WIEDZA

18.04.2012

Rzadko się zdarza, że projekt badawczy, zanim nawet wejdzie w fazę testowania, zyskuje tak złą prasę. Internet i media już ochrzciły realizowany z europejskich środków projekt INDECT następcą ACTA. Czy rzeczywiście cokolwiek łączy te dwa akronimy? Skąd tyle kontrowersji? Nie odnosimy się do wszystkich mitów narosłych wokół tego projektu badawczego, ale podsumowujemy nasze zastrzeżenia. 

27.03.2012

Do września 2012 r. ma powstać system, który umożliwi weryfikowanie ubezpieczenia pacjentów w placówkach ochrony zdrowia. Z pomysłem, który powstał w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC), wiążą się liczne problemy.

W myśl projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na poziomie każdej przychodni i indywidualnej praktyki lekarskiej będzie można sprawdzić, czy dana osoba posiada ubezpieczenie zdrowotne. Będzie to możliwe dzięki udostępnieniu on-line bazy Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (CWU) prowadzonej przez NFZ, na podstawie danych przekazywanych przez ZUS i KRUS. Według obliczeń MAiC cała operacja ma kosztować 10 mln złotych.

22.03.2012

Nie trzeba już instalować kamer czy podsłuchów. Co jest najskuteczniejszym i najtańszym narzędziem inwigilacji pracowników? Facebook.

Coraz więcej pracodawców wykorzystuje portale społecznościowe podczas rekrutacji. Odbywa się to głównie drogą nieoficjalną i takie lustrowanie przez pracodawców facebookowych profili kandydatów wciąż jest tajemnicą poliszynela. Niektórzy idą jednak o krok dalej.

21.03.2012

Jak zagwarantować sobie pewność, że to do mnie, a nie do konkurencji uderzą ludzie? – pyta Tomek, właściciel niepublicznego przedszkola, na BiznesForum.pl. Moja propozycja na przewagę: zainstaluj webcamy i daj możliwość rodzicom podglądania via Internet, jak bawią się ich maluchy. Podobnych rad jest w internecie pełno.

06.03.2012

W środę w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące projektowanych zmian w Prawie o zgromadzeniach. Zakłada ona między innymi wprowadzenie zakazu udziału w zgromadzeniach osób z zasłoniętymi twarzami. Fundacja Panoptykon krytycznie ocenia proponowane zmiany. Naszym zdaniem nie zwiększą one bezpieczeństwa, natomiast zdecydowanie ograniczą prawa i wolności obywatelskie. Swoje stanowisko zawarliśmy w opinii przesłanej do komisji sejmowych i przedstawimy posłom w trakcie wysłuchania publicznego.

23.02.2012

Komisja Europejska, a konkretnie komisarz Karl de Gucht odpowiedzialny za temat ACTA, zdecydowała się skierować pytanie o zgodność tego porozumienia z prawem europejskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Można by rzec "nareszcie", bo aktywiści i organizacje walczące z ACTA - w tym Fundacja Panoptykon - od dawna domagały się tego ruchu... A więc mamy kolejny sukces? Niestety, niekoniecznie.

21.02.2012

W związku z docierającymi do nas od kilku dni pytaniami o opinię na temat projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zdecydowaliśmy się przypomnieć – już wielokrotnie publikowane – stanowisko Fundacji Panoptykon w tej sprawie. Ze zdziwieniem i niepokojem obserwujmy, jak hasło "ACTA bis" jest promowane w odniesieniu do tej nowelizacji. Planowana nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną bynajmniej nie wprowadza cenzury, a jedynie "cywilizuje" zasady blokowania spornych treści w sieci na czas trwania sporu. Nie ma w niej mowy o arbitralnym blokowaniu jakichkolwiek treści przez samych usługodawców, nie zmienią się też obowiązujące zasady odpowiedzialności pośredników internetowych za treści publikowane przez użytkowników. Zmieni się jedynie procedura blokowania spornych treści (na czas trwania sporu) i to w sposób korzystny dla użytkowników.

14.02.2012

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) ogłosiło właśnie dodatkowe, otwarte konsultacje projektu Prawa telekomunikacyjnego. Najwyraźniej nasz postulat „konsultacje w Internecie, nie w gabinecie” przebił się w MAiC – każdy może przekazać swoje opinie za pośrednictwem elektronicznej platformy Mam Zdanie. A czy każdy powinien? Naszym zdaniem tak, bo proponowane zmiany dotkną każdego użytkownika sieci. Najważniejsze wątki to: skrócenie okresu retencji (czyli przechowywania danych telekomunikacyjnych dla celów bezpieczeństwa) z 24 do 12 miesięcy, zagwarantowanie użytkownikom prawa sprzeciwu wobec serwowanych im plików cookie i nałożenie na firmy obowiązku informowania o niebezpiecznych wyciekach danych osobowych. 

02.02.2012

Po głośnych atakach na strony rządowe w ramach akcji przeciwko ACTA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało ciekawy dokument: Wytyczne w zakresie ochrony portali informacyjnych administracji publicznej. Cel jest jasny: zabezpieczyć strony rządowe przed atakami takimi jak DDoS czy włamania do paneli administracyjnych. Z nim nie polemizujemy. Zaniepokoił nas za to środek, jaki ma doprowadzić do tego celu. „Wytyczne” przewidują blokowanie dostępu do portali rządowych osobom, które korzystają z rozwiązań anonimizujących, oraz filtrowanie ruchu przychodzącego według bliżej nieokreślonych kryteriów.

27.01.2012

Mamy to, w czym jesteśmy najlepsi: polskie pospolite ruszenie w obliczu kryzysu, bez wnikania w szczegóły i pytania: dlaczego znowu wszyscy obudziliśmy się „za pięć dwunasta”? No, prawie wszyscy, bo przecież organizacje pozarządowe od dwóch lat alarmują o potencjalnych problemach mogących wyniknąć z ACTA. Jak to się dzieje, że znowu próbujemy rozwiązać ważny społeczny problem w trybie awaryjnym?

Strony