Panoptykon pisze do Komisji Europejskiej ws. konsultowanej strategii ochrony danych osobowych w UE

Artykuł

15 stycznia Fundacja Panoptykon przekazała Komisji Europejskiej swoje stanowisko w konsultacjach "Całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" ogłoszonego przez Komisję Europejską w komunikacie z 4 listopada 2010 r. Konsultacje stanowią część procesu przygotowania nowej dyrektywy, która ponownie w sposób kompleksowy ma uregulować zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

W naszym stanowisku staramy się wyjść od kwestii najbardziej zasadniczych, a mianowicie aksjologii stojącej za proponowanymi zmianami.

Piszemy:

Swój komunikat „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych Unii Europejskiej” Komisja Europejska rozpoczyna od stwierdzenia, że w Dyrektywie w sprawie ochrony danych z 1995 r. zapisano dwa z „najstarszych i równie podstawowych dążeń w procesie integracji europejskiej: z jednej strony jest to ochrona praw podstawowych i podstawowych wolności jednostek, w szczególności podstawowego prawa do ochrony danych, z drugiej zaś strony – realizacja rynku wewnętrznego – w tym przypadku swobodnego przepływu danych osobowych”.

Zwracamy uwagę na ryzyko związane z postawieniem tych dwóch wartości na jednym poziomie. Implikacją takiego podejścia do aksjologii ochrony danych osobowych jest uznanie, że względy ekonomiczne mogą uzasadniać ograniczenie praw podstawowych, do których należy prawo do prywatności (…) ograniczenia prawa do prywatności są dopuszczalne tylko o tyle, o ile są „konieczne w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”.

W naszym stanowisku piszemy również o potrzebie rozszerzenia i urealnienia uprawnień organów ochrony danych osobowych; zasadach ochrony danych osobowych w sferze wymiaru sprawiedliwości, współpracy sądowej i bezpieczeństwa; problemie braku kompleksowej regulacji funkcjonowania monitoringu wizyjnego; ochronie prywatności w warunkach Web 2.0 i problemie jurysdykcji w sferze usług świadczonych drogą elektroniczną; a także o ochronie danych biometrycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z całością naszego stanowiska.

Naszą opinię dotyczącą propozycji zgłoszonych przez Komisję Europejską wyraziliśmy również w ramach „Uwag do strategii poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przedstawionej przez Komisję Europejską” przygotowanych przez Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, a wcześniej wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w uwagach do stanowiska rządu ws. Komunikatu Komisji Europejskiej, o czym pisaliśmy tutaj.

Poniżej inne stanowiska, z którymi również warto się zapoznać:

Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Communication from the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee of the Regions – A comprehensive approach on personal data protection in the European Union

EDRi response to EC consultation on the review of the Data Protection Directive

European Social Networks Response to the Commission’s public consultation on the comprehensive approach on personal data protection in the European Union

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: Konsultacje Komisji - Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w UE

Dodaj komentarz