INFORMACJE

07.04.2011

Przed okiem kamery nie ma ucieczki. Śledzą nas na ulicy, w sklepie, na osiedlu, w urzędzie. Coraz częściej wkraczają nawet w sferę naszej intymności. Kamery w toaletach instalują niektórzy pracodawcy, niekiedy nawet dyrektorzy szkół. Tym razem media donoszą o zamontowaniu kamer w ubikacji w łódzkim ogrodzie zoologicznym.

O tym, że toaleta jest monitorowana, informuje już kartka na drzwiach wejściowych. Kamera wisi pod sufitem i obejmuje swoim zasięgiem całe pomieszczenie.

Skąd pomysł na kamery w toalecie?

06.04.2011

Na 7 kwietnia Premier zapowiedział spotkanie z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami przedsiębiorców branży internetowej i blogerami w sprawie „barier związanych z rozwojem Internetu i społeczeństwa informacyjnego”. To spotkanie jest prezentowane nam i opinii publicznej jako odpowiedź na wezwania do rozmowy, które z uporem kierowaliśmy do Premiera. Jednak nie całkiem tak jest. Nie zależało nam na kolejnym medialnym wydarzeniu z udziałem samego Premiera; w listach wyraźnie domagaliśmy się merytorycznej rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa. Po doświadczeniu z poprzedniego roku mamy poważne obawy, czy znowu merytoryczna rozmowa nie zostanie wyparta przez medialne przedstawienie.

06.04.2011

Senacka Komisja Zdrowia zajęła się we wtorek (5 kwietnia) ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, że ustawa wzbudza wiele wiele wątpliwości, także natury konstytucyjnej, co do tego, czy przewiduje należyte gwarancje ochrony gromadzonych w ramach systemu danych medycznych pacjentów (zob. także System informacji w ochronie zdrowia - prawdziwe wyzwanie dla prywatności pacjentów, SIM i SIO - wielkie bazy danych na posiedzeniach komisji sejmowych, Prywatność chorych).

05.04.2011

Publikujemy Kartę podstawowych praw i zasad regulacji Internetu - dokument wypracowany przez międzynarodową koalicję organizacji i ekspertów lobbujących na rzecz praw człowieka w Internecie (Internet Rights and Principles Dynamic Coalition). Zasady sformułowane w Karcie mają na celu realizację międzynarodowych praw człowieka w nowej przestrzeni życia społecznego, jaką jest Internet. Polecamy lekturę i refleksję nad tym dokumentem polskim decydentom politycznym.

30.03.2011

24 marca Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne na temat regulacji hazardu internetowego, poprzez wydanie Zielonej Księgi w tej sprawie. Komisja poszukuje m.in. odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy w ogóle potrzebna jest dodatkowa regulacja rynku hazardu internetowego. Wśród kwestii podejmowanych w Zielonej Księdze pojawia się też pytanie o możliwość blokowania portali internetowych oferujących nielicencjonowane usługi hazardowe. Wszyscy zainteresowani mogą przedstawić swoje opinie na ten temat do 31 lipca 2011.

30.03.2011

W dniu 1 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz. 1697), wydane na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

29.03.2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wypowiedział się krytycznie na temat nowych dowodów osobistych. Zaniepokojenie GIODO wywołało to, że technologia, w której mają być wykonane nowe dowody, umożliwi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji gromadzenie danych o lokalizacji obywateli posługujących się tym dokumentem do składania podpisu elektronicznego.

29.03.2011

25 marca 2011 r. Sejm przyjął pakiet zdrowotny, w skład którego wchodzi także ustawa o systemie informacji medycznej. Drogę legislacyjną tego projektu, który w naszej ocenie nie zapewnia należytych standardów ochrony prywatności pacjentów, Panoptykon śledzi od kilku miesięcy (zob. System informacji w ochronie zdrowia - prawdziwe wyzwanie dla prywatności pacjentów, SIM i SIO - wielkie bazy danych na posiedzeniach komisji sejmowych, Relacja z posiedzeń komisji sejmowych: SIM przyjęty, SIO wstrzymany).

25.03.2011

W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o systemie Informacji Oświatowej. W nowym systemie ma być zbierany i integrowany bardzo szeroki zakres danych o uczniach i nauczycielach. O założeniach nowej regulacji i związanych z nią zagrożeniach pisaliśmy już kilkakrotnie (m.in. w tekście: System Informacji Oświatowej: wielka baza danych na posiedzeniu komisji sejmowych).

25.03.2011

Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym mają zwiększyć bezpieczeństwo osadzonych, którzy odgrywają szczególną rolę w swoim lub innych procesach, m.in. przez wykorzystanie monitoringu wizyjnego. Nowelizacja przewiduje, że będzie można stale monitorować zachowanie osadzonego zakwalifikowanego do powyższej kategorii, poprzez CCTV lub inne urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz. Stałe monitorowanie będzie dotyczyć wszystkich miejsc wymienionych dotychczas w art. 73a k.k.w., tj. m.in. cel mieszkalnych z częścią sanitarno-higieniczną (kamery mają "maskować" miejsca intymne osadzonych), miejsc do pracy i nauki, pomieszczeń przeznaczonych na spacery, zajęcia kulturalne czy religijne.

Szczegółowa analiza wchodzącej dziś w życie nowelizacji dostępna jest tutaj.

Strony