monitoring wizyjny

15.05.2015

Lepiej stawiać na edukację uczniów, nauczycieli i rodziców oraz budowanie pozytywnego klimatu w szkole czy przeznaczać pieniądze na monitoring? Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt nowego programu Bezpieczna+, w którym próbuje pogodzić wodę z ogniem. Program ma koncentrować się na budowaniu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, wspieraniu aktywności obywatelskiej itp. Ma otwierać szkoły na współpracę z lokalnymi środowiskami, w tym z organizacjami społecznymi. Jednocześnie jednak przewiduje instalację w szkolnych budynkach kolejnych kamer monitoringu, nie określając jednocześnie żadnych wymogów ani zasad, na jakich miałoby się to odbywać (poza regułami przyznawania dofinansowania). Czy te dwa kierunki działań da się pogodzić? Czy można rozwijać relacje wzajemnego zaufania i uczyć szacunku dla prywatności innych osób w sieci w oplecionych siecią kamer szkołach?

10.04.2015

Sejm zakończył wczoraj trwające od listopada bezkrólewie na stanowisku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wybierając na to stanowisko dr Edytę Bielak-Jomę. Bezpartyjna specjalistka w zakresie prawa pracy, równego traktowania i ochrony danych, związana z Uniwersytetem Łódzkim, jest przygotowana merytorycznie do pełnienia tej funkcji, choć pewne obawy budzi jej brak doświadczenia politycznego i zarządczego. Wybór dr Edyty Bielak-Jomy kończy kolejny obywatelski monitoring wyborów GIODO, prowadzony od grudnia 2014 r. przez Fundację Panoptykon we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i INPRIS – Instytutem Prawa i Społeczeństwa.

Nowa Inspektor jest merytorycznie przygotowana do pełnienia funkcji GIODO – w swojej karierze naukowo-dydaktycznej zajmowała się wybranymi aspektami ochrony danych (szczególnie prywatnością pracowników – a to niewątpliwie ważny temat dla GIODO); na koncie ma szereg publikacji o tej tematyce.

27.03.2015

WW sierpniu ubiegłego roku, czyli 7 miesięcy temu, do MSW wpłynęło 150 stron uwag do kolejnej wersji projektu założeń do ustawy o monitoringu. Wszystko wskazuje na to, że ich autorzy – pracownicy organizacji pozarządowych, samorządów i ministerstw; w zdecydowanej większości zwolennicy przyjęcia ustawy regulującej funkcjonowanie kamer – wyrządzili sprawie niedźwiedzią przysługę. Jak powiedziała rzeczniczka MSW, Małgorzata Woźniak, komentując przedłużające się prace nad projektem – analizy wciąż trwają, „to ogromna liczba uwag”.

24.03.2015

Popularność dronów stale wzrasta, a wraz z nią – liczba pomysłów na ich wykorzystanie. Przykładem jest PKP Cargo, które korzysta z bezzałogowców do ochrony przed kradzieżą transportów węgla i innych towarów. Maszyny okazały się na tyle skuteczne, że firma postanowiła zainwestować w kilka dodatkowych urządzeń. Tego typu przykłady można mnożyć, jednak warto pamiętać, że bezzałogowce – jak każde narzędzie – mogą być wykorzystywane w szkodliwy sposób. Nim staną się jeszcze powszechniejsze, powinno się jasno określić zasady ich stosowania, ustalić miejsca, w których nie powinny się pojawiać i zadbać o ochronę prywatności osób, które mogą zostać za pośrednictwem takiego drona nagrane.

20.03.2015

Element dekoracyjnyUmożliwienie Straży Granicznej instalowania kamer przy drogach to nowy pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W projekcie zmiany ustawy o Straży Granicznej i innych ustaw, pod „innymi ustawami” kryje się m.in. ta o drogach publicznych. Nowe kamery, wyposażone w funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych, mają być instalowane w strefie nadgranicznej. To dość kontrowersyjna propozycja, zwłaszcza że nie wiadomo, do czego konkretnie miałyby być wykorzystywane nagrania. Dlatego przedstawiliśmy ministerstwu naszą opinię w sprawie projektu.

19.03.2015

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała wczoraj dwie kandydatury na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Oprócz przedstawienia swojego doświadczenia oraz stanu wiedzy, kandydaci odpowiadali również na pytania dotyczące funkcjonowania urzędu czy unijnej reformy ochrony danych osobowych.

10.03.2015

Media donoszą o bulwersującym przypadku znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę, która w trakcie lekcji miała wyzywać swoich kilkuletnich podopiecznych i zaklejać im usta taśmą. Sprawa wyszła na jaw dzięki matce, która zaniepokojona zachowaniem swojego syna, postanowiła nagrać przebieg lekcji na dyktafon. Prawdopodobnie to, co usłyszała, nie było jednorazowym wybrykiem nauczycielki. Od razu pojawiły się głosy, że odpowiedzią na takie problemy powinien być monitoring w klasach. Czy aby na pewno? Czy mimo braku kamer dyrekcja naprawdę mogła nie wiedzieć, co dzieje się w szkole w trakcie lekcji? Trudno wydawać wyrok, nie znając szczegółów sprawy, jednak jeśli rzeczywiście dzieci od miesięcy zdradzały objawy niepokoju i nie chciały chodzić do szkoły, to problemem jest nie brak kamer, lecz brak odpowiedniej reakcji dorosłych.

05.03.2015

Element dekoracyjnyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych szykuje program dofinansowania monitoringu w szkołach. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o odpowiedzi ministerstwa na poselską interpelację dotyczącą tej propozycji oraz o braku reakcji na nasze pytania. W tym tygodniu wreszcie doczekaliśmy się oficjalnego pisma z MSW. Dowiadujemy się z niego, że nasz e-mail z pytaniami trafił do adresata… po 4 miesiącach.

25.02.2015

Wysiłki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nad regulacją działania monitoringu wizyjnego „znajdują się na końcowym etapie opracowywania trzeciej wersji projektu założeń”. Ich zakończenie planowane jest na przełomie lutego i marca. To kolejny termin podawany przez ministerstwo – dotychczasowe doświadczenia nauczyły nas, że do podobnych deklaracji należy podchodzić z wielką ostrożnością. Co gorsza, skoro MSW pracuje nad kolejną wersją założeń do ustawy, więc w tej kadencji nie ma szans na przygotowanie projektu ustawy. Niewiele zatem wyszło z szumnych zapowiedzi uregulowania monitoringowej wolnej amerykanki.

20.02.2015

Na początku stycznia studenci i studentki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali protest przeciwko instalacji monitoringu wizyjnego w swoim budynku. Akcja okazała się skuteczna – dziekan wydziału wycofał się ze swojej decyzji. Karolina Szczepaniak spotkała się z organizatorkami protestu, Martą Jeżykowską i Justyną Kościńską, by porozmawiać o tym, dlaczego kamery wywołują bunt tylko wśród studentów socjologii.

Strony