programy masowej inwigilacji

02.06.2014

Służby kolejnego ważnego na arenie międzynarodowej państwa chcą wzmocnić działania wywiadowcze w Internecie: podpierając się argumentem „wszyscy tak robią, nie chcemy być gorsi”, niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza ogłosiła właśnie, że wzo

02.06.2014

Edward Snowden ujawnił kolejną porcję tajnych dokumentów dotyczących działalności amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego.

28.05.2014

5 czerwca minie rok od upublicznienia przez Edwarda Snowdena informacji o skali inwigilacji elektronicznej prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Jakie znaczenie miały dane ujawnione przez Snowdena?

16.05.2014

„Nie wierzcie zapewnieniom, że masowa inwigilacja to problem złych ludzi” – ostrzega Glenn Greenwald w swojej książce „Snowden. Nigdzie się nie ukryjesz”. Jej głośnej premierze towarzyszyła publikacja dokumentów zebranych przez Edwarda Snowdena, w których znalazły się m.in. informacje na temat współpracy między polskimi władzami a służbami USA. Tymczasem polskie władze wciąż nie odpowiedziały na nasze pytania o współpracę z amerykańskim wywiadem. W obliczu kolejnych doniesień o masowej inwigilacji, w którą zaangażowane były niemal wszystkie rządy sojusznicze USA, wzbudza to coraz większy niepokój.

16.05.2014

Kilka dni temu swoją światową i polską premierę miała książka Glenna Greenwalda „Snowden. Nigdzie się nie ukryjesz”. Greenwald, były współpracownik The Guardian, odegrał kluczową rolę w publikacji pierwszych informacji od Edwarda Snowdena.

14.05.2014

Ostatnia kadencja Parlamentu Europejskiego pokazała, że jego wpływ na prawa i wolności człowieka może być znaczący. Wspominając debaty i podejmowane w Brukseli decyzje dotyczące ochrony prywatności, ACTA, blokowania stron internetowych czy międzynarodowych transferów danych osobowych, mamy poczucie, że głos właściwie każdego eurodeputowanego się liczy – a na pewno każdy z nich może mieć wpływ na poziom i kierunek parlamentarnych dyskusji. Dlatego w gronie trzech organizacji postanowiliśmy sprawdzić wiedzę i poglądy kandydatów do europarlamentu na temat najważniejszych zagadnień w obszarze praw cyfrowych.

28.04.2014

Sąd w Nowym Jorku stwierdził, że Microsoft musi udostępnić organom ścigania dane użytkowników i treść e-maili, nawet jeśli znajdują się one na serwerach ulokowanych poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Zdaniem sądu wystarczającą podstawą do uzyskania takich danych od usługodawcy jest ważny nakaz przeszukania (search warrant) wystawiony przez amerykański organ ścigania. Odmowa udostępniania danych na podstawie nakazu wiązałaby się bowiem z koniecznością podjęcia współpracy z organami ścigania innych państw, co nadmiernie obciążałoby administrację rządową. Wyrok amerykańskiego sądu po raz kolejny wskazuje, że Amerykanie preferują eksterytorialne stosowanie własnego prawa niż międzynarodową współpracę organów ścigania. Podważa również zapewnienia giganta z Redmond i innych firm internetowych, że są w stanie zagwarantować użytkownikom maksymalną prywatność ich danych przed wglądem ze strony amerykańskich służb.

24.04.2014

W czerwcu 2013 r. Edward Snowden ujawnił informacje o skali inwigilacji elektronicznej prowadzonej w USA przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA). Oświadczył, że zrobił to, gdyż nie chciał żyć w świecie, w którym nie ma prywatności. Wąski krąg specjalistów zajmujących się Internetem i komunikacją domyślał się istnienia programów szpiegujących takich jak PRISM. Jednak dopiero Snowden dostarczył twardych dowodów, że Internet jako przestrzeń, w której możemy być wolni, bezpieczni i anonimowi, to iluzja.

23.04.2014

8 kwietnia 2014 r. Edward Snowden, zeznając przed Komisją Parlamentarną Rady Europy, powiedział, że amerykańskie i brytyjskie służby specjalne śledziły komunikację organizacji pozarządowych, np. Amnesty International i Human Rights Watch. Potwierdzenie tej informacji po raz kolejny udowodniłoby, że działania amerykańskiej National Security Agency (NSA) i brytyjskiej Government Communications Headquarters (GCHQ) miały niewiele wspólnego z walką terroryzmem i były (są?) przede wszystkim nieuzasadnioną ingerencją w prywatność i tajemnicę komunikowania się. Paradoksalnie, USA i Wielka Brytania są liderami nieformalnej koalicji międzyrządowej (Freedom Online Coalition), której celem jest propagowanie wolności wypowiedzi i prywatności w Internecie.

Strony