informacja publiczna

11.09.2012

Światowa Konferencja Telekomunikacyjna (WCIT), która ma odbyć się w grudniu tego roku, już teraz wywołuje duże emocje.  Podczas tego szczytu rewizji ma ulec bardzo ważny traktat międzynarodowy regulujący na poziomie globalnym kwestie dotyczące sektora telekomunikacyjnego. Kolejny raz organizacje obywatelskie z całego świata (w tym Fundacja Panoptykon) apelują o zwiększanie transparentności procesu decyzyjnego w tej sprawie oraz odrzucenie propozycji, które mogłyby podważyć otwartą naturę Internetu i zagrozić prawom człowieka.

09.08.2012

Fundacja Panoptykon wzięła udział w ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach społecznych dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej. W repozytorium udostępniane mają być informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Organizacje specjalizujące się w tematyce dostępu do informacji publicznej zwróciły uwagę, że MAiC proponuje rozwiązania techniczne, a wciąż nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie: jakie dane i w jaki sposób przygotowane miałyby być tam umieszczane.

27.07.2012

Uparliśmy się, żeby ustalić, jakie stanowisko w sprawie międzynarodowej inicjatywy dopuszczającej blokowanie stron internetowych (globalne porozumienie na rzecz walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci on-line) zajął polski rząd. Wysłaliśmy kilka wniosków o dostęp do informacji publicznej i po paru kolejnych wezwaniach doczekaliśmy się odpowiedzi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udostępniły nam swoją korespondencję w tej sprawie. Co wiemy na pewno? Tylko tyle – albo aż tyle – że w ramach rządu trwa dyskusja, jakie stanowisko, i czy w ogóle, Polska powinna była zająć w tej sprawie. Szkoda tylko, że w ramach Rady Unii Europejskiej decyzje zapadają w drodze konsensusu, a więc milczenie oznacza zgodę.

25.07.2012

Rada Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego podjęła decyzję o upublicznieniu części dokumentów dotyczących Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej. To ważny krok i zdecydowanie dobry kierunek. Organizacje pozarządowe uznają jednak, że to niewystarczająca zmiana: do pełnej  transparentności w procesie politycznym, jaki toczy się w ramach ITU, jeszcze daleko.

09.07.2012

7 czerwca 2012 r. Rada Unii Europejskiej poparła stworzenie globalnego porozumienia na rzecz walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci online. Porozumienie ma wzmocnić współpracę między państwami w celu szybkiego usuwania nielegalnych treści z serwerów. Przewiduje ono jednak również blokowanie stron internetowych. Jakie było oficjalne stanowisko Polski w sprawie porozumienia? Mimo wysłania kilku wniosków o udostępnienie informacji publicznej wciąż do końca nie wiemy.

29.06.2012

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU) jest agencją wyspecjalizowaną ONZ. Ta najstarsza organizacja międzynarodowa, założona w 1865 roku, zajmuje się sprawami dotyczącymi szeroko rozumianej telekomunikacji. Są to raczej kwestie techniczne oraz koordynacyjne – ważne i często bardzo skomplikowane. Do tej pory ITU nie przykuwało uwagi szerokiej opinii publicznej. W tym roku to się zmieniło, za sprawą kilku państw-członków ITU, którzy zaproponowali rozszerzenie mandatu organizacji o sprawy dotyczące Internetu. Jak już sygnalizowaliśmy, ta propozycja będzie dyskutowana w czasie Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej (World Conference on International Telecommunications, WCITI), zaplanowanej na grudzień.

19.06.2012

OGPApele organizacji społecznych o przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów (OGP) pozostają głosem wołającego na puszczy. Listy otwarte, rekomendacje działań, które polski rząd mógłby podjąć na rzecz zwiększenia przejrzystości, nie przyniosły pożądanego efektu w postaci złożenia deklaracji przystąpienia do OGP.

08.06.2012

Odkąd, ponad dwa lata temu, rząd zaproponował stworzenie infrastruktury blokującej treści w Internecie (Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych), bardzo uważnie przyglądamy się wszelkim inicjatywom zmierzającym w tym niebezpiecznym kierunku. Po projekcie „Rejestru”, który udało się powstrzymać, przyszedł czas na inicjatywę europejską: dyrektywę o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która dopuszcza blokowanie Internetu. Po wielomiesięcznej debacie, rząd zajął bardzo ostrożne stanowisko, zgodnie z którym blokowania ani nie popiera, ani kategorycznie nie odrzuca. Ostatnie doniesienia z Brukseli każą jednak przypuszczać, że ta szala zaczyna się przechylać w stronę nieprzyjazną Internetowi i jego użytkownikom.

18.05.2012

Kiedy kilkadziesiąt organizacji z całego świata podejmuje skoordynowane działania, żeby wydobyć konkretne dokumenty negocjacyjne, wiadomo, że stawka jest wysoka. Tym razem nie chodzi o ACTA – choć atmosfera do złudzenia przypomina tamte negocjacje – ale o proces polityczny zainicjowany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU). Według doniesień medialnych, ITU zmierza do zrewidowania ważnego traktatu międzynarodowego - International Telecommunication Regulations (ITR) – żeby rozciągnąć swój mandat na regulację Internetu, a więc także sferę praw i wolności użytkowników sieci.

17.05.2012

Na fali gorącej debaty publicznej wokół projektu INDECT i medialnych doniesień o "wycofaniu" się Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z udziału w tej inicjatywie, spróbowaliśmy dowiedzieć się więcej o przeszłej, teraźniejszej, a może i przyszłej współpracy MSW z Akademią Górniczo-Hutniczą, która projekt INDECT koordynuje. W trybie dostępu do informacji publicznej zadaliśmy MSW kilka szczegółowych pytań. Mimo że dostaliśmy formalną odpowiedź, rzeczywistej odpowiedzi na postawione pytania wciąż nie mamy. Dlatego dziś wysłaliśmy do Ministerstwa kolejny list: tym razem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na nieudzieleniu odpowiedzi na nasz wniosek w ustawowym terminie.

Strony