INFORMACJE

10.02.2011

retencjaSekretarz Kolegium ds. służb specjalnych Jacek Cichocki przedstawił dziennikarzom podsumowanie wyników zbierania informacji na temat skali i sposobu wykorzystywania przez uprawnione instytucje danych retencyjnych. "Badania" Cichockiego były wynikiem uzyskania przez Panoptykon informacji dotyczącej skali zapytań (ponad milion w 2009 roku) i prasowych publikacji na ten temat. Cichocki zwrócił się do wszystkich służb, prokuratury i sądów z pytaniem, ile i jakie dane pobierają od operatorów.

10.02.2011

Z najnowszego raportu firmy McAfee wynika, że ilość złośliwego oprogramowania, tzw. malware, zwiększyła się w ubiegłym roku o 46 proc. w porównaniu z rokiem 2009. – Zagrożenie ze strony hakerów dla urządzeń mobilnych nie jest niczym nowym, ale teraz cyberprzęstępcy skupili się na smartfonach, bo one z tak wielkim sukcesem podbijają rynek. Używa ich coraz więcej ludzi i do coraz poważniejszych zadań. Poza tym są one słabo chronione, więc hakerzy bardzo małym wysiłkiem osiągają swój cel.IWięcej na ten temat:

Smartfony na celowniku hakerów

10.02.2011

W “Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazała się ciekawa rozmowa z mec. Ireneuszem Piecuchem na temat wyzwań, jakie w najbliższym czasie rozwój technologii postawi przez polskim ustawodawstwem. Wywiad porusza zagadnienia związane nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, problematyką ochrony prawa autorskiego w sieci, spamu, czy reklamy behawioralnej w Internecie:

07.02.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich uzyska w końcu podstawę prawną do przetwarzania wrażliwych danych osobowych. 4 lutego 2011 r. Senat wniósł w piątek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który przewiduje taką zmianę (druk senacki nr 1075).

Dotychczas RPO nie mógł zgodnie z prawem przetwarzać wrażliwych danych osobowych, gdyż według ustawy o ochronie danych osobowych jest to możliwe wyłącznie wś ściśle określonych przypadkach, np. za zgodą osoby, której dane dotyczą lub gdy przewiduje to przepis ustawy szczególnej.

07.02.2011

Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS) na konferencji prasowej w Sejmie podkreślił, że projekt  ustawy o systemie informacji oświatowej zakłada gromadzenie w jednym systemie danych o uczniach i przedszkolakach, w tym danych wrażliwych, np. informacji o objęciu ucznia specjalną opieką wychowawczą, czy opinii i orzeczeń psychologicznych.

06.02.2011

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy w sprawie retencji danych pasażerów lotniczych (PNR)¸ mającej na celu zapobieganie, wykrywanie i ściganie terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw. Chodzi o tzw. projekt EU-PNR, czyli stworzenie w Europie odpowiednika amerykańskiego rejestru danych pasażerów lotniczych, które są wykorzystywane przez policję i tajne służby. Taki system już de facto funkcjonuje w ramach współpracy pomiędzy UE i USA, jednak nie mamy w Europie „własnego” rejestru PNR ani wykształconych zasad korzystania z takich danych przez krajowe służby bezpieczeństwa.

05.02.2011

4 lutego odbyło się ostatnie posiedzenie sejmowej podkomisji, która pracowała nad projektem ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. SIO funkcjonuje już od kilku lat, jednak wprowadzenie nowej ustawy w planowanym kształcie oznaczać będzie fundamentalną zmianę zasad jego działania. Przede wszystkim zamiast zbiorczych danych dotyczących uczniów zbierane będą ich dane jednostkowe. W praktyce oznacza to, że każdy przedszkolak i uczeń w Polsce będzie miał w centralnej bazie danych SIO swój profil, a w nim szeroki zestaw informacji o całej swojej ścieżce edukacyjnej.

03.02.2011

ACCESS - globalny ruch na rzecz wolności w Internecie i praw cyfrowych - na fali zainteresowania sytuacją w Egipcie opublikował mapę blokowania i cenzorowania sieci. Na stronie ACCESS można też znaleźć wiele źródeł i komentarzy z zakresu tej tematyki. Polecamy!

02.02.2011

Pod koniec stycznia 2011 r. ukazał się raport “Prawo do prywatności w Europie a prawa człowieka 2010”. Raport przygotowała londyńska organizacja Privacy International we współpracy z dwiema placówkami badawczymi: Uniwersytetem Środkowoeuropejskim w Budapeszcie oraz instytutem Electronic Privacy Information Center z Waszyngtonu.

Raport zawiera przegląd europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wymienia największe zagrożenia, wyzwania, a także osiągnięcia krajów europejskich w tej dziedzinie w ostatnich kilku latach.

31.01.2011

28 stycznia Rada Europy i Komisja Europejska zorganizowały po raz czwarty wspólne Spotkanie Wysokiego Szczebla z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowym motywem tego wydarzenia były obchody 30 rocznicy przyjęcia Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie danych osobowych.

Wśród mówców znaleźli się wysokiej rangi przedstawiciele publicznych instytucji i organizacji społecznych, zajmujących się ochroną danych.

Strony