WIEDZA

13.12.2011

Instytut Badań nad Zdrowiem firmy Pricewaterhouse Coopers (PwC) wydaje cykliczny raport „Top health industry issues”. Opisywane są w nim najważniejsze przewidywane problemy związane z ochroną zdrowia w nadchodzącym roku. Co prawda publikacja ta dotyczy rynku amerykańskiego, jednakże wiele z zapowiadanych w niej zagadnień ma charakter globalny. W tegorocznym wydaniu kluczowe okazują się wyzwania związane z wykorzystaniem technologii informatycznych, portali społecznościowych oraz ochroną prywatności. 

11.12.2011

14 grudnia dyrektywa dot. retencji danych w Unii Europejskiej skończy 6 lat. Tego samego dnia Austriacka Inicjatywa Przeciwko Retencji Danych (AKVorrat.at) złoży na ręce Barbary Prammer, przewodniczącej austriackiego parlamentu, swoją petycję. W przeciągu niecałych dwóch miesięcy aktywistom udało się zebrać ponad cztery tysiące podpisów - liczbę, która przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów akcji.

05.12.2011

Znana jest już opinia GIODO na temat porozumienia zawartego między dostawcami usług internetowych a środowiskiem związanym z zarządzaniem i ochroną praw autorskich. O kontrowersyjnym porozumieniu informowaliśmy już w ubiegłym miesiącu. Wtedy również wystąpiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie do GIODO i UOKiK-u. Z pisma GIODO z 28 listopada skierowanego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że porozumienie zagraża prawu do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz uznawanym w demokratycznym państwie zasadom przetwarzania danych osobowych.

04.12.2011

Dyskutując na temat obecności dzieci w cyberprzestrzeni, często pomija się pewną ważną, choć może nie do końca oczywistą kwestię. Zastanówmy się zatem, czy zasypywanie portali społecznościowych zdjęciami najmłodszych nie sprawia, że wychowywane są już w innym świecie, gdzie dostęp do fotograficznego zapisu życia każdego człowieka za pomocą internetowej wyszukiwarki będzie czymś normalnym i powszechnym?

30.11.2011

Irena Lipowicz swoim słowem wstępnym otworzyła w zeszłym miesiącu konferencję „Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności”. Postanowiliśmy udostępnić jej wystąpienie na naszej stronie internetowej również w formie tekstowej. Rzecznik porusza w nim nie tylko kwestie związane z prawem, ale przede wszystkim stawia pytania dotyczące społecznych konsekwencji funkcjonowania społeczeństwa nadzorowanego. Zachęcamy do lektury!

28.11.2011

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dziś [24.11.2011], iż proponowane prawo nakazujące dostawcom usług internetowych instalowanie systemu filtrującego całą komunikację i blokującego wybrane treści w celu ochrony praw własności intelektualnej, stoi w sprzeczności z prawem europejskim.

Werdykt ten jest niezwykle istotny, gdyż chroni otwartość Internetu. Decyzja przeciwna doprowadziłaby do poddania wszystkich sieci europejskich ciągłemu nadzorowi i filtrowaniu.

26.11.2011

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowy wyrok potwierdzający, że nie można zobowiązywać dostawców Internetu do monitorowania i filtrowania przesyłanych treści. Do nakładania takich obowiązków dążą m.in. niektóre organizacje chroniące prawa autorskie. Zagrażają w ten sposób bardzo ważnej zasadzie funkcjonowania Internetu - zasadzie neutralności. Wyrok oznacza, że konieczne będzie opracowanie takiej metody ochrony tych praw, która zachowa neutralność sieci.

25.11.2011

Urząd Komunikacji Elektronicznej był jednym z tych podmiotów, które krytykowały polskie przepisy dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych. Strona rządowa zapowiedziała zmiany zmiany. O tym, jakie problemy wiążą się z nadzorem nad udostępnianiem danych telekomunikacyjnych służbom, mówi Prezes UKE Anna Streżyńska w rozmowie z Anną Mazgal.

24.11.2011

Już 11 listopada, w reakcji na „niepokojowe” demonstracje i walki z policją na ulicach Warszawy, Prezydent zapowiedział zmiany w ustawie regulującej prawo do zgromadzeń publicznych. Jak zapowiedział, tak zrobił: dziś poznaliśmy treść prezydenckiego projektu, który już trafił do Sejmu. Projekt przewiduje m.in. zakaz uczestnictwa w manifestacjach osób zamaskowanych i możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej demonstracji w tym samym miejscu lub czasie. Co to oznacza dla „chuliganów”, a co dla „spokojnych obywateli”, jakkolwiek ich zdefiniujemy? Naszym zdaniem inicjatywa Prezydenta to przejaw niebezpiecznej i krótkowzrocznej  polityki „dokręcania śruby”.

22.11.2011

Komisarz Neelie Kroes w najostrzejszym z dotychczasowych wystąpień skrytykowała aktualny stan rzeczy odnośnie ochrony praw autorskich w środowisku cyfrowym. Przemówienie wygłoszone w czasie Forum w Avignon - dorocznej imprezy skupiającej polityków i przedstawicieli biznesu - w sposób bardzo zdecydowany zarysowało kierunek zmian przeciwny do lansowanego przez potężne lobby rozrywkowe. Komisarz opowiada się za nowymi modelami biznesowymi, elastycznym systemem prawnym i innowacyjnością. Domaga się umieszczenia w centrum debaty artystów, a nie coraz bardziej zbędnych pośredników:

Strony