monitoring wizyjny

21.08.2015

W styczniu 2015 r. zwróciliśmy się do Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie umieszczania przez policję na swoich stronach internetowych zdjęć osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw. Naszym zdaniem policja nie ma podstaw prawnych do publikowania wizerunków takich osób, a opublikowanie zdjęcia z monitoringu może prowadzić do przedwczesnego przesądzenia ich winy. Rzecznik podzieliła nasze argumenty i wystąpiła w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

30.06.2015
Kadr z animacji Nowoczesność. Samochód na sygnale jadący przez miasto.

Czy policja ma prawo udostępniać na swoich stronach nagrania z monitoringu publicznego? Naszym zdaniem brakuje odpowiedniej podstawy prawnej, która zezwalałaby na takie działania, dlatego kilka miesięcy temu zwróciliśmy się do Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w tej sprawie. Impulsem do podjęcia działań były dla nas poszukiwania przez stołeczną policję kobiety, która rzekomo ukradła torebkę. W internecie jej wina została już jednoznacznie przesądzona (bez wyroku sądu), tymczasem nie wiadomo, dlaczego akurat jej wizerunek, spośród tysięcy osób, których tożsamość próbuje ustalić policja, został opublikowany.

24.06.2015

MEN opublikował nową wersję projektu rozporządzenia dotyczącego programu „Bezpieczna+”, w którym nie ma już mowy o dofinansowaniu szkolnych systemów monitoringu! Krytycznie ocenialiśmy ten pomysł, więc ostateczna decyzja rządu bardzo nas cieszy. Podobnie jak zaangażowanie wielu osób, organizacji i instytucji (w tym GIODO) na rzecz rezygnacji z propozycji instalowania kolejnych kamer w szkołach.

22.06.2015
Element dekoracyjny

Od kilku tygodni temu protestujemy przeciwko finansowaniu kamer w szkołach i przedszkolach, które zakładał powstający w Ministerstwie Edukacji Narodowej rządowy program „Bezpieczna+". W zeszły czwartek w trakcie posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów postanowiono usunąć z programu kontrowersyjną propozycję. Jeśli ta informacja się potwierdzi, będzie to oznaczało, że nowych kamer w placówkach jednak nie będzie. Przynajmniej na razie – do czasu przyjęcia ustawowych podstaw i ograniczeń dla monitoringu. Tymczasem GIODO ma wydać wytyczne dotyczące wykorzystywania kamer, które już działają w ponad 11 tys. polskich szkół. Pojawi się więc szansa na ograniczenie dowolności w ich wykorzystywaniu. Z niecierpliwością czekamy na dokumenty oficjalnie potwierdzające decyzję Rady Ministrów.

15.06.2015
element dekoracyjny

To nie monitoring jest potrzebny szkołom, tylko dobrze przygotowani ludzie – zgodnym głosem stwierdzili wszyscy, którzy w ramach konsultacji publicznych programu „Bezpieczna+” przekazali Ministerstwu Edukacji Narodowej swoje opinie. Przeciwko kamerom w szkołach wystąpili nie tylko Fundacja Panoptykon i Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale także Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Związek Nauczycielstwa Polskiego i szereg organizacji społecznych: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja Autonomia i Centrum Cyfrowe. MEN odniósł się do krytyki jedynie zdawkowo, a kamery pozostały w programie.

15.06.2015

W zeszłym miesiącu Ministerstwo Edukacji Narodowej konsultowało projekt programu „Bezpieczna+”, który ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa w szkołach przez edukację uczniów i nauczycieli, włączanie rodziców w życie szkół oraz otwieranie placówek edukacyjnych na współpracę z organizacjami społecznymi. W naszym stanowisku, do którego przyłączyło się Centrum Edukacji Obywatelskiej, pochwaliliśmy ten kierunek działań; krytycznie oceniliśmy natomiast pomysł dalszego rozwoju szkolnych systemów monitoringu. W naszej krytyce kamer w szkołach nie jesteśmy osamotnieni. Wszystkie podmioty, które merytorycznie odniosły się do programu, zdecydowanie negatywnie oceniły tę propozycję.

12.06.2015

Element dekoracyjnyCzy to ostrzeżenie przed złodziejem? Nie. To wywieszka w witrynie sklepu spożywczego opatrzona wydrukami kadrów ze sklepowego monitoringu. Dwa zdjęcia, dwa słowa, trzy wykrzykniki, a tematów do rozważań bez liku: technologia wyprzedzająca wymiar sprawiedliwości, złodzieje grasujący w dzielnicach apartamentowców, walka o klienta i walka z klientem, a na koniec – prawa człowieka.

28.05.2015

O grozie, jaką powinna wywoływać świadomość ciągłego nadzoru; o trudnym do przewidzenia życiu obiektów artystycznych w przestrzeni publicznej i o tym, kiedy kontrola nad ludźmi staje się koniecznością, z Julitą Wójcik – artystką, autorką wielu instalacji w przestrzeni publicznej, m.in. „Tęczy” na Placu Zbawiciela w Warszawie i „Drona” w Parku Śląskim w Chorzowie – rozmawia Katarzyna Szymielewicz.

28.05.2015

Czarna seria „nieudanych interwencji” – przypadków użycia przemocy przez policję, które zakończyły się tragicznie – sprowokowała dyskusję o tym, jak zwiększyć społeczną kontrolę nad działaniami tej formacji. Problem niewątpliwie istnieje, ale jak go sensownie rozwiązać? Dużą nośność zyskuje pomysł wyposażenia policjantów w obowiązkowe kamery, które nagrywałyby przebieg wszystkich interwencji z użyciem siły, a szczególnie broni. Podobną politykę już wdrożyły Stany Zjednoczone, gdzie eskalacja policyjnej przemocy wywołała regularny ruch społeczny. Obserwując jej skutki w praktyce, organizacje broniące praw człowieka opublikowały zestaw rekomendacji, które są próbą odpowiedzi na już widoczne problemy. Czy w Polsce mamy szansę na spokojną dyskusję o sensie nagrywania i kontrolowaniu przemocy, zanim damy policji kolejne narzędzie władzy, które może się zwrócić przeciwko nam?

28.05.2015

„Bezpieczeństwo dzieci” jest wyrażeniem niczym mantra powtarzanym przez rodziców, dyrektorów szkół i polityków. Nic dziwnego. Bo komu może ono nie leżeć na sercu? Problem w tym, że dbałość o bezpieczeństwo dzieci coraz częściej przypomina zamykanie ich w złotej klatce – pomaga stłumić strach dorosłych przed nieznanym, ale niekoniecznie sprawia, że dzieci są bezpieczniejsze. Kontrolując dzieci na każdym kroku i ograniczając ich swobodę, można bowiem utrudnić im to, co na dłuższą metę okazuje się kluczowe: poznanie i zrozumienie otaczającego świata, budowanie relacji opartych na zaufaniu, możliwość uczenia się na własnych błędach i brania odpowiedzialności za swoje zachowanie. Konsultacje rządowego programu „Bezpieczna+” pokazują, że napięcie między kontrolą a budowaniem relacji i miękkich kompetencji dotyczy nie tylko rodziców zatroskanych o bezpieczeństwo swoich pociech, lecz także polityki edukacyjnej państwa. Nie mogło w nich więc zabraknąć głosu Fundacji Panoptykon.

Strony