retencja danych

18.06.2012

W piątek Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Oznacza to, że do Sejmu projekt trafi w obecnej (już przez nas komentowanej) wersji. Zakłada on m.in. zmianę zasad instalowania cookies i skrócenie okresu retencji danych telekomunikacyjnych z 24 do 12 miesięcy. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, uważamy, że rządowy projekt nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z dostępem do danych telekomunikacyjnych przez policję i służby specjalne. Niestety nie rozwiąże też problemu śledzenia użytkowników w sieci przez prywatne firmy.

13.06.2012

Dwa tygodnie temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło założenia ustawy, która ma zmienić zasady dostępu policji i służb do danych telekomunikacyjnych oraz zwiększyć nadzór nad ich działaniami w tym newralgicznym obszarze. Opierając się zapowiedziach ministra Jacka Cichockiego, spodziewaliśmy się kompleksowego projektu zmian prawnych. Niestety, przedstawione założenia w zasadzie powtarzają pojawiające się od miesięcy ogólne postulaty i nie zbliżają nas do rozwiązania problemu. Mimo to, na zaproszenie MSW przedstawiliśmy swoją opinię.

28.05.2012

Minister Jacek Cichocki właśnie opublikował założenia projektu ustawy, która ma ucywilizować przepisy dotyczące pozyskiwania danych telekomunikacyjnych przez policję i służby specjalne i chronić obywateli przez nadużywaniem tego instrumentu. Kiedy w kwietniu - po ujawnieniu statystyk pokazujących, jak często policja, prokuratury, sądy i uprawnione służby korzystają z naszych danych - z nową siłą wybuchła debata o “billingowaniu”, MSW zapowiadało, że kompleksowy projekt zmiany przepisów prawa będzie gotowy jeszcze w maju. Minister formalnie dotrzymał obietnicy, ale podszedł do sprawy bardzo minimalistycznie: zamiast oczekiwanego projektu zmian w kilkunastu ustawach, mamy bardzo ogólne założenia tej reformy.

22.05.2012

Po wielu miesiącach prac i dwukrotnych konsultacjach społecznych, w których i my braliśmy udział, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało ostateczną wersję projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Projekt zakłada skrócenie okresu retencji o połowę (z 24 do 12 miesięcy) i ograniczenie możliwości sięgania po dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną tylko do sądu karnego. Zmiany obejmą również zasady instalowania cookies. Projekt, któremu od dawna się przyglądamy, zasadniczo wzmacnia ochronę prywatności, ale zdecydowanie nie rozwiązuje wszystkich problemów na tym polu. Rząd stanął jak gdyby w rozkroku, najwyraźniej próbując pogodzić sprzeczne interesy. Dalszy ciąg tej rozgrywki obejrzymy zapewne w Sejmie.

05.05.2012

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz 27 kwietnia 2012 r. skierowała do Trybunału Konstytucyjnego dwa kolejne wnioski, w których wskazuje na nadmierną ingerencję służb w prywatność obywateli. W pierwszym z nich kwestionuje zgodność z Konstytucją zasad działania Krajowego Systemu Informacji Policyjnej, w drugim - uprawnienia Służby Celnej w zakresie sięgania po dane telekomunikacyjne. 

26.04.2012

26 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pobieranie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych telekomunikacyjnych dziennikarza Bogdana Wróblewskiego naruszyło jego prywatność. W uzasadnieniu wskazano, że działanie CBA było nieproporcjonalne, odbywało się z naruszeniem ustawy o CBA, a także było „typowym inwigilowaniem w niewiadomym celu”. Zgodnie z wyrokiem CBA ma opublikować przeprosiny, a także usunąć wszystkie dane, które przetwarza na temat Wróblewskiego.

16.04.2012

12 kwietnia odbyła się kluczowa rozprawa w procesie z powództwa Bogdana Wróblewskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej, przeciwko CBA. Wróblewski twierdzi, że nieuzasadnione pobieranie danych telekomunikacyjnych naruszyło jego dobra osobiste. CBA broni się, twierdząc, że dobra osobiste dziennikarza naruszyły same media... nagłaśniając tę sprawę. Sąd przeprowadził już wszystkie czynności i wysłuchał obydwu stron sporu. Czekamy na ogłoszenie wyroku 26 kwietnia.

12.04.2012

Z roku na rok policja i dziewięć uprawnionych do tego służb coraz częściej ''sprawdzają nas'' u operatorów. Tak przynajmniej wynika z danych, jakie zbiera Urząd Komunikacji Elektronicznej. Po raz pierwszy zebrał je dwa lata temu, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że zapytań o nasze dane telekomunikacyjne w 2009 roku było ponad milion. Liczba o tyle szokująca, że stanowiła prawie połowę wszystkich zapytań zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Wtedy też zaczął się spór o interpretację danych zbieranych przez UKE.

05.04.2012

Dziennikarz Gazety Wyborczej Bogdan Wróblewski pozwał Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z nieuzasadnionym pobieraniem jego danych telekomunikacyjnych. Miało to naruszyć jego dobra osobiste. Proces ma charakter precedensowy, bowiem jeszcze żaden dziennikarz nie próbował dochodzić w takim przypadku swoich praw przed sądem cywilnym. Dlatego postanowiliśmy przedstawić sądowi naszą opinię w tej sprawie.

04.04.2012

3 kwietnia odbyło się posiedzienie senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji. W trakcie tego posiedzenia przedstawiona została coroczna informacja Prokuratora Generalnego w sprawie wniosków służb o stosowanie kontroli operacyjnej wobec obywateli. Senatorowie wypowiedzieli się również w sprawie europejskiej reformy ochrony danych osobowych.

Strony