WSPIERAJĄ NAS

Serce

Osoby prywatne

Działania Fundacji Panoptykon wspierają osoby prywatne, wpłacając darowizny na konto Fundacji oraz przekazując 1% swojego podatku. Zostając Darczyńcą Panoptykonu, wspierasz walkę o nasze wspólne prawa i wolności. Dajesz nam też dodatkowy zastrzyk energii, że to, co robimy, jest ważne. Wszystkim Darczyńcom Panoptykonu serdecznie dziękujemy!

Logo OSF

Open Society Foundations

Open Society Foundations wspiera nasze działania realizowane w ramach wieloletnich grantów (2011-13, 2014-15, 2016-17 i 2018-19). W 2018 r. OSF przekazał nam również grant na kampanię o prawach konsumentów w związku z nowymi przepisami regulującymi ochronę danych w Unii Europejskiej, realizowaną wspólnie z biurem europejskiej koalicji European Digital Rights i holenderską Bits of Freedom.

W ubiegłych latach OSF sfinansował realizację projektu „Sieć Panoptykon” (2010-11, raport „Internet a prawa podstawowe”) oraz projektu badawczy dotyczący profilowania pomocy dla osób bezrobotnych przez urzędy pracy (czerwiec-wrzesień 2015; wraz z Ford Foundation i Media Democracy Fund).

OSF został założony w 1979 r. w celu wspomagania transformacji demokratycznej państw byłego bloku komunistycznego. Wspiera m.in. działania na rzecz praw człowieka, przejrzystości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego przekazała nam dotację instytucjonalną w wys. 150 000 zł (lipiec 2016 - grudzień 2017). W 2016 r. wspiera również realizację projektu „Bezpieczne NGO”, mającego na celu wsparcie organizacji społecznych w kontekście zagrożeń cyfrowych i fizycznych.

W ubiegłych latach Fundacja im. S. Batorego finansowała działania strażnicze realizowane w ramach projektów „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa” (2011-14) oraz „Monitoring prawa” (2010-11, raport „Nadzór 2011. Próba podsumowania”).

Fundacja im. Stefana Batorego została założona w 1988 r. Jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Logo Sigrid Rausing Trust

Sigrid Rausing Trust

Sigrid Rausing Trust wspiera nasze działania statutowe grantem w wys. 30.000 funtów (czerwiec 2017 – maj 2018).

Sigrid Rausing Trust jest brytyjską instytucją grantodawczą założoną w 1995 r. przez Sigrid Rausing, by wspierać działania na rzecz praw człowieka na całym świecie. Od chwili powstania Trust przekazał ok. 273 milionów funtów na działalność organizacji broniących praw człowieka w różnych krajach i zajmujących się obszarami od praw obywatelskich i politycznych, przez przejrzystość, odpowiedzialność, ksenofobię, nietolerancję, po prawa kobiet i osób LGBTI.

Logo Renewable Freedom Foundation

Renewable Freedom Foundation

Renewable Freedom Foundation przekazała nam w 2017 r. 3 małe granty na planowanie działań edukacyjnych wokół RODO (6 340,95 zł), realizację projektu Facebook Algorithmic Factory (10 610,50 zł) oraz kampanii Why Are You Tracking Me, uświadamiającej zagrożenia związane ze śledzeniem w sieci (8 619,89 zł). Łączna kwota grantów: 25 571,34 zł.

Renewable Freedom Foundation stawia sobie jako cel ochronę wolności obywatelskich, szczególnie w środowisku cyfrowym.

Internet Policy Observatory

Internet Policy Observatory (IPO) wspiera badanie przez Panoptykon zagadnienia działania botów na polskim Twitterze. W 2017 r. IPO przekazało nam grant na realizację tego badania w wys. 34 847,90 zł (9 500 USD).

IPO to projekt prowadzony przez Annenberg School for Communication przy University of Pennsylvania. Program ma za zadanie wspierać rozwój badaczy i obrońców wolnego Internetu w regionach, gdzie jest ona zagrożona oraz pomagać w prowadzeniu innowacyjnych badań i opracowywaniu raportów na temat polityk związanych z Internetem. IPO wspiera współpracę między badaczami a aktywistami.

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Wydawnictwo Wolters Kluwer od 2012 r. udostępnia Fundacji Panoptykon bezpłatną licencję do korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX.

Logo SSW Pragmatic Solutions

SSW Pragmatic Solutions

Kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions udziela nam pro bono pomocy prawnej i doradza w zakresie związanym ze sprawami wewnętrznymi organizacji. 

W ubiegłych latach nasze działania wspierali również:

Fundusze EOG

Fundusze EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” wsparły realizację projektu strażniczego „Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych” (2014-16). Projekt ten służył sprawowaniu kontroli obywatelskiej w obszarze nabywania i wykorzystywania narzędzi nadzoru przez instytucje publiczne. Objął on działania monitoringowo-badawcze, informacyjne i promocyjne oraz rzecznicze.

Dzięki finansowaniu z Funduszy EOG zrealizowaliśmy również projekt strażniczy „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2” (2014-15), który obejmował szereg działań monitoringowych i badawczych, rzeczniczych i interwencyjnych oraz informacyjnych i odpowiadał na problem braku dostatecznych gwarancji ochrony praw człowieka w sferze nowych technologii nadzoru.

W 2016 r. EOG finansował realizację projektu „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?”. Projekt realizowaliśmy w koalicji ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw Publicznych i Polskim Forum Migracyjnym.

Program „Obywatele dla Demokracji” jest prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego (w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży). Służy wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększaniu udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program jest finansowany z Funduszy EOG (Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego), które zostały uruchomione przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein jako forma wsparcia 15 państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej.

Logo CEE Trust

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe wspierał realizację projektu nastawionego na rozwój organizacyjny (2015-16). We wcześniejszych latach sfinansowało dwa tego typu projekty (2012-14). W ich ramach powstały m.in. pierwsze Panoptykonowe animacje.

Logo MAiC

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wsparło stworzenie serii materiałów edukacyjnych (w tym gry „Trzęsienie danych”) i realizację innych działań na tym polu w ramach projektów „Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych” (2013) i „Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych 2” (2014).

Logo MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierało rozwój Akademii Praw Cyfrowych (2014-15). MKiDN wspierało również realizację działań edukacyjnych w ramach projektów „Cyfrowa Wyprawka w pokoju nauczycielskim i bibliotece” (czerwiec-grudzień 2015) oraz „Świadomie i bezpiecznie w świecie mediów i informacji” (2013, portal Cyfrowa Wyprawka).

Logo ZIPSEE

ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

W 2017 r. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” przekazał Fundacji Panoptykon 30 tys. zł na działania realizowane pod szyldem DANE | DEMOKRACJA.

Logo HBF

Fundacja im. Heinricha Boella

Fundacja im. Heinricha Boella współfinansowała nasze działania badawcze i edukacyjne realizowane ramach projektu „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa” (2013).

Fundacja im. Heinricha Bölla jest niemiecką fundacją zielonej polityki działającą w 60 krajach na rzecz zrównoważonego rozwoju, ponadkulturowego porozumienia i edukacji. Nasz patron, pisarz i laureat nagrody Nobla Heinrich Böll, uosabia wartości, które reprezentujemy: obronę wolności, odwagę cywilną, tolerancję i otwartość w debatach.

Logo Velux/FDN

The Velux Foundations / Fundacja Dzieci Niczyje

The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” wsparła działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli realizowane pod szyldem „Cyfrowa Wyprawka” (2013-2014). Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” jest prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje.

Millward Brown

Firma badawcza Millward Brown nieodpłatnie zrealizowała serię badań społecznych dotyczących społecznego stosunku do ochrony prywatności i różnych praktyk nadzoru (2011-13). Najważniejsze wnioski dotyczące społecznych aspektów działania kamer monitoringu zostały przedstawione w raporcie „Monitoring wizyjny w życiu społecznym”. 

Google Poland Sp. z o.o.

Firma Google wsparła działania edukacyjne kierowane do dziennikarzy w ramach projektu „Protection of personal and sensitive information digital selfdefense for journalists and legal professionals” (2016-17).

Firma Google wsparła również przygotowanie i publikację raportu „Dostęp państwa do danych użytkowników usług internetowych. Siedem problemów i kilka hipotez” (2013-14).

Logo Samsung

Samsung Electronics Polska

Firma Samsung przekazała Fundacji Panoptykon darowiznę na kwotę 20 tys. zł. (listopad 2015 r.), którą przeznaczamy na działania realizowane pod szyldem Cyfrowej Wyprawki.

Logo GRK Legal

Kancelaria GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy

Kancelaria GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy była partnerem merytorycznym akcji „Powiedz „nie!” wścibskim parkometrom”.