imigranci i granice

15.10.2012

Równo rok temu zaczął działać Wizowy System Informacyjny (ang. Visa Information System, VIS). To system komputerowy, w którym zbierane są dane osób aplikujących o wizę do krajów strefy Schengen. Tej kontroli jako pierwsi zostali poddani mieszkańcy krajów Afryki Północnej (m.in. Algieria, Tunezja, Egipt). Do końca 2013 roku system ma zyskać zasięg ogólnoświatowy.

25.09.2012

Drony, kamery o wysokiej rozdzielczości, satelity i bazy danych biometrycznych – o takie nowoczesne technologie nadzoru mają zostać wzmocnione służby chroniące granic Unii Europejskiej. Zakup nowych narzędzi kontroli został przewidziany w ramach budowy systemu Eurosur, nad którym właśnie debatuje Parlament Europejski. Z kolei Komisja Europejska przygotowuje projekt tzw. inteligentnych granic (ang. smart borders) – systemu, który ma umożliwić skuteczniejszy nadzór nad przepływem cudzoziemców w strefie Schegen.

14.09.2011

Mural nieopodal siedziby PanoptykonuParlament Europejski w Strasburgu poparł właśnie wynegocjowane z rządami wzmocnienie kompetencji unijnej agencji Frontex. Agencja ma za zadanie strzec granic UE przez nielegalną imigracją. Jej działania są jednak często kontrowersyjne z punktu widzenia przestrzegania standardów praw człowieka.

06.03.2010

Fundacja Panoptykon włącza się w międzynarodową kampanię „Reclaim your data („odzyskaj swoje dane”) przeciwko tzw. Programowi Sztokholmskiemu. Program Sztokholmski, wdrażany obecnie w krajach Unii Europejskiej, zakłada m.in. tworzenie ujednoliconej bazy danych, przechowującej informacje o obywatelach. Dane pochodzące z systemów informatycznych policji i służb bezpieczeństwa krajów członkowskich są łączone z informacjami pochodzącymi ze scentralizowanych baz danych, takich jak Schengen Information System (SIS) i Europol.

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z obywatelskiego prawa do dostępu do własnych danych gromadzonych w systemach informatycznych, w celu sprawdzenia, ile informacji na nasz temat jest tam faktycznie zapisanych.

Strony