retencja danych

21.08.2013

Po wybuchu afery PRISM zwróciliśmy się do polskich służb specjalnych o udostępnienie informacji na temat ich współpracy zagranicznej. Niestety zgodnie z oczekiwaniami zbieranie odpowiedzi idzie nam bardzo wolno. Jednak wyżyny absurdu, na jakie wspięła się Służba Kontrwywiadu Wojskowego w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zasługują na oddzielną informację. Wszystko zaczęło się od trudności z wysłaniem przez spec-służbę maila…

07.08.2013

Problemy braku regulacji prawnej funkcjonowania monitoringu oraz uprawnień służb specjalnych może nie są jak ogień i woda – łączą je zagrożenia dla prywatności, ale są to zupełnie oddzielne tematy. A przynajmniej były, dopóki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie uznało, że ureguluje je jedną ustawą. Połączenie dwóch tak trudnych i skomplikowanych obszarów regulacji w jednej ustawie nie może przynieść dobrych rezultatów, dlatego zaapelowaliśmy do Ministra Spraw Wewnętrznych o rezygnację z tego pomysłu.

23.07.2013

Każdy telefon i komputer pozostawia po sobie cyfrowe ślady: informacje, z kim się łączyliśmy (billingi), jak długo rozmawialiśmy, gdzie się wówczas znajdowaliśmy, czy jaki mamy numer IP. Wynika to przede wszystkim z architektury sieci GSM, która wymusza na telefonach łączenie się z tzw. stacjami BTS, czyli przekaźnikami. Pozostawiane przez nas ślady, nazywane danymi telekomunikacyjnymi, są nieocenionym źródłem informacji o naszym prywatnym życiu, zwyczajach czy siatce znajomych. Operatorzy telekomunikacyjni potrzebują ich do świadczenia usług, jednak chęć dostępu do nich zgłosiły również państwa. Tak powstał problem tzw. retencji, czyli przechowywania danych telekomunikacyjnych.

22.07.2013

29 maja 2013 r. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz na wspólnej z Premierem konferencji prasowej zapowiedział stworzenie ustawy „przeciwko Wielkiemu Bratu” – miała ona ucywilizować zasady funkcjonowania monitoringu i ograniczyć swobodny dostęp Policji i innych służb do danych telekomunikacyjnych. Co więcej, Minister zadeklarował włączenie w tworzenie nowej regulacji obywateli – w myśl świetnie brzmiącego hasła „z obywatelami o obywatelach”. Co z punktu widzenia Panoptykonu wynika z ponad 5 miesięcy pracy Sienkiewicza na stanowisku Ministra Spraw Wewnętrznych? Niestety wyszystko wskazuje na to, że niewiele.

11.07.2013

Czy zbieranie danych telekomunikacyjnych – np. billingów i danych o lokalizacji telefonu wszystkich obywateli UE narusza prawa człowieka? Trybunał Sprawiedliwości UE ocenia czy tzw.

08.07.2013

Bezprawne ingerowanie w wolności i prawa konstytucyjne jednostki oraz naruszanie procedur przez służby specjalne nie pozostaje bez konsekwencji. Wskazują na to wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroki w sprawach byłej posłanki Beaty Sawickiej oraz dziennikarza Bogdana Wróblewskiego. Uzasadnienia wyroków z 26 kwietnia 2013 r. potwierdzają konieczność reformy zasad funkcjonowania służb specjalnych w Polsce, a jednocześnie wyznaczają granice, których służbom nie wolno przekraczać.

13.06.2013

Gdy cały świat obiegała informacja o amerykańskim programie PRISM, specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności wypowiedzi opublikował raport dotyczący współczesnego nadzoru. Dokument jasno wskazuje, że dzisiejszy nadzór stosowany przez państwa i prywatne podmioty jest wszechobecny i prowadzi do zagrożeń dla ochrony życia prywatnego, swobody wypowiedzi oraz innych podstawowych praw człowieka.

07.06.2013

Amerykańskie media bezustannie donoszą o kolejnych działaniach administracji Prezydenta Obamy, która bez skrupułów wykorzystuje nowe technologie do zbierania informacji o Amerykanach. Ostatnie dni przyniosły jednak taką kumulację informacji, że już tylko naiwnością byłoby sądzić, że w „krainie wolności” prawo do prywatności jest szanowane. W ramach „wojny z terroryzmem” najwyraźniej o nim zapomniano.

06.06.2013

Polskie służby mogą pytać operatorów o nasze dane telekomunikacyjne, ale każda taka operacja przynajmniej jest rejestrowana.

Strony