imigranci i granice

28.06.2013

PNRW kwietniu z satysfakcją przyjęliśmy, że Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odrzuciła kontrowersyjny projekt dyrektywy w sprawie przekazywania danych pasażerów linii lotniczych. Wszystko wskazywało, że w ślad za w LIBE pójdzie cały Parlament Europejski i ostatecznie projekt dyrektywy trafi do kosza. Niestety, stało się inaczej i europosłowie zwrócili projekt do ponownego rozpatrzenia przez komisję.

24.06.2013

Parlament Europejski będzie musiał zdecydować, czy potrzebujemy kolejnego systemu informacyjnego. Tym razem chodzi o utworzenie dwóch ogromnych baz danych, gromadzących informacje o cudzoziemcach. Europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych już teraz wyrazili swoje – bardzo krytyczne – zdanie na temat propozycji Komisji Europejskiej.

23.04.2013

„Przestańcie traktować nasze ciała jak rządową własność!” - między innymi w taki sposób Amerykanie protestują przeciwko tzw. nagim skanerom instalowanym na lotniskach. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Transportu pozwoliła właśnie na składanie publicznych wniosków dotyczących tych urządzeń, dzięki czemu można dowiedzieć się, co naprawdę sądzą o nich obywatele.

22.04.2013

Co roku kilkadziesiąt tysięcy migrantów ryzykuje swoje życie, płynąc na przepełnionych, drewnianych łodziach ku południowym wybrzeżom Europy. Podróż taka jest bardzo niebezpieczna – wiele osób nigdy nie dociera do celu. Południowe granice Unii Europejskiej stały się swoistą plamą na honorze Europy. Dlatego Agencja Praw Podstawowych UE (Fundamental Rights Agency, FRA) postanowiła zbadać związane z nimi problemy i przedstawić swoje rekomendacje.

15.04.2013

9 kwietnia na przejściach granicznych w państwach Unii Europejskiej zaczął działać System Informacyjny Schengen drugiej generacji – SIS II. Gromadzone są w nim informacje o osobach poszukiwanych, zaginionych oraz o kradzieżach. Unowocześniony system działa w oparciu o bardziej zaawansowane technologie i – co istotne – można do niego wprowadzać dane biometryczne.

20.03.2013

Frontex zaprezentował swój program działań na 2013 rok. Plany agencji nie zmieniają się diametralnie i skupiają się południowych granicach UE.  Frontex będzie też dalej rozwijał system Eurosur. Niestety program właściwie nie obejmuje zapowiadanych wcześniej działań mających na celu ochronę praw podstawowych.15.03.2013

Komisja Europejska zamierza utworzyć jedną z największych na świecie baz danych biometrycznych. Gromadzone w niej będą informacje o cudzoziemcach przekraczających granicę Unii. Jednak powód utworzenia tego systemu – zwalczanie nielegalnej migracji – nie uzasadnia tak dużej ingerencji w prawo do prywatności.

04.03.2013

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zaprezentowała dwa projekty rozporządzeń dotyczące systemu wyjazdu i wyjazdu (Entry/Exit System, EES) oraz programu rejestrowania podróżnych (RTP, Registered Traveller Programme). Projekty te zostały przekazane do Parlamentu Europejskiego. Prace nad ich przyjęciem mają zakończyć się do końca 2018 roku.

21.11.2012

Fundacja Panoptykon wzięła udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o cudzoziemcach ogłoszonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nowy akt prawny ma zastąpić ustawę z 2003 roku. Kolejne nowelizacje obowiązujących przepisów - podyktowane koniecznością wdrożenia regulacji unijnych - wpłynęły na ograniczoną przejrzystość ustawy i trudności interpretacyjne.

W naszej opinii skupiliśmy się na zagadnieniach związanych z prawem do prywatności i ochroną danych osobowych cudzoziemców. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zasady działania wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany (wykaz osób niepożądanych) oraz okolicznościom, w jakich możliwe jest wykorzystywanie odcisków palców cudzoziemców przez instytucje publiczne.

Strony