informacja publiczna

11.07.2016
element dekoracyjny

Zdaniem rządu począwszy od 9 marca 2016 r., czyli dnia uchylenia nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał nie wydaje wiążących wyroków, w związku z czym Premier Beata Szydło odmawia ich publikacji. Pogłębia to kryzys konstytucyjny i prowadzi do katastrofalnego w skutkach dualizmu prawnego. Sprawa opisana przez Sieć Obywatelską Watchdog obrazuje, jak ważną rolę w systemie ochrony praw człowieka pełni Trybunał Konstytucyjny i jakie mogą być praktyczne konsekwencje jego paraliżu.

30.06.2016

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dziś skargę kasacyjną Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie, w której domagamy się udostępnienia informacji o tym, jak często służba sięgała po dane telekomunikacyjne (np. billingi) i dane internetowe. Sprawa dotyczy liczb z… 2013 r. SKW – w przeciwieństwie do pozostałych służb, które udostępniły nam dane – robi wszystko, by zachować je w tajemnicy. Ale, jak stwierdził dziś Naczelny Sąd Administracyjny, narusza przy tym prawo. Zdaniem sędzi-sprawozdawcy służby specjalne, w tym Służba Kontrwywiadu Wojskowego, powinny podlegać kontroli społecznej w państwie demokratycznym. Niestety, walka o statystyki potrwa jeszcze kilka lat: dziś sąd prawomocnie stwierdził, że nasz wniosek dotyczył informacji publicznej. Teraz SKW będzie próbowało udowodnić, że mimo to nie musi jej udostępniać.

12.05.2016

Z końcem kwietnia formalnie zakończyliśmy projekt „Państwo a biznes nadzoru”. Przez 20 miesięcy zbieraliśmy i analizowaliśmy informacje o narzędziach nadzoru wykorzystywanych przez różne instytucje publiczne, staraliśmy się interweniować i nagłaśniać nadużycia. Oto wybrane efekty naszych działań:

29.04.2016
Element dekoracyjny

W zeszłym roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o udostępnienie zasad ustalania profili pomocy dla osób bezrobotnych. Resort odmówił nam przekazania tych danych, uzasadniając, że nie stanowią one informacji publicznej. Ze stwierdzeniem tym jednak nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który orzekł w tej sprawie na naszą korzyść.

20.04.2016

7. urodziny Panoptykonu to okazja do pochwalenia się siedmioma liczbami, które trochę przybliżają, skalę naszej działalności w różnych sferach. To jednak nie jedyny powód, dla którego publikujemy te liczby. Ich znajomość przyda się wszystkim, którzy chcą wziąć udział w panoptykonowym quizie, który – przypomnijmy – już jutro o godz. 12.00 opublikujemy na naszej stronie.

Panoptykon patrzy władzy na ręce. W ciągu siedmiu lat wystosowaliśmy do instytucji publicznych 1000 wniosków o dostęp do informacji publicznej. 14 naszych sporów z państwem skończyło się postępowaniem sądowym. Wystosowaliśmy ponad 200 stanowisk odnoszących się do stanowienia prawa i innych działań państwa. Nasze działania są dostrzegane przez media – byliśmy cytowani lub proszeni o wypowiedzi ponad 1600 razy.

30.03.2016

W ostatnich latach nieraz spotykaliśmy się z przypadkami wykorzystywania kamer z funkcją nagrywania dźwięku. Miejsca, w których takie urządzenia są umieszczane, bywały dla nas zaskoczeniem. Wiedza, którą dysponujemy na ten temat, jest jednak niepełna. By zebrać dokładniejsze informacje, potrzebujemy Waszej pomocy. Ale to nie wszystko: jeśli uważacie, że takie kamery nie powinny znajdować się w konkretnym miejscu, możecie spróbować to zmienić, np. wysyłając petycję.

24.02.2016
Element dekoracyjny

Czy opinia publiczna powinna wiedzieć, jak kontrolowani są pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Prezes ZUS odmówił nam udostępnienia tych informacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił naszą skargę. Wciąż walczymy jednak o te informacje – kilka dni temu skierowaliśmy sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

23.02.2016
Ilustracja do tekstu - ikona megafonu

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu, której członkiem jest Panoptykon, wystosowała list do premier Beaty Szydło z pytaniem o losy przyjętych w poprzednich latach przez rząd PO-PSL dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19. Celem koalicji jest promowanie zasad otwartego rządzenia oraz monitorowanie, czy i jak rząd te zasady realizuje. Dlatego właśnie członkowie koalicji zainteresowali się, czy w mocy pozostają postanowienia wymienionych dokumentów, m.in. w zakresie prawa do informacji publicznej, otwierania danych i zasobów publicznych, odpowiedzialnej polityki antykorupcyjnej oraz włączania obywateli w procesy decyzyjne. Organizacje zapytały również o to, jakie plany ma w tym zakresie rząd.

19.02.2016

Pamiętacie nasze spory ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego o dostęp do informacji publicznej? Nie? Ciągną się tak długo, że nie jest to zaskakujące. Ponieważ SKW po raz kolejny przesłała nam groteskową odpowiedź na zadane pytania, ponownie złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

02.02.2016
Czarny scenariusz. Schemat dostępu do informacji publicznej przedstawiony ze wszystkimi możliwymi krokami, na których można zablokować lub wydłużyć udostępnienie informacji publicznej przez administrację.

Uchylenie decyzji odmawiającej Fundacji udostępnienia informacji publicznej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia – to dzisiejsza decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozpatrzył naszą skargę na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Chcieliśmy dowiedzieć się m.in. czy Straż Graniczna przeczesuje Internet pod kątem słów kluczowych oraz czy używa dronów. Analogiczne pytania zadaliśmy także ABW, CBA i policji. Wszystkie odmówiły nam odpowiedzi powołując się na konieczność ochrony informacji niejawnych. Zaskarżyliśmy decyzje tych służb, ale niestety wszystkie nasze skargi zostały oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Teraz czekamy na rozpatrzenie naszych skarg kasacyjnych.

Strony