retencja danych

26.11.2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawia kolejne propozycje zmian przepisów regulujących funkcjonowanie służb specjalnych: ostatnio zaproponowało stworzenie Komisji Kontroli Służb Specjalnych.

10.10.2013

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała od dawna zapowiadany raport z kontroli służb i innych organów uprawnionych do sięgania po nasze billingi. Do zmierzenia się z tematem zainspirowały ją niepokojące doniesienia medialne, krytyczne opinie organizacji pozarządowych (w tym Fundacji Panoptykon) i od lat rekordowe wyniki Polski w „billingowaniu” na tyle innych krajów Unii Europejskiej. Niestety, nadal nie wiemy, czy rzeczywiście jesteśmy najbardziej inwigilowanym narodem w UE, ani czy służby mają rację, sięgając tak często po nasze dane telekomunikacyjne.

09.10.2013

Najwyższa Izba Kontroli zweryfikowała mechanizmy sięgania przez sądy, prokuraturę, Policję i inne służby po dane telekomunikacyjne (m.in. billingi). Choć kontrola dotyczyła tylko samego procesu pozyskiwania danych, a nie jego zasadności w konkretnych przypadkach, Izba wykryła wiele nieprawidłowości, które doprowadziły kontrolerów NIK do wniosku, że zmiana przepisów jest niezbędna.

08.10.2013

"Najwyższa Izba Kontroli uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pozyskiwania przez służby specjalne, policję, policję skarbową danych telekomunikacyjnych nie ch

07.10.2013

Ujawnienie przez Edwarda Snowdena dokumentów dotyczących PRISM wywołało skandal na całym świecie. Niezwykle szerokie kompetencje amerykańskiej Narodowej Agencji Wywiadowczej i rola specjalnego tajnego sądu, który pozwalał na inwigilację, nie przestają budzić kontrowersji. Obecnie w amerykańskim Senacie trwa dyskusja nad reformą służb specjalnych. Z kolei organizacjom społecznym udało się upublicznić tajne dokumenty dotyczące skali i celów szpiegowania.

24.09.2013

Po zamachach z 11 września 2001 r. to FBI wzięło na siebie prowadzenie w USA „wojny z terroryzmem”. Po 12 latach American Civil Liberties Union (ACLU) – amerykańska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną praw człowieka opublikowała raport podsumowujący ten okres. Nie pozostawia on na Federalnym Biurze Śledczym suchej nitki.

Raport zbiera informacje na temat wszystkich działań FBI, które naruszają prawa człowieka. Sporo uwagi poświęcono np. inwigilowaniu amerykańskich aktywistów. Od dawna wiadomo, że FBI śledziło i podsłuchiwało osoby zaangażowane w rozmaite protesty, jednak raport ACLU wprost wymienia organizacje, których członkowie byli inwigilowani – są wśród aktywiści religijni czy ekologiczni, np. z Greenpeace. Polityczna aktywność często traktowana jest przez FBI jako „ekstremizm” i niesie ryzyko zainteresowania ze strony służb (miało to miejsce np. w przypadku działacza American Indian Movement).

19.09.2013

Losy prac nad przyjęciem regulacji prawnych dotyczących monitoringu wizyjnego i uprawnień służb nie przestają zadziwiać. Jeszcze niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniało, że optymalnym rozwiązaniem jest wtłoczenie obu tych tematów w jeden akt prawny – nazywany chwytliwie „ustawą przeciwko Wielkiemu Bratu”. Teraz dowiadujemy się, że ustawa o monitoringu wizyjnym zostanie uregulowana w odrębnej ustawie. Dokładnie tak, jak pierwotnie przewidywano. Wygląda więc na to, że zatoczyliśmy koło. I wciąż jesteśmy w tym samym miejscu.

16.09.2013

Prokuratura Generalna opublikowała statystyki dotyczące stosowania kontroli operacyjnej (np. podsłuchów) w 2012 roku. Okazuje się, że w ubiegłym roku Prokurator Generalny i prokuratorzy okręgowi otrzymali od wszystkich uprawnionych organów (Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) wnioski o zarządzenie takiej kontroli wobec 4206 osób. Sądy natomiast zarządziły kontrolę wobec 3956 osób. Oznacza to, że z kontroli operacyjnej korzystano rzadziej niż w 2010 i 2011 roku. Jednocześnie jednak zmalała liczba sytuacji, w których uprawnione organy odmówiły jej zarządzenia.

29.08.2013

Facebook opublikował swój pierwszy raport przejrzystości. W dokumencie są dane z ponad 70 krajów, które wydały łącznie przeszło 25 tys. nakazów dotyczących ujawnienia niemal 38 tys. kont użytkowników.

28.08.2013

Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiliśmy wraz z Amnesty International opinię w sprawie projektu nowej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naszym zdaniem nie tylko nie rozwiązuje ona palących problemów – takich jak retencja danych telekomunikacyjnych, ale wręcz tworzy nowe.

Strony