych USA nie tylko wie, ale wręcz na nie przyzwala, uporczywie nie wyciągając wobec sojusznika żadnych konsekwencji. (...) Obywatele, którzy nie negocjowali z USA porozumień o przekazywaniu danych i niekoniecznie znają nawet ich treść, mają uzasadnione prawo do zdziwienia, a wręcz do oburzenia.

11.07.2013

Czy zbieranie danych telekomunikacyjnych – np. billingów i danych o lokalizacji telefonu wszystkich obywateli UE narusza prawa człowieka? Trybunał Sprawiedliwości UE ocenia czy tzw.

10.07.2013

SWIFT, PNR, Safe Harbor – czy wiecie, jakimi drogami i na jakiej podstawie wasze dane trafiają do USA? Jeśli nie, przeczytajcie. PRISM to tylko element amerykańskiej strategii gromadzenia danych o obywatelach innych państw na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego. Decydują o tym nie tajne dokumenty, ale jawne porozumienia międzynarodowe i amerykańskie prawo, które firmy objęte jurysdykcją USA zmusza do współpracy z wywiadem. Warto też wiedzieć, że grunt dla powszechnie dziś krytykowanych praktyk wywiadu USA został stworzony przy wiedzy i współpracy instytucji europejskich. Podstawowe fakty, kontrowersje i opinie różnych środowisk na ten temat zebraliśmy w krótkim opracowaniu.

04.07.2013

Poznaliśmy stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie Edwarda Snowdena. HFPCz wyraziła zaniepokojenie, że w wypadku wydania Edwarda Snowdena do USA grozić mu będzie w czasie detencji przedprocesowej nieludzkie traktowanie.

28.06.2013

W kwietniu z satysfakcją przyjęliśmy, że Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odrzuciła kontrowersyjny projekt dyrektywy w sprawie przekazywania danych pasażerów linii lotniczych. Wszystko wskazywało, że w ślad za w LIBE pójdzie cały Parlament Europejski i ostatecznie projekt dyrektywy trafi do kosza. Niestety, stało się inaczej i europosłowie zwrócili projekt do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Obrońcy praw człowieka, organizacje społeczne i proobywatelscy posłowie – wszyscy 25 kwietnia cieszyli się z przebiegu głosowania w LIBE dotyczącego tzw. dyrektywy PNR (Passenger Name Records). Rekomendacja komisji dla całego Parlamentu Europejskiego była jasna – odrzućmy propozycję Komisji Europejskiej, bo poważnie zagraża prawom człowieka. Jednak nieoczekiwanie sprawozdawca projektu, brytyjski poseł Timothy Kirkhope, wniósł o to, by Parlament zwrócił projekt dyrektywy do ponownego rozpatrzenia przez LIBE. Według Brytyjczyka głosowanie 25 kwietnia w LIBE miało charakter „incydentalny” i nie wyraża faktycznej opinii członków komisji.

26.06.2013

"No Such Agency"... Paweł Płaza przybliża historię i cele amerykańskiej National Security Agency. "Będziemy odkrywać sekrety naszych adwersarzy, jednocześnie broniąc naszych. Przechytrzymy naszych wrogów w cyberprzestrzeni, zapewniając równocześnie naszemu Narodowi Informacyjną Przewagę".

19.06.2013

Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się z tego, że komisja LIBE Parlamentu Europejskiego odrzuciła projekt dyrektywy w sprawie europejskiego systemu gromadzącego dane lotnicze (PNR).

Strony