blokowanie sieci

05.04.2012

„Bezpieczniejszy Internet” to unijny program ochrony dzieci korzystających z Internetu i innych technologii komunikacyjnych. Jego oficjalne cele to: uświadamianie opinii publicznej istnienia problemu, zwalczanie niezgodnych z prawem treści i "szkodliwych zachowań" w środowisku online, promowanie bezpieczniejszego środowiska internetowego i tworzenie bazy wiedzy. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zorganizowało konsultacje dotyczące okresowej oceny programu. Złożone uwagi mają zostać wykorzystane przy opracowywaniu stanowiska rządu do oficjalnego komunikatu Komisji Europejskiej w tej sprawie.

02.03.2012

Ponad 80% stron internetowych zawierających pornografię dziecięcą znika z serwerów w przeciągu tygodnia od powiadomienia punktu kontaktowego Dyżurnet.pl – wynika z raportu podsumowującego ubiegłoroczną działalność tego zespołu.

Dyżurnet.pl jest zespołem działającym przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który zajmuje się przyjmowaniem i reagowaniem na anonimowe zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści zamieszczonych w Internecie (w szczególności materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci, ale także odnoszących się do rasizmu czy ksenofobii).

01.02.2012

W trakcie ubiegłorocznej debaty na temat blokowania sieci Fundacja Panoptykon zdecydowanie sprzeciwiała się blokowaniu stron internetowych. Dowodziliśmy, że to rozwiązanie jest niebezpieczne dla wolności w sieci, ponieważ zakłada filtrowanie treści dostępnych w internecie, a jednocześnie nieskuteczne w walce z obrazami seksualnego wykorzystywania dzieci (tzw. pornografią dziecięcą). Po drugiej stronie rozbrzmiewały skargi przedstawicieli organów ścigania, którzy twierdzili, że stosowanie alternatywnych metod, czyli usuwania, w stosunku do treści poza granicami Polski to proces długotrwały i skazany na porażkę ze względu na niedziałającą współpracę międzynarodową. Organizacje społeczne, wśród nich Panoptykon, zapytały, ile wniosków w sprawie stron z pornografią dziecięcą złożyły Policja i Prokuratura, a ile z nich zostało odrzuconych. Tej informacji do tej pory nie uzyskały.

28.11.2011

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dziś [24.11.2011], iż proponowane prawo nakazujące dostawcom usług internetowych instalowanie systemu filtrującego całą komunikację i blokującego wybrane treści w celu ochrony praw własności intelektualnej, stoi w sprzeczności z prawem europejskim.

Werdykt ten jest niezwykle istotny, gdyż chroni otwartość Internetu. Decyzja przeciwna doprowadziłaby do poddania wszystkich sieci europejskich ciągłemu nadzorowi i filtrowaniu.

26.11.2011

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowy wyrok potwierdzający, że nie można zobowiązywać dostawców Internetu do monitorowania i filtrowania przesyłanych treści. Do nakładania takich obowiązków dążą m.in. niektóre organizacje chroniące prawa autorskie. Zagrażają w ten sposób bardzo ważnej zasadzie funkcjonowania Internetu - zasadzie neutralności. Wyrok oznacza, że konieczne będzie opracowanie takiej metody ochrony tych praw, która zachowa neutralność sieci.

17.11.2011

Powołanie wyspecjalizowanego resortu, który zajmie się w sposób kompleksowy regulacją Internetu to postulat, który wielokrotnie podnosiliśmy w rozmowach z ustępującym rządem. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, którego powstanie potwierdził dziś premier Donald Tusk, zajmie się między innymi kluczowymi dla rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego projektami teleinformatycznymi, a także polityką rozwoju nowych technologii w pozostałych resortach.

13.11.2011

Czy pamiętacie, w jaki sposób Asteriks i Obeliks uzyskali zaświadczenie A38? Początkowo usiłowali grać z biurokracją zgodnie z regułami, ale kolejni urzędnicy odprawiali dzielnych Galów z kwitkiem. Magiczny napój, dający nadludzką siłę, był bezużyteczny. Bohaterowie kreskówki pokonali jednak biurokrację jej własną bronią, pytając o nieistniejące zarządzenie B65. Próba zorientowania się w swoim własnym systemie tak pochłonęła urzędników, że nawet nie zauważyli, gdy jeden z nich wręczył Asteriksowi zaświadczenie A38.

29.10.2011

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawia zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz tzw. pornografii dziecięcej. Właściwszym określeniem, które wciąż nie może się przebić w debacie publicznej, są "obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci" - bo o to w istocie chodzi. Nowe przepisy nakładają na państwa Unii Europejskiej obowiązek jak najszybszego usuwania stron internetowych zawierających tego typu materiały. Będą one także zobowiązane dołożyć wszelkich starań aby, przy współpracy z odpowiednimi organami z tzw. państw trzecich, skutecznie usuwać treści pedofilskie umieszczone na serwerach poza granicami Unii.

07.10.2011

„Blokowanie stron internetowych powinno być środkiem walki z pornografią dziecięcą, uzupełniającym dla usuwania takich materiałów” - czytamy w sprawozdaniu, nad którym pracuje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Debata na temat blokowania stron internetowych, w zasadzie zakończona rozsądnym kompromisem w strukturach UE, powraca na forum Rady Europy. Jest to tym bardziej zaskakujące, że jeszcze tydzień temu, w czasie dorocznego Internet Governance Forum, to przedstawiciele Rady Europy opowiadali się za minimalną regulacją sieci oraz sugerowali potrzebę zagwarantowania podstawowych praw użytkowników sieci w formie wiążącej dla państw karty praw użytkowników Internetu.

23.09.2011

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Internet a prawa podstawowe. Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych". Raport ten stanowi podsumowanie rocznego projektu o charakterze think-tankowym realizowanego we współpracy z Internet Society Polska - „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej”.

Strony