retencja danych

15.02.2017
Element dekoracyjny

Uprawnienia służb specjalnych nieustannie rosną – wystarczy przypomnieć ustawę inwigilacyjną i antyterrorystyczną czy choćby ostatnie zmiany związane z ustawą o VAT. Na tej „inflacji” najwięcej tracą ludzie spoza aparatu władzy: coraz bardziej narażeni na bezpodstawną i niepotrzebną inwigilację, a jednocześnie utrzymywani w nieświadomości tego, co się dzieje z ich danymi. Czy tę asymetrię informacyjną można choć trochę zniwelować? Od 2009 r. Panoptykon walczy o wprowadzenie w Polsce obowiązku informowania ludzi, którzy byli inwigilowani, o tym fakcie. Do tej pory słyszeliśmy krótkie: „Tego nie da się zrobić”. Aż nagle… projekt odpowiadający na ten właśnie problem trafił do Sejmu!

18.01.2017
Element dekoracyjny

15 stycznia minął rok od przyjęcia tzw. ustawy inwigilacyjnej. W teorii nowe przepisy miały realizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w 2014 r. nakazał wprowadzenie niezależnej kontroli nad pobieraniem danych telekomunikacyjnych przez policję i inne służby. Jednak ustawa inwigilacyjna nie tylko nie rozwiązała starego problemu braku kontroli nad działaniami służb, ale też stworzyła nowe, ułatwiając im dostęp do danych internetowych i zmniejszając przejrzystość. Fundacja Panoptykon opublikowała dziś raport podsumowujący rok obowiązywania ustawy.

17.01.2017

45 wniosków o dostęp do informacji publicznej wysłanych do 17 sądów okręgowych, 17 wojewódzkich komendantów policji, dwóch ministerstw i czterech służb – próba dowiedzenia się, jak w praktyce funkcjonuje tzw. ustawa inwigilacyjna, przeciwko której głośno protestowaliśmy ubiegłej zimy, kosztowała nas sporo pracy. W naszych wnioskach pytaliśmy m.in. o to, co w praktyce zmieniło się po przyjęciu ustawy, jak działa wprowadzony przez nią mechanizm kontrolny, jak służby korzystają z nowych uprawnień. Próbowaliśmy w ten sposób sprawdzić, czy zagrożenie masową inwigilacją użytkowników Internetu jest realne. Informacje, które zebraliśmy, opublikujemy jutro na naszej stronie w raporcie pt. „Rok z ustawą inwigilacyjną”.

14.06.2016
element dekoracyjny

Komisja Wenecka przyjęła w poprzednim tygodniu opinię w sprawie tzw. ustawy inwigilacyjnej. W tym została ona upubliczniona. Zdaniem Komisji służby zyskały nazbyt szerokie kompetencje, które mogą uderzać bezpośrednio w prawo do prywatności. Tym uprawnieniom niestety nie towarzyszą odpowiednie gwarancje ochrony. Obowiązujące prawo wymaga więc zmian.

21.04.2016

Kiedy na początku kwietnia apelowaliśmy o publikację ogłoszonych na konferencji prasowej MSWiA założeń ustawy anyterrorystycznej, nie sądziliśmy, że przyjdzie nam czytać ten projekt (czy raczej coś, co na niego wygląda) nie ze strony internetowej ministerstwa, ale z wydruku przekazanego w kopercie przez anonimowe źródło. Publikujemy dokument zatytułowany „Ustawa o działaniach antyterrorystycznych”, sami zadając sobie pytanie: z czym mamy do czynienia i dlaczego ma to tak niewiele wspólnego z prawidłowym procesem legislacyjnym?

19.02.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę inwigilacyjną do Trybunału Konstytucyjnego. RPO ma wątpliwości co do zgodności przepisów dotyczących stosowania kontroli operacyjnej i pobierania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencją o ochronie praw człowieka i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

W swoim wniosku Rzecznik zwrócił również uwagę na nieokreślony czas trwania kontroli operacyjnej przy nieograniczonych możliwościach pobierania danych. Wątpliwości Rzecznika wzbudza też ograniczenie tajemnicy zawodowej i brak konieczności powiadamiania osoby, której dane są gromadzone. Rzecznik zauważył także, że ustawa – poza tym, że może naruszać Konstytucję i zasady prawa międzynarodowego – nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r.

19.02.2016

Pamiętacie nasze spory ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego o dostęp do informacji publicznej? Nie? Ciągną się tak długo, że nie jest to zaskakujące. Ponieważ SKW po raz kolejny przesłała nam groteskową odpowiedź na zadane pytania, ponownie złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

17.02.2016
Obrazek

Niezależna, zewnętrzna kontrola nad pozyskiwaniem informacji o obywatelach i informowanie ich o tym, że byli inwigilowani – to kluczowe postulaty, o których mówili dziś przedstawiciele koalicji organizacji pozarządowych na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP.

Dwa tygodnie temu podczas spotkania, do którego doszło przy okazji protestu przeciwko inwigilacji, prezydent Andrzej Duda zgodził się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, że przepisy regulujące uprawnienia służb wymagają zmian. Na dzisiejszym spotkaniu, na którym prezydenta reprezentował minister Andrzej Dera, przedstawiciele organizacji pozarządowych powtórzyli swoje postulaty i wskazali kierunki, w jakich powinny pójść zmiany.

21.01.2016
Obrazek

W najbliższych dniach odbędzie się kilkadziesiąt demonstracji przeciwko przyjętej kilka dni temu przez Sejm tzw. ustawie inwigilacyjnej. Ta nowelizacja ułatwia służbom wgląd do informacji o naszej aktywności w Internecie i utrzymuje zbyt swobodny dostęp do billingów. Choć nie zaakceptował jej jeszcze Senat ani nie podpisał prezydent, kształt nowych przepisów jest już przesądzony. Nowe prawo wejdzie w życie 7 lutego. Po co więc demonstrować w tej przegranej sprawie? Bo rządzący muszą dostać jednoznaczny sygnał, że nie ma zgody na ograniczanie wolności pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa. Im ten sygnał będzie silniejszy, tym lepiej.

Protest jak referendum

15.01.2016

Uporządkowanie zasad i stworzenie mechanizmów kontroli nad dostępem do danych internetowych – tak, ułatwiony dostęp do tych danych – nie. Tak pokrótce chcemy odpowiedzieć na podnoszony w trakcie prac nad projektem ustawy o policji argument, że popieramy włączenie do projektu danych internetowych. Minister Maciej Wąsik podnosił w ramach dyskusji, że Fundacja Panoptykon sama zabiegała o wspólne uregulowanie zasad dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych. To prawda, tyle że chodziło nam o podwyższenie standardów ochrony praw obywateli, a nie o równanie w dół, z którym mamy do czynienia obecnie.

Strony