blokowanie sieci

20.12.2012

O tym jak szkodliwe i nieskuteczne jest blokowanie stron internetowych, pisaliśmy wielokrotnie. Niestety pomysł ten ciągle powraca w planach polityków walczących z tzw. dziecięcą pornografią. Ponad dwa lata temu europejska komisarz Cecilia Malmström przedstawiła projekt dyrektywy zakładającej obowiązkowe blokowanie stron. W zeszłym tygodniu ta sama komisarz ogłosiła powstanie Globalnego Sojuszu na rzecz walki z dziecięcą pornografią (Global Alliance against Child Pornography), w skład którego wchodzą m.in. Unia Europejska i Stany Zjednoczone.

18.12.2012

W Wielkiej Brytanii zakończyły się trwające 10 tygodni konsultacje społeczne dotyczące automatycznego blokowania stron internetowych zawierających treści pornograficzne. Wprowadzenie takiego rozwiązania oznaczałoby, że użytkownicy musieliby prosić dostawców o udostępnienie treści "dla dorosłych". 35% rodziców, którzy wzięli udział w konsultacjach, poparło ideę wprowadzenia blokady, natomiast kolejne 15% opowiedziało się za filtrowaniem niektórych treści, przy jednoczesnej możliwości samodzielnego blokowania dostępu dzieci do innych stron. Projekt nie znalazł jednak poparcia brytyjskiego rządu.

04.10.2012

Kiedyś dostęp do niektórych treści w bibliotekach uniemożliwiał Indeks ksiąg zakazanych. Dziś podobne ograniczenia wprowadza się w stosunku do stron internetowych. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nasza strona (tak, ta sama, na której się właśnie znajdujemy) zawiera obraźliwe, nieodpowiednie dla młodszych odbiorców materiały, ba! – być może nawet pornografię, przemoc i wulgaryzmy. A stwierdził to filtr rodzinny.

21.09.2012

Projekt „Czysty Internet” ma służyć zwalczaniu terroryzmu dzięki tzw. dobrowolnym środkom kontrolowania tego, co robią użytkownicy sieci. Wewnętrzny dokument, który właśnie wyciekł, ujawnia szczegóły tego niebezpiecznego przedsięwzięcia i zaprzecza wielu wcześniejszym zapewnieniom. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską i, nie bez powodu, cieszy się dużym zainteresowaniem firm oferujących technologie filtrowania treści. Równocześnie wiele rządów zdecydowało się zwiększyć dofinansowanie dla projektów, które mają na celu rozwój takich technologii. 

18.09.2012

Fundacja im. Heinricha Bölla i Zielony Instytut we współpracy z Fundacją Panoptykon zapraszają̨ na spotkanie pt. „Świat po ACTA”, które odbędzie się 22 września o godz. 17 w Klubie Literki Berka w Krakowie. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy: warsztat dla aktywistów i organizacji pozarządowych oraz otwartą debatę polityczną.

27.07.2012

Uparliśmy się, żeby ustalić, jakie stanowisko w sprawie międzynarodowej inicjatywy dopuszczającej blokowanie stron internetowych (globalne porozumienie na rzecz walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci on-line) zajął polski rząd. Wysłaliśmy kilka wniosków o dostęp do informacji publicznej i po paru kolejnych wezwaniach doczekaliśmy się odpowiedzi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udostępniły nam swoją korespondencję w tej sprawie. Co wiemy na pewno? Tylko tyle – albo aż tyle – że w ramach rządu trwa dyskusja, jakie stanowisko, i czy w ogóle, Polska powinna była zająć w tej sprawie. Szkoda tylko, że w ramach Rady Unii Europejskiej decyzje zapadają w drodze konsensusu, a więc milczenie oznacza zgodę.

26.07.2012

Według ostatnich sondaży znaczna większość Rosjan popiera blokowanie i usuwanie stron internetowych znajdujących się na tzw. czarnych listach. Badanie to związane jest z nowo przyjętą ustawą, która ma na celu zwalczanie niepożądanych treści w Internecie. Wzbudza ona wiele kontrowersji i protestów. Rosyjska opozycja zarzuca władzy, że próba zwiększenia kontroli nad siecią jest podyktowana celami politycznymi i może naruszać prawa człowieka.

Rosyjski dziennik ekonomiczny „Wiedomosti” donosi, że prawie trzy czwarte Rosjan popiera utworzenie czarnych list stron internetowych. Zgodnie z nowymi przepisami mają na nie trafiać strony zawierające niepożądane treści, które mogą zagrażać internautom, przede wszystkim dzieciom. Tylko niewielki odsetek respondentów (ok. 9%) opowiedział się przeciwko utworzeniu czarnej listy. Grupa ta wskazywała, że działanie takie może doprowadzić do ograniczenia swobodnego korzystania z informacji.

W zeszłym tygodniu rosyjski parlament przyjął kontrowersyjną ustawę, która zwiększa kontrolę rządu nad Internetem. By wejść w życie musi ona zostać jeszcze podpisana przez prezydenta Władimira Putina.

09.07.2012

7 czerwca 2012 r. Rada Unii Europejskiej poparła stworzenie globalnego porozumienia na rzecz walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci online. Porozumienie ma wzmocnić współpracę między państwami w celu szybkiego usuwania nielegalnych treści z serwerów. Przewiduje ono jednak również blokowanie stron internetowych. Jakie było oficjalne stanowisko Polski w sprawie porozumienia? Mimo wysłania kilku wniosków o udostępnienie informacji publicznej wciąż do końca nie wiemy.

05.07.2012

Rada Praw Człowieka (Human Rights Council, HRC) ONZ wydała swoją pierwszą rezolucję dotyczącą wolności w Internecie. Jej głównym przesłaniem jest to, że prawa i wolności człowieka powinny podlegać takiej samej ochronie zarówno offline jak i online. Rada Praw Człowieka uznała też wyraźnie "globalną i otwartą naturę Internetu". Jakkolwiek  wielu może się to wydawać oczywiste, w świecie międzynarodowej dyplomacji tego typu deklaracje nie są bez znaczenia.

08.06.2012

Odkąd, ponad dwa lata temu, rząd zaproponował stworzenie infrastruktury blokującej treści w Internecie (Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych), bardzo uważnie przyglądamy się wszelkim inicjatywom zmierzającym w tym niebezpiecznym kierunku. Po projekcie „Rejestru”, który udało się powstrzymać, przyszedł czas na inicjatywę europejską: dyrektywę o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która dopuszcza blokowanie Internetu. Po wielomiesięcznej debacie, rząd zajął bardzo ostrożne stanowisko, zgodnie z którym blokowania ani nie popiera, ani kategorycznie nie odrzuca. Ostatnie doniesienia z Brukseli każą jednak przypuszczać, że ta szala zaczyna się przechylać w stronę nieprzyjazną Internetowi i jego użytkownikom.

Strony