retencja danych

18.02.2013

Zanim funkcjonariusze Policji, ABW czy CBA założą podsłuch musi się na to zgodzić sąd: z racji podwyższonego ryzyka nadużyć specjalne środki zasługują na „specjalną kontrolę”. Zasada wydaje się prosta. Nieco trudniej znaleźć odpowiedź na pytanie, czy nadzór sprawowany przez sądy nad tzw. kontrolą operacyjną ma rzeczywisty charakter i czy warto ten model przenosić na inne uprawnienia głęboko ingerujące w naszą prywatność.

23.01.2013

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych* opublikowało w grudniu nowe założenia projektu ustawy, która ma zmienić zasady pozyskiwania i wykorzystywania danych telekomunikacyjnych. Dokument ten, podobnie jak jego poprzednia wersja opublikowana w maju, jest bardzo ogólny. To budzi obawy, że prace trwające w Kolegium (organ działający przy Premierze)* to jedynie gra na czas. Mimo to przedstawiliśmy opinię, w której chwalimy ogólny kierunek zmian, natomiast krytykujemy niektóre propozycje - w szczególności brak mechanizmów zewnętrznego nadzoru nad sięganiem po dane telekomunikacyjne.

21.01.2013

W 2010 r. 1,3 mln, a w 2011 r. aż 1,85 mln zapytań o nasze dane telekomunikacyjne (w tym słynne „billingi”) odnotowali operatorzy telekomunikacyjni. Natychmiast zostaliśmy okrzyknięci „najbardziej inwigilowanym narodem Europy”. I choć problem bez wątpienia jest, to wcale nie ogromne liczby zapytań to potwierdzają.

10.12.2012

Prezydent podpisał wczoraj ustawę nowelizującą Prawo telekomunikacyjne, którą od wielu miesięcy monitorowaliśmy. Zmiany, które wejdą w życie za 30 dni, skrócą okres przechowywania przez operatorów, takich jak T-Mobile czy Orange, naszych danych telekomunikacyjnych, w tym billingów, z 2 lat do roku. Czekają nas też zmiany w sposobie instalowania na komputerach tzw. ciasteczek (cookies).

06.11.2012

Prace nad zmianą zasad dostępu policji i służb do danych telekomunikacyjnych trwają, tak przynajmniej twierdzi rząd. Jednak czy można w to wierzyć, skoro jedyną rzeczą, która się zmienia jest termin rzekomego przedstawienia propozycji zmian? Po raz kolejny przekonaliśmy się, że do zapewnień rządu należy podchodzić z dużym dystansem.

31.10.2012

Do Sejmu trafił projekt senacki, który – realizując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – ma ograniczyć uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kontrola operacyjna, czyli niejawne uzyskiwanie dowodów poprzez podsłuchy czy inne środki techniczne, ma być dopuszczalna tylko w związku z konkretnie wskazanymi przestępstwami, a nie jak dotychczas – w związku z realizacją zadań Agencji. Chcemy, aby Sejm analogicznie ograniczył uprawnienie ABW, a najlepiej i pozostałych uprawnionych służb, do sięgania po dane telekomunikacyjne (czyli tzw. billingi). Dlatego przedstawiliśmy naszą opinię w tej sprawie.

15.10.2012

Od dawna słyszymy o pracach nad projektem kompleksowej reformy zasad dostępu policji i służb do danych telekomunikacyjnych. Tymczasem projektu zmiany prawa jak nie było, tak nie ma. Postanowiliśmy więc powiedzieć: „sprawdzam” i zapytać Ministra Spraw Wewnętrznych o plany prac legislacyjnych dotyczących retencji danych.

15.10.2012

Od wielu miesięcy – zarówno na szczeblu rządowym, jak i parlamentarnym – obserwowaliśmy pracę nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego. W piątek ustawę regulującą m.in. zasady instalowania tzw. ciasteczek, a także skracającą do 12 miesięcy okres obowiązkowej retencji danych telekomunikacyjnych, przyjął Sejm.

17.08.2012

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się skargą dwóch obywateli Niemiec, których zdaniem obowiązek rejestrowania telefonów na kartę narusza konstytucyjne prawo do prywatności. Wyrok Trybunału może być ważny również dla Polski w kontekście niedawnego pomysłu ABW i CBA, żeby ograniczyć anonimową dostępność kart typu prepaid.

16.08.2012

Każdy zastanawia się czasem, kto oglądał nasz profil na Facebooku albo szukał o nas informacji w wyszukiwarce. My postanowiliśmy sprawdzić, czy informacji na nasz temat szukała… policja i inne służby. A konkretniej, czy – policja, ABW, CBA i Straż Graniczna sięgały po nasze billingi. Wszystkie służby, choć z rozmaitych powodów, odmówiły nam tej wiedzy.

Strony