monitoring wizyjny

19.03.2015

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała wczoraj dwie kandydatury na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Oprócz przedstawienia swojego doświadczenia oraz stanu wiedzy, kandydaci odpowiadali również na pytania dotyczące funkcjonowania urzędu czy unijnej reformy ochrony danych osobowych.

10.03.2015

Media donoszą o bulwersującym przypadku znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę, która w trakcie lekcji miała wyzywać swoich kilkuletnich podopiecznych i zaklejać im usta taśmą. Sprawa wyszła na jaw dzięki matce, która zaniepokojona zachowaniem swojego syna, postanowiła nagrać przebieg lekcji na dyktafon. Prawdopodobnie to, co usłyszała, nie było jednorazowym wybrykiem nauczycielki. Od razu pojawiły się głosy, że odpowiedzią na takie problemy powinien być monitoring w klasach. Czy aby na pewno? Czy mimo braku kamer dyrekcja naprawdę mogła nie wiedzieć, co dzieje się w szkole w trakcie lekcji? Trudno wydawać wyrok, nie znając szczegółów sprawy, jednak jeśli rzeczywiście dzieci od miesięcy zdradzały objawy niepokoju i nie chciały chodzić do szkoły, to problemem jest nie brak kamer, lecz brak odpowiedniej reakcji dorosłych.

05.03.2015

Element dekoracyjnyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych szykuje program dofinansowania monitoringu w szkołach. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o odpowiedzi ministerstwa na poselską interpelację dotyczącą tej propozycji oraz o braku reakcji na nasze pytania. W tym tygodniu wreszcie doczekaliśmy się oficjalnego pisma z MSW. Dowiadujemy się z niego, że nasz e-mail z pytaniami trafił do adresata… po 4 miesiącach.

25.02.2015

Wysiłki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nad regulacją działania monitoringu wizyjnego „znajdują się na końcowym etapie opracowywania trzeciej wersji projektu założeń”. Ich zakończenie planowane jest na przełomie lutego i marca. To kolejny termin podawany przez ministerstwo – dotychczasowe doświadczenia nauczyły nas, że do podobnych deklaracji należy podchodzić z wielką ostrożnością. Co gorsza, skoro MSW pracuje nad kolejną wersją założeń do ustawy, więc w tej kadencji nie ma szans na przygotowanie projektu ustawy. Niewiele zatem wyszło z szumnych zapowiedzi uregulowania monitoringowej wolnej amerykanki.

20.02.2015

Na początku stycznia studenci i studentki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali protest przeciwko instalacji monitoringu wizyjnego w swoim budynku. Akcja okazała się skuteczna – dziekan wydziału wycofał się ze swojej decyzji. Karolina Szczepaniak spotkała się z organizatorkami protestu, Martą Jeżykowską i Justyną Kościńską, by porozmawiać o tym, dlaczego kamery wywołują bunt tylko wśród studentów socjologii.

18.02.2015

Przejmując ster władzy, Ewa Kopacz ogłosiła, że jednym z priorytetów rządu będzie dbanie o bezpieczeństwo dzieci. Cel to oczywiście szczytny, gorzej z zaproponowanym rozwiązaniem: państwo ma znów odkręcić kurek z pieniędzmi na rozwój monitoringu w szkołach. W październiku zeszłego roku wysłaliśmy serię pytań dotyczących tej propozycji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które odpowiadać ma za jej realizację. Minęły 4 miesiące, a my wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Więcej szczęścia miał były poseł Robert Biedroń, który podobne pytania zadał premier Ewie Kopacz. Na stronie Sejmu opublikowano wreszcie stanowisko Urszuli Augustyn – sekretarz stanu w MEN i pełnomocniczki rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. Na tym jednak dobre wiadomości się kończą.

09.02.2015

Konsultacje publiczne są kluczowym elementem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Są też jednym z częściej wykorzystywanych przez Panoptykon narzędzi – przez 5 lat działalności opracowaliśmy i przekazaliśmy organom tworzącym prawo ponad 160 opinii prawnych, stanowisk i wystąpień. Dlatego oburza nas, kiedy władza podchodzi do prowadzonych konsultacji jak do obowiązku, który trzeba jedynie „odhaczyć”.

05.02.2015
Element dekoracyjny

Nie oszukujmy się – większości osób kamery monitoringu po prostu nie obchodzą. Być może i Ciebie, obserwatora działań Panoptykonu, niespecjalnie martwi kolejne „oko”, które pojawiło się w Twojej okolicy. Bo przecież: skoro nie jesteś przestępcą i nie robisz nic złego – niech Cię podglądają i podsłuchują: na osiedlu, w pracy, w kawiarni.

Być może, jak wiele osób wokół, swoją postawę tłumaczysz „potrzebą bezpieczeństwa” – choć nie wiesz nawet, do kogo należą codziennie mijane kamery i w jaki sposób są wykorzystywane. Nie wiesz, czy oprócz obrazu nagrywają również dźwięk. Nie wiesz, kto je obsługuje: policja czy prywatna firma. A gdy rzeczywiście stanie się „coś złego” – nie będziesz wiedzieć, do kogo się zgłosić, by uzyskać dostęp do nagrań. A przecież informacja o właścicielu kamery mogłyby być umieszczona bezpośrednio przy niej. Niestety, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych już kolejny rok nie może poradzić sobie z przygotowaniem projektu regulacji prawnej, która wreszcie wyraźnie zobowiązałaby właścicieli systemów monitoringu do montowania tabliczek z informacjami i nałożyła inne potrzebne ograniczenia.

28.01.2015

Na swoich stronach internetowych policja umieszcza informacje o poszukiwaniu osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw. Naszym zdaniem nie ma jednak ku temu podstaw prawnych. Co więcej, opublikowanie zdjęcia z monitoringu może prowadzić – w oczach opinii publicznej – do przedwczesnego przesądzenia winy osoby, której wizerunek opublikowano. Pisaliśmy w tej sprawie do Komendanta Głównego Policji, jednak jego wyjaśnienia są naszym zdaniem niewystarczające. Dlatego zwróciliśmy się wczoraj do Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w tej sprawie.

12.01.2015

Kamery monitoringu, które zadomowiły się w polskich szkołach, to poważny problem. Jednak to nie jedyne placówki, gdzie przez wiele godzin przebywają dzieci i pojawia się pokusa założenia monitoringu. Kamery, czasem nawet z możliwością oglądania nagrań przez Internet, to codzienność w wielu przedszkolach i żłobkach. Zwolennicy kamer, do których najwyraźniej należą władze Wrocławia, uzasadniają ich obecność potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Stanowisko przeciwników najlepiej wyrażają słowa prowadzącej jeden z nielicznych żłobków bez kamer w tym mieście: „Jesteśmy bardzo otwarci na rodziców i ufamy swojemu personelowi. W żłobku nie chcemy mieć kamer, bo atmosfera powinna być jak w domu. A tam z reguły nie instalujemy monitoringu w pokojach zabaw”.

Strony