szkoły i przedszkola

16.11.2012

Nagranie z każdego spotkania lub narady obowiązkowo przekazywane wójtowi, a informacja o jego zorganizowaniu trzy dni wcześniej przesyłana gminie. To niestety nie marzenie zwolennika totalnej inwigilacji, a rzeczywistość gminy Lubasz (woj. wielkopolskie). Zarządzenie wójta, które takie obowiązki wprowadzało, obowiązywało przez kilka miesięcy i wywołało duże rozgoryczenie wśród osób zaangażowanych w edukację na terenie gminy. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo interwencyjne do wójta, a wojewoda uchylił zarządzenia. Jest to więc smutna historia, ale z happy endem.

13.09.2012

Dziennik The Guardian opublikował we wtorek wyniki badań przeprowadzonych w brytyjskich szkołach średnich przez organizację Big Brother Watch. Badanie dotyczyło wykorzystywania przez nie kamer przemysłowych.

Dane dostarczone przez ponad 2000 szkół w Anglii, Szkocji i Walii pokazują, że całkowita liczba zainstalowanych w nich kamer wynosi 47 806. Średnio daje to liczbę 24 urządzeń na każdą szkołę biorącą udział w badaniu oraz jedną kamerę na 38 uczniów.

27.08.2012

Pod koniec kwietnia informowaliśmy o nowym zastosowaniu kart miejskich (URBANCARD) we Wrocławiu - od września mają one zostać wprowadzone do szkół, umożliwiając dostęp m.in. do bibliotek, platformy edukacyjnej i elektronicznego dziennika. Z doniesień prasowych i napływających do nas informacji wynikało, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowe oraz ich rodzice z niepokojem podchodzą do propozycji Urzędu Miejskiego. Postanowiliśmy zatem zwrócić się do Wydziału Edukacji we wrocławskim ratuszu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczących nowych funkcji tzw. URBANCARD.

03.08.2012

W cieniu zmagań o kształt Prawa o zgromadzeniach, uchwalono nowelizację ustawy o systemie informacji oświatowej [PDF]. Zmiany mają służyć zwiększeniu ochrony danych wrażliwych przechowywanych w systemie. Jednak zasadnicze zastrzeżenia formułowane pod adresem ustawy pozostały aktualne. Już za kilka miesięcy szereg bardzo szczegółowych informacji o uczniach zacznie wpływać do centralnego systemu.

08.05.2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wprowadzenie zmian w uchwalonej w ubiegłym roku ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO) [PDF]. Zmiany te mają służyć przede wszystkim lepszej ochronie danych wrażliwych i w tym zakresie zasługują na poparcie. Niestety zasadniczy problem związany z integracją na poziomie centralnym szerokiego zakresu informacji o uczniach pozostaje nierozwiązany – na ten problem zwróciliśmy uwagę w naszej opinii, którą przekazaliśmy MEN w ramach konsultacji społecznych.

26.04.2012

Wrocławskie karty miejskie (tzw. UrbanCard) znajdą nowe zastosowanie. Władze Wrocławia realizują pomysł wprodzenia kart do szkół. Od września mają one umożliwiać dostęp m.in. do bibliotek, platformy edukacyjnej i elektronicznego dziennika. Wprowadzenie takiego rozwiązania wynika z programów rozwoju usług informatycznych realizowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

02.02.2012

Ustawa o systemie informacji oświatowej została ponownie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w celu stwierdzenia niezgodności z Konstytucją.

PANOPTYKON przez wiele miesięcy działał na rzecz przyjęcia przepisów, które odpowiednio chroniłyby prywatność dzieci. Niestety uchwalona w zeszłym roku ustawa o systemie informacji oświatowej stwarza szereg zagrożeń. Przewiduje bowiem gromadzenie w jednej, centralnej bazie danych bardzo długiej listy szczegółowych informacji dotyczących wszystkich przedszkolaków i uczniów. Narusza to gwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności. Przede wszystkim prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki.

07.12.2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w Programie „Twoje dane – twoja sprawa…”, popularyzującym wiedzę o prawie do prywatności  i ochronie danych osobowych.  Program kierowany jest do szkół, gdyż to najmłodsi są najbardziej bezbronni w obliczu coraz szerszego gromadzenia danych przez instytucje publiczne i prywatne. Zakłada uczulenie dzieci i młodzieży na niebezpieczeństwa związane z udostępnianiem danych o sobie, a także uświadamianie im jak cenna jest prywatność, dlaczego warto jej strzec i jak świadomie unikać zagrożeń.

Do programu mogą przystąpić szkoły poprzez samorządowe ośrodki doskonalenia nauczycieli. W pierwszym etapie konsultanci oraz doradcy metodyczni związani z ośrodkami zostaną bezpłatnie przeszkoleni na liderów Programu. Drugi etap zakłada wdrożenie Programu do szkół podstawowych i gimnazjów. Liderzy przygotują nauczycieli, którzy wprowadzą treści związane z tematyką ochrony danych osobowych i prawa do prywatności podczas zajęć z uczniami.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia 2011 r.

27.08.2011

W co czwartej polskiej szkole są zamontowane kamery. Placówki coraz częściej korzystają z usług agencji ochrony. Choć nie wiadomo, czy to realnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w szkołach, niemal połowa rodziców uważa, że to wciąż za mało. Z badań agencji Guarana Comunications przeprowadzonej na próbie tysiąca rodziców wynika, że 61% z nich twierdzi, że dzisiejsza szkoła nie zapewnia dzieciom bezpieczeństwa. 67% badanych nie ma nic przeciwko monitoringowi w szkołach, a zatrudniania firm ochroniarskich oczekuje 47% rodziców gimnazjalistów i 44% rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

16.07.2011

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej, dotyczących gromadzenia informacji na temat objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (art. 14 pkt 24 i art. 18). Poseł Kazimierz Ujazdowski, który reprezentuje wnioskodawców przed Trybunałem, podkreślał w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że nowa ustawa o SIO jest „najbardziej antykonstytucyjną ustawą uchwalona w tej kadencji, dlatego że drastycznie narusza konstytucyjne prawo jednostki do prywatności i autonomii informacyjnej".

Strony