WSPIERAJĄ NAS

Działamy dzięki wsparciu osób prywatnych, które przekazują nam darowizny i procent podatku, oraz instytucji i firm. Korzystamy tylko z takich źródeł finansowania, które nie ograniczają naszej niezależności. Szczegółowe informacje dotyczące naszych finansów są dostępne w publikowanych przez nas sprawozdaniach.

Wspierają nas

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Wcześniej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG zrealizowaliśmy projekt „Wszystko pod kontrolą”, odpowiadający na problem braku realnej kontroli nad szerokimi uprawnieniami służb zajmujących się w Polsce bezpieczeństwem.

Logo CIVITATES

Civitates

Grant z Funduszu Civitates pozwala nam realizować działania na rzecz lepszej regulacji prawnej platform internetowych.

W latach 2019-20 dzięki grantowi z Civitates zrealizowaliśmy projekt badawczy „Kto (naprawdę) cię namierzył” poświęcony mikrotargetowaniu politycznemu na Facebooku (wspólnie z Fundacją ePaństwo i firmą badawczą SmartNet Research&Solutions). W 2021 r. z grantu Civitates sfinansowaliśmy kontynuację tych badań, koncentrując się na tym, jak działają algorytmy odpowiedzialne za optymalizację treści w mediach społecznościowych.

Logo HBF

Digital Freedom Fund

DFF przyznał Panoptykonowi wsparcie finansowe na prowadzenie sprawy sądowej SIN versus Facebook, w ramach której walczymy z prywatną arbitralną cenzurą treści w Internecie.

Logo European AI Fund

European AI Fund

Grant z European AI Fund pomaga nam rozwijać naszą wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, badać różne jej zastosowania i działać na rzecz regulacji prawnej chroniącej ludzi przed jej szkodliwym działaniem.

Logo EDRi

European Digital Rights

Dotacja od belgijskiej organizacji EDRi pomaga nam realizować działania rzecznicze związane z regulacją prawną platform internetowych oraz sztucznej inteligencji.

Logo Avast Foundation

Fundacja Avast

Fundacja Avast z siedzibą w Holandii przekazała nam grant na działalność statutową w 2022 r.

Google

W ramach programu Google dla Non-Profit korzystamy z bezpłatnej reklamy w wyszukiwarce Google.

W 2018 r. Google dofinansował cykl szkoleń i powstanie raportu na temat wyborczej dezinformacji, a w latach 2016-17 – warsztaty na temat bezpiecznego zarządzania informacją w pracy dziennikarskiej.

 

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy wspiera nasze działania zmierzające do rozliczenia naruszeń prawa ochrony danych osobowych przez Pocztę Polską w ramach tzw. wyborów kopertowych oraz w innych projektach związanych z RODO.

Logo OSF

Open Society Foundations

OSF wspiera nasze działania realizowane w ramach wieloletnich grantów (2011-13, 2014-15, 2016-17 i 2018-19, 2020-21, 2022-23).

W 2018 r. OSF przekazał nam grant na kampanię o prawach konsumentów w związku z nowymi przepisami regulującymi ochronę danych w Unii Europejskiej, realizowaną wspólnie z biurem europejskiej koalicji European Digital Rights i holenderską organizacją Bits of Freedom. OSF sfinansował również realizację projektu „Sieć Panoptykon” (2010-11, raport „Internet a prawa podstawowe”) oraz projekt badawczy dotyczący profilowania pomocy dla osób bezrobotnych przez urzędy pracy (czerwiec-wrzesień 2015; wraz z Ford Foundation i Media Democracy Fund).

Logo Samsung

Samsung Electronics Polska

Firma Samsung wspiera nasze działania edukacyjne w obszarze sztucznej inteligencji.

W poprzednich latach (2015, 2018) wspierała też rozwój portalu edukacyjnego Cyfrowa Wyprawka.

Logo Sigrid Rausing Trust

Sigrid Rausing Trust

SRT wspiera nasze działania statutowe grantami instytucjonalnym (czerwiec 2017 – maj 2018, czerwiec 2018 – maj 2021, czerwiec 2021 – maj 2024).

Wspierali nas:

Brand24 wspierał Panoptykon, udostępniając bezpłatnie swoje narzędzie do monitoringu Internetu i mediów społecznościowych.

Fundacja im. Heinricha Boella w 2018 r. dofinansowała cykl szkoleń dla dziennikarzy na temat przeciwdziałania dezinformacji, a w 2019 r. Akademię Cyfrowej Wyprawki wspierającą nauczycieli i inne osoby zajmujące się edukacją cyfrową. Fundacja im. Heinricha Boella współfinansowała także nasze działania badawcze i edukacyjne realizowane ramach projektu „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa” (2013).

Fundacja im. Stefana Batorego wspierała nasz rozwój instytucjonalny (2016-17, 2018-19). W latach 2016-19 wspierała realizację projektu „BINGO, czyli bezpieczna organizacja pozarządowa”, mającego na celu wsparcie organizacji społecznych w kontekście zagrożeń cyfrowych i fizycznych. Finansowała też działania strażnicze realizowane w ramach projektów „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa” (2011-14) oraz „Monitoring prawa” (2010-11, raport „Nadzór 2011. Próba podsumowania”).

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca w 2020 r. wspierał nasze działania zmierzające do rozliczenia naruszeń prawa ochrony danych osobowych przez Pocztę Polską w ramach tzw. wyborów kopertowych.

Internet Policy Observatory w latach 2017-18 wsparło realizację badania zagadnienia działania botów na polskim Twitterze.

Kancelaria GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy była partnerem merytorycznym akcji „Powiedz „nie!” wścibskim parkometrom”.

Kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions udzielała nam pro bono pomocy prawnej i doradzała w sprawach organizacyjnych.

Kantar Millward Brown w latach 2011-13 nieodpłatnie przeprowadził dla nas serię badań społecznych dotyczących społecznego stosunku do ochrony prywatności i różnych praktyk nadzoru (najważniejsze wnioski dotyczące społecznych aspektów działania kamer monitoringu zostały przedstawione w raporcie „Monitoring wizyjny w życiu społecznym”). W 2018 r. umożliwiła nam zbadanie opinii Polaków na ogólnopolskiej próbie, pomagając w ten sposób w przygotowaniu strategii komunikacyjnej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wsparło stworzenie serii materiałów edukacyjnych (w tym gry „Trzęsienie danych”) i realizację innych działań na tym polu w ramach projektów „Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych” (2013) i „Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych 2” (2014).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierało rozwój Akademii Praw Cyfrowych (2014-15), a także realizację działań edukacyjnych w ramach projektów „Cyfrowa Wyprawka w pokoju nauczycielskim i bibliotece” (czerwiec-grudzień 2015) oraz „Świadomie i bezpiecznie w świecie mediów i informacji” (2013, portal Cyfrowa Wyprawka).

Mozilla Foundation wspierała pracę Karoliny Iwańskiej, prawniczki i analityczki Panoptykonu, w ramach Mozilla EU Tech Policy Fellowship (2019-20).

Z dotacji programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG zrealizowaliśmy projekt strażniczy „Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych” (2014-16). Projekt ten służył sprawowaniu kontroli obywatelskiej w obszarze nabywania i wykorzystywania narzędzi nadzoru przez instytucje publiczne. Objął on działania monitoringowo-badawcze, informacyjne i promocyjne oraz rzecznicze. Dzięki finansowaniu z Funduszy EOG zrealizowaliśmy również projekt strażniczy „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2” (2014-15), który obejmował szereg działań monitoringowych i badawczych, rzeczniczych i interwencyjnych oraz informacyjnych i odpowiadał na problem braku dostatecznych gwarancji ochrony praw człowieka w sferze nowych technologii nadzoru. W 2016 r. EOG finansował realizację projektu „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?” realizowanego w koalicji ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw Publicznych i Polskim Forum Migracyjnym.

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki sfinansowała projekt badawczy na temat nadzoru w miejscu pracy realizowany w latach 2018-19 w partnerstwie z Europejskim Uniwersytetem Viadrina i Uniwersytetem Warszawskim.

Renewable Freedom Foundation przekazała nam w 2017 r. trzy granty na planowanie działań edukacyjnych wokół RODO, realizację projektu Facebook Algorithmic Factory oraz kampanii Why Are You Tracking Me, uświadamiającej zagrożenia związane ze śledzeniem w sieci. W 2018 r. przekazała nam również grant instytucjonalny.

The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wsparły działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli realizowane pod szyldem „Cyfrowa Wyprawka” (2013-2014).

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe wspierał realizację projektu nastawionego na rozwój organizacyjny (2015-16). We wcześniejszych latach sfinansowało dwa tego typu projekty (2012-14). W ich ramach powstały m.in. pierwsze Panoptykonowe animacje.

Wydawnictwo Wolters Kluwer w latach 2012-18 udostępniało Fundacji Panoptykon bezpłatną licencję do korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX.

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” w 2017 r. przekazał Fundacji Panoptykon środki na realizację działań poświęconych analizie debaty publicznej w Internecie i jej wpływu na demokrację.