WIEDZA

26.01.2012

W tym sporze nie chodzi o "promowanie piractwa". Chodzi o powstrzymanie nowej fali nadzoru nad społeczeństwem; o wolny i otwarty Internet; o zachowanie proporcji między ochroną interesów milionów użytkowników i wartości, dzięki którym rozwija się sieć, a zabezpieczaniem komercyjnych interesów jednej branży przemysłu. Przypominamy o tym, ponieważ coraz częściej i z coraz większym niepokojem czytamy, jak na różnych formach walka z ACTA jest utożsamiana z promowaniem nielegalnej wymiany plików. Spór internautów z rządem, który z sieci wylał się już na ulicę, i trwające od miesięcy protesty organizacji pozarządowych mają naprawdę o wiele poważniejsze podstawy.

24.01.2012

Katarzyna Szymielewicz opowiada o działaniach Fundacji Panoptykon i wyjaśnia, skąd bierze się zamieszanie wokół ACTA. Materiał filmowy przygotowany przez razem.tv.

23.01.2012

W grudniu 2011 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – umowę międzynarodową regulującą kwestie dotyczące prawa własności intelektualnej. Wcześniej została już przyjęta m.in. przez USA, Australię, Kanadę i Japonię. Polski rząd zobowiązał się do podpisania porozumienia 26 stycznia.

17.01.2012

"Dyskurs na temat bezpieczeństwa oferuje racje przemawiające za wzmożeniem nadzoru, za którymi kryje się przekonanie, że wiemy, czym jest bezpieczeństwo. Od razu prowadzi nas to do serii pytań dotyczących tego, jak je definiujemy i w jaki sposób nadzór tworzy jednocześnie zagrożenie i brak bezpieczeństwa". - David Lyon, światowej sławy badzacz społeczeństwa nadzorowanego, w rozmowie z Mateuszem Janikiem.

10.01.2012

Wykorzystywanie portali społecznościowych podczas procesu rekrutacji do pracy staje się ostatnio niezwykle powszechne. Coraz bardziej świadomi tego zjawiska internauci starają się w miarę możliwości kontrolować to, jakie informacje na ich temat są widoczne w sieci, odpowiednio dopasowując w tym celu ustawienia prywatności. Lustrowanie przez pracodawców facebookowych profili kandydatów wciąż jest jednak tajemnicą poliszynela. Czyżby więc zanosiło się na kontrowersyjny „przełom”?

30.12.2011

Karta jest próbą samoregulacji kwestii projektowania, wykorzystania i dalszego rozwoju publicznych systemów monitoringu wizyjnego. Założeniem karty jest zagwarantowanie obywatelom, że monitoring wizyjny będzie wykorzystywany „w sposób właściwy, efektywny i gwarantujący poszanowanie prawa do prywatności”.

Mimo że dokument dotyczy bezpośrednio problematyki prawnoczłowieczej, to w gronie jego twórców próżno szukać przedstawicieli organizacji działających na rzecz praw człowieka lub ochrony danych osobowych.

30.12.2011

14 grudnia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi. Została ona wniesiona przez socjaldemokratów, zielonych i liberałów i przegłosowana wbrew PPE. Dokument wzywa do dokonania ewaluacji działań antyterrorystycznych podejmowanych po 11 września 2001 roku, w tym ponownej oceny dyrektywy retencyjnej. Parlament zaapelował do państw członkowskich o przedstawienie raportów dotyczących efektywności działań oraz środków podejmowanych w celu przeciwdziałania terroryzmowi, a także zbadanie, jaki wpływ mają te środki na prawa podstawowe.

13.12.2011

Instytut Badań nad Zdrowiem firmy Pricewaterhouse Coopers (PwC) wydaje cykliczny raport „Top health industry issues”. Opisywane są w nim najważniejsze przewidywane problemy związane z ochroną zdrowia w nadchodzącym roku. Co prawda publikacja ta dotyczy rynku amerykańskiego, jednakże wiele z zapowiadanych w niej zagadnień ma charakter globalny. W tegorocznym wydaniu kluczowe okazują się wyzwania związane z wykorzystaniem technologii informatycznych, portali społecznościowych oraz ochroną prywatności. 

11.12.2011

14 grudnia dyrektywa dot. retencji danych w Unii Europejskiej skończy 6 lat. Tego samego dnia Austriacka Inicjatywa Przeciwko Retencji Danych (AKVorrat.at) złoży na ręce Barbary Prammer, przewodniczącej austriackiego parlamentu, swoją petycję. W przeciągu niecałych dwóch miesięcy aktywistom udało się zebrać ponad cztery tysiące podpisów - liczbę, która przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów akcji.

05.12.2011

Znana jest już opinia GIODO na temat porozumienia zawartego między dostawcami usług internetowych a środowiskiem związanym z zarządzaniem i ochroną praw autorskich. O kontrowersyjnym porozumieniu informowaliśmy już w ubiegłym miesiącu. Wtedy również wystąpiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie do GIODO i UOKiK-u. Z pisma GIODO z 28 listopada skierowanego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że porozumienie zagraża prawu do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz uznawanym w demokratycznym państwie zasadom przetwarzania danych osobowych.

Strony