profilowanie

16.11.2012

Pod koniec października w Punta del Este w Urugwaju odbyła się Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności. Jest to ważne spotkanie, w którym biorą udział rzecznicy zarówno z Europy - na czele z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych - jak i z całego świata, a także przedstawiciele instytucji europejskich, rządów państw spoza UE, eksperci, przedstawiciele świata akademickiego, organizacje krajowe i międzynarodowe oraz przedstawiciele biznesu. Konferencje odbywają się cyklicznie od 34 lat.

11.10.2012

Inteligentny monitoring, rozpoznawanie twarzy i targetowanie behawioralne w jednym? Po raz kolejny okazuje się, że technologia wyprzedza naszą wyobraźnię. Zaprezentowana w ostatnich dniach przez firmę Graymatics nowinka, którą można określić jako "rozpoznawanie produktu", ma być narzędziem używanym przez reklamodawców dla zwiększenia efektywności marketingu online. Ale to tylko jedno z jej możliwych zastosowań…

24.09.2012

5 września Europejski Inspektor Ochrony Danych, Peter Hustinx wydał opinię na temat powstającej bazy odcisków palców osób starających się o azyl w państwach Unii Europejskiej - EURODAC. Baza została utworzona na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2000 r. jako narzędzie umożliwiające porównywanie odcisków palców osób starających się o azyl. 30 maja 2012 r. Komisja Europejska zmieniła to rozporządzenie, otwierając dostęp do bazy organom ścigania państw członkowskich oraz agencji Europol. Europejski Inspektor Ochrony Danych stwierdza, że chociaż dostępność bazy danych z odciskami palców może okazać się użytecznym dodatkowym narzędziem w zwalczaniu przestępczości, proponowana zmiana stanowi „poważną ingerencję w prawa osób, które potrzebują szczególnej ochrony”.

06.08.2012

W zeszłym tygodniu Sąd Najwyższy Namibii wydał orzeczenie dotyczące sterylizacji kobiet zakażonych HIV. W trakcie procesu wykazano, że przeprowadzenie zabiegów bez zgody pacjentek stanowiło naruszenie ich praw. Wyrok ten ma charakter przełomowy szczególnie dlatego, że przypadki wymuszonej sterylizacji osób z HIV są odnotowywane w wielu miejscach na świecie. Pokazuje on również, że praktyki o charakterze eugenicznym nie należą tylko do mroków historii.

18.04.2012

Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się rozstrzygające głosowanie nad przyjęciem kontrowersyjnego porozumienia w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych (PNR) między państwami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Ponownie zaapelowaliśmy do polskich eurodeputowanych o jego odrzucenie.

07.02.2012

Projekt nowego Prawa energetycznego zakłada wprowadzenie w całej Polsce tzw. inteligentnych liczników. Mierzą one nie tylko zużycie energii, ale też to, kiedy jej używamy. To zagrożenie dla naszej prywatności. Dane zbierane przez liczniki muszą być chronione na równi z danymi osobowymi, co komentujemy w naszym stanowisku.

22.08.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz ma wątpliwości, czy nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej dotycząca zasad powtórnego wykorzystania w sposób należyty uwzględnia ochronę prywatności obywateli. W związku z tym zwróciła się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o informację, czy w jego ocenie przygotowywane regulacje zawierają wystarczające mechanizmy gwarancyjne oraz jakie działania należy podjąć dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

29.03.2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wypowiedział się krytycznie na temat nowych dowodów osobistych. Zaniepokojenie GIODO wywołało to, że technologia, w której mają być wykonane nowe dowody, umożliwi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji gromadzenie danych o lokalizacji obywateli posługujących się tym dokumentem do składania podpisu elektronicznego.

22.03.2011

21 marca 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja pt. Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym. Głos zabrali zarówno przedstawiciele doktryny, jak i reprezentanci przedsiębiorców, który przedstawili praktyczne spojrzenie na problematykę ochrony prywatności w stosunkach gospodarczych. 

Specyfika ochrony danych osobowych w ujęciu rynkowym wyraża się przede wszystkim w tym, że są one dziś przedmiotem obrotu gospodarczego. Bazy danych klientów mają wymierną wartość materialną, a przedsiębiorcy często zaliczają je do ważniejszych aktywów prowadzonej działalności.

18.12.2010

23 listopada 2010 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął nową rekomendację w sprawie tworzenia profili i ochrony danych, określającą pewne - uzgodnione na forum międzynarodowym - minimalne standardy ochrony prywatności.

„Profilowanie” można określić jako technikę automatycznego przetwarzanie danych, polegającą na przypisywaniu danej osobie pewnego zestawu cech charakteryzujących pewną kategorię osób. Powstałe w ten sposób profile służą analizie i przewidywaniu preferencji, zachowań i postaw danej osoby oraz stanowią podstawę do podejmowania wobec niej określonych decyzji.

Strony