Finanse

Działamy dzięki wsparciu osób prywatnych, które przekazują nam darowizny i procent podatku, oraz instytucji i firm. Korzystamy tylko z takich źródeł finansowania, które nie ograniczają naszej niezależności. Szczegółowe informacje dotyczące naszych finansów są dostępne w publikowanych przez nas sprawozdaniach.

Sprawozdania

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
2 446 546,31
1. Przychody z działalności statutowej 2 359 149,04
1.1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 2 359 149,04
1.1.1. Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Foundation (grant nr OR2019-64863) 264 908,91
1.1.2. Dotacja instytucjonalna od Network of European Foundations, fundusz Civitates SF2 609 387,67
1.1.3. Dotacja od Network of European Foundations, fundusz European AI & Society Fund na lata 2020-23 89 628,65
1.1.4. Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust na lata 2021-24 438 289,73
1.1.5. Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe 73 323,34
1.1.6. Darowizny od osób prawnych na cele statutowe 12 717,48
1.1.7. Darowizny celowe od osób fizycznych na prowadzenie sprawy SIN vs. Facebook 300,00
1.1.8. Środki zebrane w ramach odpisu 1% podatku od osób fizycznych 119 711,11
1.1.9. Darowizny od osób fizycznych przekazane za pośrednictwem First Data, PayPal, PayU, PayPro itd. 6 451,55
1.1.10. Dotacja od European Digital Rights na krajowe działania związane z regulacją platform internetowych 37 809,53
1.1.11. Dotacja od Network of European Foundations (fundusz European AI & Society Fund) na działania rozwojowe 8 276,90
1.1.12. Dotacja od European Digital Rights na działania badawcze, rzecznicze i edukacyjne związane ze sztuczną inteligencją 44 615,50
1.1.13. Dotacja instytucjonalna z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (nr KI/0116) 277 415,70
1.1.14. Darowizna od Samsung Polska na realizację działań badawczych dotyczących wyjaśnialności algorytmów sztucznej inteligencji 11 100,79
1.1.15. Dotacja od Network of European Foundation z funduszu European AI & Society Fund na lata 2023-24 152 755,18
1.1.16. Dotacja od Network of European Foundations z funduszu European AI & Society Fund na działania rozwojowe na lata 2023-24 10 000,00
1.1.17. Dotacja od Fundacji im. S. Batorego na realizację projektu dot. kontroli nad służbami (nr 25371/2023) 65 000,00
1.1.18. Dotacja od Network of European Foundations z funduszu Civitates (Healthy Digital Public Sphere – Opportunities Fund) na działania koalicji dot. systemów rekomendacyjnych 137 457,00
2. Przychody z działalności gospodarczej 492,00
3. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 86 905,27
3.1. Odsetki od lokat 21 644,93
3.2. Inne przychody 1,19
3.3. Różnice kursowe 65 259,15
Razem (1+2+3) 2 446 546,31
Razem
2 272 883,26
1. Koszty działalności statutowej 2 268 848,05
1.1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 268 848,05
1.1.1. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Open Society Institute Foundation (grant nr OR2019-64863) 264 908,91
1.1.2. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations (fundusz Civitates) na realizację projektu badawczego dot. algorytmów platform internetowych 609 387,67
1.1.3. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations (European AI & Society Fund) 89 628,65
1.1.4. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Sigrid Rausing Trust na lata 2021-24 387 285,70
1.1.5. Koszty poniesione ze środków własnych Fundacji (w tym darowizn od osób fizycznych i prawnych na cele statutowe) 51 816,46
1.1.6. Koszty poniesione z dotacji od European Digital Rights na krajowe działania związane z regulacją platform internetowych 37 809,53
1.1.7. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (nr KI/0116) 277 415,70
1.1.8. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations (European AI & Society Fund) na działania rozwojowe 8 276,90
1.1.9. Koszty poniesione z dotacji od European Digital Rights na działania badawcze, rzecznicze i edukacyjne związane ze sztuczną inteligencją 44 615,50
1.1.10. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations z funduszu European AI & Society Fund 152 755,18
1.1.11. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations z funduszu European AI & Society Fund na działania rozwojowe na lata 2023-24 10 000,00
1.1.12. Koszty poniesione z dotacji od Fundacji im. S. Batorego na realizację projektu dot. kontroli nad służbami (nr 25371/2023) 65 000,00
1.1.13. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations z funduszu Civitates (Healthy Digital Public Sphere – Opportunities Fund) na działania koalicji dot. systemów rekomendacyjnych 137 457,00
1.1.14. Koszty poniesione z darowizny od Samsung Polska na realizację działań badawczych dotyczących wyjaśnialności algorytmów sztucznej inteligencji 11 100,79
1.1.15. Koszty poniesione z dotacji od Digital Freedom Fund na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 1 678,95
1.1.16. Koszty poniesione ze środków zebranych w ramach 1% podatku od osób fizycznych. W tym: 119 711,11
1.1.16.1. Wynagrodzenia 108 915,56
1.1.16.2. Inne koszty merytoryczne 8 547,21
1.1.16.3. Koszty administracyjne 2 248,34
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 492,00
3.1. Wynagrodzenia zespołu 0,00
3.2. Inne koszty merytoryczne 492,00
3.3. Koszty organizacyjne 0,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 3 543,21
4.1. Koszty finansowe 0,00
4.2. Rezerwa emerytalna 3 540,84
4.3. Inne (m.in. zaokrąglenia w deklaracjach) 2,37
Razem (1+2+3+4) 2 272 883,26

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
1 726 376,95
1. Przychody z działalności statutowej 1 681 102,39
1.1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 1 681 102,39
1.1.1. Stypendium od Mozilla Foundation 3 339,79
1.1.2. Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Foundation (grant nr OR2019-64863) 144 085,22
1.1.3. Dotacja na realizację projektu „Wszystko pod kontrolą” finansowanego z dotacji nr K1D/0803 programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG 36 667,69
1.1.4. Dotacja instytucjonalna od Network of European Foundations, fundusz Civitates SF2 323 322,33
1.1.5. Dotacja od Network of European Foundations, fundusz European AI Fund 195 095,03
1.1.6. Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust na lata 2021-24 457 043,11
1.1.7. Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe 67 702,35
1.1.8. Darowizny od osób prawnych na cele statutowe 11 821,82
1.1.9. Darowizny celowe od osób fizycznych na prowadzenie sprawy SIN vs. Facebook 300,00
1.1.10. Środki zebrane w ramach odpisu 1% podatku od osób fizycznych 144 782,04
1.1.11. Darowizny od osób fizycznych przekazane za pośrednictwem First Data, PayPal, PayU, PayPro itd 9 183,87
1.1.12. Dotacja od European Digital Rights na krajowe działania związane z regulacją platform internetowych 56 582,47
1.1.13. Dotacja instytucjonalna od Avast Foundation 39 530,00
1.1.14. Dotacja od Network of European Foundations (fundusz European AI Fund) na działania rozwojowe 7 633,17
1.1.15. Dotacja od European Digital Rights na działania badawcze, rzecznicze i edukacyjne związane ze sztuczną inteligencją 28 400,00
1.1.16. Dotacja instytucjonalna z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (nr KI/0116) 155 613,50
2. Przychody z działalności gospodarczej 10 000,00
3. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 35 274,56
3.1. Odsetki od lokat 7 031,83
3.2. Inne przychody (zwrot kosztów, umorzenie tablicy elektroniczne, rozliczenie starych dotacji 4 406,99
3.3. Różnice kursowe 23 835,74
Razem
1 569 374,02
1. Koszty działalności statutowej 1 559 912,05
1.1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  
1.1.1. Koszty poniesione ze stypendium od Mozilla Foundation 3 339,79
1.1.2. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Open Society Institute Foundation (grant nr OR2019-64863) 144 085,22
1.1.3. Koszty poniesione na realizację projektu „Wszystko pod kontrolą” finansowanego z dotacji nr K1D/0803 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG 22 843,09
1.1.4. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations (fundusz Civitates) na realizację projektu badawczego dot. algorytmów platform internetowych 323 322,33
1.1.5. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations (European AI Fund) 195 095,03
1.1.6. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Sigrid Rausing Trust na lata 2021-24 404 013,16
1.1.7. Koszty poniesione ze środków własnych Fundacji (w tym darowizn od osób fizycznych i prawnych na cele statutowe) 25 830,69
1.1.8. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Avast Foundation 39 530,00
1.1.9. Koszty poniesione z dotacji od European Digital Rights na krajowe działania związane z regulacją platform internetowych 56 582,47
1.1.10. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (nr KI/0116) 155 613,50
1.1.11. Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations (European AI Fund) na działania rozwojowe 7 633,17
1.1.12. Koszty poniesione z dotacji od European Digital Rights na działania badawcze, rzecznicze i edukacyjne związane ze sztuczną inteligencją 28 400,00
1.1.13. Koszty poniesione z darowizn celowych od osób fizycznych na prowadzenie sprawy SIN vs. Facebook 8 841,56
1.1.14. Koszty poniesione ze środków zebranych w ramach 1% podatku od osób fizycznych.  W tym: 144 782,04
1.1.14.1 Wynagrodzenia 86 438,00
1.1.14.2 Inne koszty merytoryczne 10 903,07
1.1.14.3. Koszty administracyjne 47 440,97
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 9 461,11
3.1. Wynagrodzenia zespołu 3 000,00
3.2. Inne koszty merytoryczne 1 054,11
3.3. Koszty ogólne 5 407,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0,85
4.1. Różnice kursowe 0,00
4.2. Inne (m.in. zaokrąglenia w deklaracjach) 0,86

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
1 547 018,39
1. Darowizny od osób fizycznych 90 872,58
1.1 Darowizny na cele statutowe 81 566,78
1.2 Darowizny celowe na prowadzenie sprawy SIN vs. Facebook 9 305,80
2. Darowizny od osób prawnych: 28 109,21
2.1 Samsung Polska na realizację projektu badawczego dotyczącego wyjaśnialności algorytmów sztucznej inteligencji 25 899,21
2.2 Darowizny na cele statutowe 2 210,00
3. 1% podatku 124 904,22
4. Granty 1 272 626,68
4.1 Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Foundation 375 090,00
4.2 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust na lata 2018-21 109 912,72
4.3 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust na lata 2021-24 244 141,38
4.4 Dotacja na realizację projektu „Wszystko pod kontrolą” finansowanego z dotacji nr K1D/0803 programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG 303 149,06
4.5 Dotacja od Network of European Foundations na realizację projektu badawczego dot. algorytmów platform internetowych 134 181,60
4.6 Dotacja od Network of European Foundations z funduszu European AI Fund 68 006,72
4.6 Dotacja od Digital Freedom Fund na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 8 505,54
4.7 Dotacja od Open Society Foundations i Digital Freedom Fund na realizację projektu partnerskiego na temat śledzącej reklamy w sieci 25 941,82
4.8 Stypendium od Mozilla Foundation 12 203,38
5. Przychody z działalności gospodarczej 600
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 9,68
7. Różnice kursowe 23 158,31
8. Inne 6 737,71
Razem
1 425 797,99
1. Koszty działalności statutowej 1 425 204,98
1.1. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Open Society Institute Foundation 381 325,00
1.2. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Sigrid Rausing Trust na lata 2018-21 115 916,54
1.3 Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Sigrid Rausing Trust na lata 2021-24 191 103,98
1.4 Koszty poniesione na realizację projektu „Wszystko pod kontrolą” finansowanego z dotacji nr K1D/0803 programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG 303 149,06
1.5 Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations na realizację projektu badawczego dot. algorytmów platform internetowych 134 334,00
1.6 Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations z funduszu European AI Fund 68 006,72
1.7 Koszty poniesione z dotacji od Open Society Foundations i Digital Freedom Fund na realizację projektu partnerskiego na temat śledzącej reklamy w sieci 25 941,82
1.8 Koszty poniesione z dotacji od Digital Freedom Fund (DFF) na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 1 944,54
1.9 Koszty poniesione ze stypendium od Mozilla Foundation 12 203,38
1.10 Koszty poniesione z darowizny od Samsung Polska na realizację projektu badawczego dotyczącego wyjaśnialności algorytmów sztucznej inteligencji 25 899,21
1.11 Koszty poniesione ze środków własnych Fundacji (w tym darowizn od osób fizycznych i prawnych na cele statutowe) 40 476,51
1.12 Koszty działalności pokryte z 1% podatku, w tym: 124 904,22
1.12.1 Wynagrodzenia zespołu 93 047,60
1.12.2. Inne koszty merytoryczne 1 148,85
1.12.3 Koszty ogólne 30 707,77
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 592,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,01
4.1 Różnice kursowe 0,00
4.2 Inne (koszty operacyjne i koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu) 1,01

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
1 153 676,80
1. Darowizny od osób fizycznych 77 918,36
2. Darowizny od osób prawnych 41 106,50
3. 1% podatku 138 178,19
4. Granty na realizację projektów 872 147,41
4.1 Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Foundation 370 889,50
4.2 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust 188 800,72
4.3 Dotacja od Network of European Foundations na realizację projektu „Political Microtargeting Uncovered” 182 796,19
4.4 Dotacja od Open Society Foundations i Digital Freedom Fund na realizację projektu partnerskiego na temat śledzącej reklamy w sieci 32 836,20
4.5 Dotacja od Fundacji dla Polski (Fundusz Obywatelski im. H. Wujca) na realizację projektu „Dane wyborców w rękach poczty” 20 000,00
4.6 Dotacja od Digital Freedom Fund na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 8 505,54
4.7 Stypendium od Mozilla Foundation 68 319,26
5. Przychody z działalności gospodarczej 2 100,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 510,15
7. Różnice kursowe 10 276,65
8. Inne 10 439,54
Razem
1 106 168,68
1. Koszty działalności statutowej 1 104 665,85
1.1. Koszty realizacji kluczowych programowych działań Fundacji sfinansowanych z dotacji instytucjonalnych od Open Society Institute Foundation, Sigrid Rausing Trust, DFF, stypendium od Mozilla Foundation, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz ze środków własnych Fundacji 718 442,43
1.2. Koszty realizacji projektu „Political Microtargeting Uncovered” ze środków Network of European Foundations 181 276,57
1.3. Koszty realizacji projektu „Dane wyborców w rękach poczty” ze środków Fundacji do Polski (Funduszu Obywatelskiego im. H. Wujca) 20 000,00
1.4. Działania edukacyjne z darowizny od Samsung Polska 150,00
1.5. Działania w zakresie animowania debaty publicznej na temat wykorzystywania AI w usługach komercyjnych i publicznych z darowizny od Samsung Polska 32 806,50
1.6. Koszty realizacji projektu „Wszystko pod kontrolą” finansowanego z grantu nr K1D/0803 programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy z Funduszy EOG 13 812,16
1.7 Koszty działalności pokryte z 1% podatku, w tym: 138 178,19
1.7.1 Wynagrodzenia zespołu 99 882,02
1.7.2. Inne koszty merytoryczne 2 122,40
1.7.3 Koszty ogólne (czynsz, usługi IT) 36 173,77
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 1 450,00
3.1 Wynagrodzenia zespołu 1 450,00
3.2 Inne koszty merytoryczne 0,00
3.3 Koszty ogólne 0,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 52,83
4.1 Różnice kursowe 0,00
4.2 Inne (koszty operacyjne i koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu) 52,83

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
1 351 656,87
1. Darowizny od osób fizycznych 48 859,03
2. Darowizny od osób prawnych 41 322,74
3. 1% podatku 100 922,23
4. Granty na realizację projektów 1 107 422,38
4.1 Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Budapest Foundation 312 367,63
4.2 Dotacja instytucjonalna od Fundacji im. Stefana Batorego 120 650,00
4.3 Dotacja od Fundacji im. Stefana Batorego na realizację programu BINGO 2, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe 33 413,30
4.4 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust 251 204,47
4.5 Dotacja od Open Society Foundations na realizację kampanii dotyczącej RODO 34 908,25
4.6 Dotacja od Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na realizację projektu „Nadzór w miejscu pracy” 29 862,13
4.7 Dotacja na realizację szkoleń dla dziennikarzy od Google Polska Sp. z o.o. 36 263,14
4.8 Dotacja od Goethe Institut na realizację wydarzeń edukacyjnych na temat bezpieczeństwa 7 783,91
4.9 Dotacja od Network of European Foundations na realizację projektu „Political Microtargeting Uncovered” 237 865,96
4.10 Dotacja od Digital Freedom Fund na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 20 239,58
4.11 Stypendium od Mozilla Foundation 13 500,00
4.12 Dotacje z okresów ubiegłych 9 364,01
5. Przychody z działalności gospodarczej 32 724,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 277,97
7. Inne 18 128,52
Razem
1 312 421,57
1. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego 1 280 610,06
1.1. Koszty realizacji kluczowych programowych działań Fundacji sfinansowanych z dotacji instytucjonalnych od Open Society Institute Foundation, Sigrid Rausing Trust, Fundacji im. Stefana Batorego, Goethe Institut, Digital Freedom Fund, stypendium od Mozilla Foundation, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz ze środków własnych Fundacji 806 425,95
1.2. Koszty realizacji europejskiej kampanii RODO (ze środków Open Society Foundations) 35 848,75
1.3. Koszty realizacji projektu BINGO 2, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe (ze środków Fundacji im. Stefana Batorego) 33 413,30
1.4. Koszty realizacji projektu „Nadzór w miejscu pracy” (ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki) 29 870,73
1.5. Koszty realizacji szkoleń dla dziennikarzy (ze środków Google Polska z o.o.) 36 263,14
1.6. Koszty realizacji projektu „Political Microtargeting Uncovered” ze środków Network of European Foundations 237 865,96
1.7 Koszty działalności pokryte z 1% podatku, w tym: 100 922,23
1.7.1 Wynagrodzenia zespołu 78 295,00
1.7.2. Inne koszty merytoryczne (projekt i druk poradnika o RODO dla nauczycieli, projekt ulotki na temat monitoringu, prenumerata mediów elektronicznych) 2 897,23
1.7.3 Koszty ogólne (czynsz, usługi IT) 19 730,00
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 29 822,78
3.1 Wynagrodzenia zespołu 1 800,00
3.2 Inne koszty merytoryczne 25 522,78
3.3 Koszty ogólne 2 500,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1 988,73
4.1 Różnice kursowe 1 976,54
4.2 Inne (koszty operacyjne i koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu) 12,19

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
1 012 484,53
1. Darowizny od osób fizycznych 43 912,78
2. Darowizny od osób prawnych 7 733,99
3. 1% podatku 81 529,04
4. Granty na realizację projektów 830 873,83
4.1 Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Budapest Foundation 274 929,87
4.2 Dotacja instytucjonalna od Fundacji im. Stefana Batorego 29 350,00
4.3 Dotacja od Fundacji im. Stefana Batorego na realizację programu BINGO 2, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe 66 586,70
4.4 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust 164 768,61
4.5 Dotacja instytucjonalna od Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich 8 800,00
4.6 Dotacja instytucjonalna od Open Society Instutite 1 204,00
4.7 Dotacja od Renewable Freedom Foundation na realizację działań edukacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych 40,95
4.8 Dotacja od Open Society Foundations na realizację kampanii w związku z RODO 167 761,25
4.9 Dotacja instytucjonalna od Renewable Freedom Foundation 39 713,49
4.10 Dotacja od Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na realizację projektu badającego nadzór w miejscu pracy 41 700,10
4.11 Dotacja od Internet Policy Observatory (Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania) na realizację badania mechanizmów debaty publicznej na Twitterze 20 290,00
4.12 Dotacja od Google Polska Sp. z o.o. na realizację szkoleń dla dziennikarzy 13 728,86
4.13 Dotacja od Goethe Institut na organizację Wielkiej Rozmowy o Bezpieczeństwie 2 000,00
5. Przychody z działalności gospodarczej 41 421,10
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 835,55
7. Inne 5 178,24
Razem
1 018 903,09
1. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego 979 108,70
1.1 Koszty realizacji kluczowych programowych działań Fundacji sfinansowanych z dotacji instytucjonalnych od Open Society Institute Foundation, Sigrid Rausing Trust, Fundacji im. Stefana Batorego – wniosek nr i2018A/0224/23616, Renewable Freedom Foundation, Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich, Goethe Institut, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz ze środków własnych Fundacji 547 799,26
1.2 Koszty realizacji europejskiej kampanii RODO (ze środków Open Society Foundations i Renewable Freedom Foundation) 207 474,74
1.3 Koszty realizacji projektu BINGO 2, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe (ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, wniosek nr 23542) 66 586,70
1.4 Koszty badania mechanizmów debaty publicznej na Twitterze (ze środków Internet Policy Observatory, Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania) 20 290,00
1.5 Koszty realizacji projektu Nadzór w miejscu pracy (ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki) 41 700,10
1.6 Koszty realizacji szkoleń dla dziennikarzy (ze środków Google Polska z o.o.) 13 728,86
1.7 Koszty działalności pokryte z 1% podatku, w tym: 81 529,04
1.7.1 Wynagrodzenia zespołu prawników 62 273,98
1.7.2 Inne koszty merytoryczne (projekt i druk poradnika o RODO dla nauczycieli, projekt ulotki na temat monitoringu, prenumerata mediów elektronicznych) 3 119,17
1.7.3 Koszty ogólne (czynsz, usługi IT) 16 135,89
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 39 516,79
3.1 Wynagrodzenia zespołu 21 909,93
3.2 Inne koszty merytoryczne 14 685,57
3.3 Koszty ogólne 2 921,29
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 277,60
4.1 Różnice kursowe 0,00
4.2 Inne (koszty operacyjne i koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu) 277,60

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
764 340,85
1. Darowizny od osób fizycznych 48 103,33
2. Darowizny od osób prawnych 40 326,00*
3. 1% podatku 59 477,40**
4. Granty na realizację projektów
4.1 Open Society Institute Budapest Foundation 291 200,00
4.2 Fundacja im. Stefana Batorego (dotacja instytucjonalna) 103 017,74
4.3 Fundacja im. Stefana Batorego (dotacja na realizację programu BINGO) 82 584,35
4.4 Sigrid Rausing Trust 89 231,46
4.5 Internet Policy Observatory 15 042,88
4.6 Renewable Freedom Foundation (działania edukacyjne dot. ochrony danych os.) 6 300,00
4.7 Renewable Freedom Foundation (Facebook Algorithmic Factory) 3 000,00
4.8 Renewable Freedom Foundation (kampania Why Are You Tracking Me?) 8 619,89
4.9 Google Polska (szkolenie dziennikarzy) 2 809,37
4.10 Goethe Institut (badania nad jakością debaty publicznej) 3 000,00
5. Przychody z działalności gospodarczej 8 800,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 127,55
7. Inne (zwrot kosztów sądowych, nadpłata VAT, itp.) 700,88

* W tym darowizna od ZIPSEE - Cyfrowa Polska w wys. 30 000 zł na realizację działań edukacyjnych.

** W 2017 r. Fundacja pozyskała 82 603,30 zł z odpisu podatku dochodowego za 2016 r. Zgodnie z zasadą współmierności w przychodach 2017 r. wykazano kwotę odpowiadającą kosztom, a różnica stanowi przychód przyszłego okresu.

Razem
757 599,83
1. Koszty działalności statutowej
1.1 Koszty merytoryczne nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 747 937,20
1.1.1 Koszty kluczowych programowych działań Fundacji sfinansowanych z dotacji instytucjonalnych od Open Society Institute Budapest Foundation, Fundacji im. Stefana Batorego, Sigrid Rausing Trust, Renewable Freedom Foundation, Goethe Institut, darowizn od osób prywatnych i ze środków własnych Fundacji 588 023,20
1.1.2. Koszty realizacji szkoleń dla dziennikarzy (ze środków Google Polska) 2 809,37
1.1.3. Koszty projektu BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe (ze środków Fundacji im. Stefana Batorego) 82 584,35
1.1.4. Koszty badania mechanizmów debaty publicznej na Twitterze (ze środków Internet Policy Observatory, Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania) 15 042,88
1.1.5. Koszty działalności pokryte z 1% podatku
1.1.5.1. Wynagrodzenia zespołu prawników 44 195,70
1.1.5.2. Inne koszty merytoryczne (wynagrodzenia grafików, korekta materiałów, wdrożenie mechanizmu do zbierania podpisów pod apelami, prenumerata mediów elektronicznych) 5 464,71
1.1.5.3. Koszty ogólne (czynsz, wynagrodzenie administratora IT) 9 816,99
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 8 246,52
3.1. Wynagrodzenia zespołu (trenerzy realizujący zlecenia, obsługa działalności) 2 850,00
3.2. Inne koszty merytoryczne (wynagrodzenia trenerów, grafików, konsultacja prawna, zwrot kosztów podróży, druk ulotek itp.) 5 256,52
3.3. Koszty ogólne (opłata za ogłoszenie sprawozdania w MSiG) 140,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1 416,11
4.1. Różnice kursowe 1 415,15
4.2. Inne koszty 0,96

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
655 895,83
1. Darowizny od osób fizycznych 34 368,95
2. Darowizny od osób prawnych (Licencja LEX) 9 767,64
3. 1% podatku 58 741,89
4. Granty na realizację projektów
Open Society Institute Budapest Foundation 281 190,00
Fundusze EOG (wniosek nr E2/2070) 72 344,95
Fundusze EOG (wniosek nr U/0019) 53 964,00
Fundacja im. Stefana Batorego (wniosek 23217) 16 752,54
Fundacja im. Stefana Batorego (wniosek 23175) 46 982,26
Fundacja im. Stefana Batorego (zwrot kosztów) 6 200,00
GISWatch 3 825,20
Bits Of Freedom 3 966,75
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na podstawie umowy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 4 550,18
Google Polska 57 190,63
5. Przychody z działalności gospodarczej 4 200,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 340,03
7. Inne (zwrot kosztów sądowych itp.) 510,81
Razem
637 384,22
Koszty
1. Koszty merytoryczne nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 540 312,89
2. Koszty administracyjne nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 95 981,33
a. koszty ogólne 78 553,76
b. koszty fundraisingu 17 427,57
3. Koszty merytoryczne działalności gospodarczej 850,00
4. Koszty administracyjne działalności gospodarczej 240,00
RAZEM 637 384,22

 

Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2016-17
Open Society Institute Budapest Foundation 260 744,06
Fundacja im. Stefana Batorego 53 182,26
1% 53 257,38
Darowizny od osób fizycznych 22 533,61
Darowizny od osób prawnych (LEX) 9 232,00
Środki własne Fundacji (w tym m.in. odsetki bankowe, Bits Of Freedom, GISWatch) 6 517,67
Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych
Fundusze EOG 72 344,95
Nadchodzą! Jak ich przywitamy?
Fundusze EOG 53 964,00
Open Society Institute Budapest Foundation 7 590,94
Środki własne Fundacji 2 200,00
Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece
Samsung Electronics Polska 20 000,00
Zarządzanie informacją w pracy dziennikarskiej
Google Polska 57 190,63
BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe
Fundacja im. Stefana Batorego 16 752,54
Projekt dotyczący angażowania zwolenników
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, zgodnie z umową z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 4 550,18

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
753 533,16
1. Darowizny od osób fizycznych 19 472,14
2. Darowizny od osób prawnych 33 329,00
3. Granty na realizację projektów
Open Society Institute Budapest Foundation 261 926,00
Fundusze EOG (wniosek nr E1/2145) 117 774,39
Fundusze EOG (wniosek nr E2/2070) 125 242,62
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60 000,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (NInA) 30 000,00
The New Venture Fund 76 228,25
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na podstawie umowy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 25 416,89
4. Pozostałe przychody z rozliczonych dotacji 1 224,73
5. Przychody z działalności gospodarczej 1 200,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 309,14
7. Inne (zwrot kosztów sądowych) 410,00
Razem
732 085,56
Koszty
statutowe 649 091,62
administracyjne 79 251,03
różnice kursowe 3 270,94
pozostałe 121,97
koszty działalności gospodarczej 350,00
RAZEM 732 085,56

 

Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2
Open Society Institute Budapest Foundation 238 877,88
Fundusze EOG 117 774,39
Wkład własny (Open Society Institute Budapest Foundation) 20 468,50
Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych
Fundusze EOG 125 242,62
Wkład własny (Open Society Institute Budapest Foundation) 26 796,14
Cyfrowa Wyprawka w pokoju nauczycielskim i bibliotece
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30 000,00
Wkład własny (środki własne Fundacji, Open Society Institute Budapest Foundation) 10 282,30
Akademia Praw Cyfrowych. Rozwój zasobów i kształcenie kadr
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60 000,00
Wkład własny (środki własne Fundacji, Open Society Institute Budapest Foundation) 22 695,85
Profiling the Unemployed in Poland
The New Venture Fund 75 865,86
Projekt dotyczący angażowania zwolenników
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, zgodnie z umową z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 25 416,89

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
844 661,50
1. Darowizny 8 041,00
2. Granty na realizację projektów
Fundacja im. S. Batorego 25 761,40
Open Society Institute Budapest Foundation 211 001,27
Open Society Foundations 6 632,64
Foundation Open Society Institute 64 224,00
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 145 671,36
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na podstawie umowy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 2 341,78
Fundusze EOG (wniosek nr E1/2145) 132 141,61
Fundusze EOG (wniosek nr E2/2070) 45 496,43
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 85 970,00
Fundacja Dzieci Niczyje /The Velux Foundation 12 072,03
Google 15 029,78
Centrum Nauki Kopernik 18 000,00
3. Zbiórki publiczne 1 873,00
4. Korekta roku 2013 27 777,85
5. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 678,55
6. Inne 948,80
Razem
835 503,39
Koszty
statutowe 767 329,75
administracyjne 55 037,81
różnice kursowe 1 202,22
pozostałe 11 933,61
RAZEM 835 503,39

 

Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa
Fundacja im. S. Batorego 25 761,40
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2
Open Society Institute Budapest Foundation 21 815,49
Fundusze EOG 132 141,61
Wkład własny (Open Society Institute Budapest Foundation) 189 185,78
Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych
Fundusze EOG 45 496,43
Wkład własny (Open Society Institute Budapest Foundation) 654,71
Polski raport przejrzystości
Google 14 220,20
Knowledge Sharing Capacity Building & Collaboration
Foundation Open Society Institute 64 224,00
Building capacity and sustainability for digital rights advocacy in Poland – part 2
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 143 327,08
Akademia Praw Cyfrowych. Rozwój zasobów i kształcenie kadr
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00
Wkład własny (środki własne Fundacji, Open Society Institute Budapest Foundation, Fundacja Dzieci Niczyje/The Velux Foundations) 13 896,29
Cyfrowa Wyprawka
Fundacja Dzieci Niczyje/The Velux Foundations 12 072,03
Wkład własny (środki własne Fundacji, Open Society Institute Budapest Foundation) 505,94
Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych 2
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 85 848,90
Wkład własny (środki własne Fundacji) 9 809,03
Cykl wydarzeń w ramach Festiwalu Przemiany
Centrum Nauki Kopernik 17 443,70
Działania dot. angażowania zwolenników
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na podstawie umowy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 2 341,78
Uczestnictwo w IViR Summer Course on Privacy Law and Policy
Open Society Foundations 5 942,23

Raport z akcji crowdfundingowej przeprowadzonej w 2014 r.

Kwota zebrana w ramach akcji crowdfundingowej 11 329,00
Prowizja dla portalu wspieram.to 1 246,19
Kwota zebrana pomniejszona o prowizję 10 082,81
Koszt druku 3 tys. egz. gry „Trzęsienie danych” 16 555,80
Druk gry sfinansowano:
1. Ze środków zebranych w ramach crowdfundingu 10 082,81
2. Z dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji 4 000,00
3. Z darowizn od indywidualnych darczyńców 2 472,99
RAZEM 16 555,80

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
656 997,72
1. Darowizny od osób fizycznych 6 881,53
2. Granty na realizację projektów
Fundacja im. S. Batorego 89 999,72
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 151 281,97
Open Society Foundations 228 652,68
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00
Fundacja im. H. Boella 40 441,47
Google 32 100,18
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 41 428,00
Fundacja Dzieci Niczyje / The Velux Foundations 11 768,16
3. Zbiórka publiczna 460,00
4. Sprzedaż wyposażenia 200,00
5. Odsetki z rachunków bankowych i lokat 13 784,01
Razem
629 219,87
Koszty
statutowe 566 511,14
administracyjne 59 853,68
finansowe 1 431,15
pozostałe 1 423,90
RAZEM 629 219,87
Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa
Fundacja im. S. Batorego 89 999,72
Open Society Foundations 228 652,68
Fundacja im. H. Boella 40 441,47
Building capacity and sustainability for digital rights advocacy in Poland – part 2
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 151 281,97
Świadomie i bezpiecznie w świecie mediów i informacji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00
Wkład własny (środki własne Fundacji, Fundacja Dzieci Niczyje/The Velux Foundations, CEE Trust) 15 640,00
Cyfrowa wyprawka
Fundacja Dzieci Niczyje / The Velux Foundations 11 768,16
Wkład własny (środki własne Fundacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 9 325,00
Cyfrowa wyprawka dla dorosłych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 41 428,00
Wkład własny (CEE Trust) 4 750,00
Polski raport przejrzystości
Google 32 100,18

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody
Razem
481 771,10
1. Darowizny od osób fizycznych 7 472,61
2. Granty na realizację projektów
Fundacja im. S. Batorego 62 840,20
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 153 160,45
Open Society Foundations 250 862,83
3. Odsetki z rachunków bankowych i lokat 7 435,01
Razem
483 109,61
Koszty
statutowe 411 485,51
administracyjne 64 665,42
finansowe 6 957,68
pozostałe 1,00
RAZEM 483 109,61
Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa
Fundacja im. S. Batorego 62 840,20
Open Society Foundations 250 862,83
Building capacity and sustainability for digital rights advocacy in Poland – part 2
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 153 160,45
logo Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Działania Panoptykonu w latach 2022–2024 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Wcześniej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG zrealizowaliśmy projekt „Wszystko pod kontrolą”, odpowiadający na problem braku realnej kontroli nad szerokimi uprawnieniami służb zajmujących się w Polsce bezpieczeństwem.

logo Civitates

Grant z Funduszu Civitates pozwala nam realizować działania na rzecz lepszej regulacji prawnej platform internetowych.

W latach 2019–2020 dzięki grantowi z Civitates zrealizowaliśmy projekt badawczy „Kto (naprawdę) cię namierzył” poświęcony mikrotargetowaniu politycznemu na Facebooku (wspólnie z Fundacją ePaństwo i firmą badawczą SmartNet Research&Solutions). W 2021 r. z grantu Civitates sfinansowaliśmy kontynuację tych badań, koncentrując się na tym, jak działają algorytmy odpowiedzialne za optymalizację treści w mediach społecznościowych.

logo Digital Freedom Fund

DFF przyznał Panoptykonowi wsparcie finansowe na prowadzenie sprawy sądowej SIN versus Facebook, w ramach której walczymy z prywatną arbitralną cenzurą treści w Internecie.

logo European AI & Society Fund

Grant z European AI & Society Fund pomaga nam rozwijać naszą wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, badać różne jej zastosowania i działać na rzecz regulacji prawnej chroniącej ludzi przed jej szkodliwym działaniem.

logo European Digital Rights

Dotacja od belgijskiej organizacji EDRi pomaga nam realizować działania rzecznicze związane z regulacją prawną platform internetowych oraz sztucznej inteligencji.

logo Fundacji im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego wspiera nasz projekt dotyczący społecznej ustawy kontroli nad służbami.

Fundacja wspierała też nasz rozwój instytucjonalny (2016–2017, 2018–2019). W latach 2016–2019 wspierała realizację projektu „BINGO, czyli bezpieczna organizacja pozarządowa”, mającego na celu wsparcie organizacji społecznych w kontekście zagrożeń cyfrowych i fizycznych. Finansowała też działania strażnicze realizowane w ramach projektów „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa” (2011–2014) oraz „Monitoring prawa” (2010–2011, raport pt. Nadzór 2011. Próba podsumowania).

logo Google

W ramach programu „Google dla Non Profit” korzystamy z bezpłatnej reklamy w wyszukiwarce Google.

W 2018 r. Google dofinansował cykl szkoleń i powstanie raportu na temat wyborczej dezinformacji, a w latach 2016–2017 – warsztaty na temat bezpiecznego zarządzania informacją w pracy dziennikarskiej.

logo Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy wspiera nasze działania zmierzające do rozliczenia naruszeń prawa ochrony danych osobowych przez Pocztę Polską podczas tzw. wyborów kopertowych, a także w innych projektach związanych z RODO.

logo Open Society Foundations

OSF wspiera nasze działania realizowane w ramach wieloletnich grantów (2011–2013, 2014–2015, 2016–2017 i 2018–2019, 2020–2021, 2022–2023, 2023-2026).

W 2018 r. OSF przekazał nam grant na kampanię o prawach konsumentów w związku z nowymi przepisami regulującymi ochronę danych w Unii Europejskiej, realizowaną wspólnie z biurem europejskiej koalicji European Digital Rights i holenderską organizacją Bits of Freedom. Wcześniej OSF sfinansował projekt „Sieć Panoptykon” (2010–2011, raport pt. Internet a prawa podstawowe) oraz projekt badawczy dotyczący profilowania pomocy dla osób bezrobotnych przez urzędy pracy (czerwiec–wrzesień 2015; wraz z Ford Foundation i Media Democracy Fund).

logo Samsung

Firma Samsung wspiera nasze działania edukacyjne w obszarze sztucznej inteligencji.

W poprzednich latach (2015, 2018) wspierała też rozwój portalu edukacyjnego Cyfrowa Wyprawka.

logo Sigrid Rausing Trust

Sigrid Rausing Trust wspiera nasze działania statutowe grantami instytucjonalnym (czerwiec 2017 – maj 2018, czerwiec 2018 – maj 2021, czerwiec 2021 – maj 2024).

Nie

Brand24 wspierał Panoptykon, udostępniając bezpłatnie swoje narzędzie do monitoringu Internetu i mediów społecznościowych.

Fundacja Avast z siedzibą w Holandii przekazała nam grant na działalność statutową w 2022 r.

W 2018 r. Fundacja im. Heinricha Boella dofinansowała cykl szkoleń dla dziennikarzy na temat przeciwdziałania dezinformacji, a w 2019 r. Akademię Cyfrowej Wyprawki wspierającą nauczycieli i inne osoby zajmujące się edukacją cyfrową. Fundacja im. Heinricha Boella współfinansowała także nasze działania badawcze i edukacyjne realizowane ramach projektu „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa” (2013).

W 2020 r. Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspierał nasze działania zmierzające do rozliczenia naruszeń prawa ochrony danych osobowych przez Pocztę Polską podczas tzw. wyborów kopertowych.

W latach 2017–2018 Internet Policy Observatory wsparło realizację badania zagadnienia działania botów na polskim Twitterze.

Kancelaria GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy była partnerem merytorycznym akcji „Powiedz »nie!« wścibskim parkometrom”.

Kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions udzielała nam pro bono pomocy prawnej i doradzała w sprawach organizacyjnych.

W latach 2011–2013 Kantar Millward Brown nieodpłatnie przeprowadził dla nas serię badań społecznych dotyczących społecznego stosunku do ochrony prywatności i różnych praktyk nadzoru (najważniejsze wnioski dotyczące społecznych aspektów działania kamer monitoringu zostały przedstawione w raporcie pt. Monitoring wizyjny w życiu społecznym). W 2018 r. umożliwił nam zbadanie opinii Polaków na ogólnopolskiej próbie, pomagając w ten sposób w przygotowaniu strategii komunikacyjnej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wsparło stworzenie serii materiałów edukacyjnych (w tym gry Trzęsienie danych) i realizację innych działań na tym polu w ramach projektów „Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych” (2013) i „Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych 2” (2014).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierało rozwój Akademii Praw Cyfrowych (2014–2015), a także realizację działań edukacyjnych w ramach projektów „Cyfrowa Wyprawka w pokoju nauczycielskim i bibliotece” (czerwiec–grudzień 2015) oraz „Świadomie i bezpiecznie w świecie mediów i informacji” (2013, portal Cyfrowa Wyprawka).

Mozilla Foundation wspierała pracę Karoliny Iwańskiej, prawniczki i analityczki Panoptykonu, w ramach Mozilla EU Tech Policy Fellowship (2019–2020).

Z dotacji z programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG zrealizowaliśmy projekt strażniczy „Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych” (2014–2016). Projekt ten służył sprawowaniu kontroli obywatelskiej w obszarze nabywania i wykorzystywania narzędzi nadzoru przez instytucje publiczne. Objął on działania monitoringowo-badawcze, informacyjne, promocyjne oraz rzecznicze. Dzięki finansowaniu z Funduszy EOG zrealizowaliśmy również projekt strażniczy „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2” (2014–2015), który obejmował szereg działań monitoringowych i badawczych, rzeczniczych, interwencyjnych oraz informacyjnych, a także odpowiadał na problem braku dostatecznych gwarancji ochrony praw człowieka w sferze nowych technologii nadzoru. W 2016 r. EOG finansował realizację projektu „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?” realizowanego w koalicji ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw Publicznych i Polskim Forum Migracyjnym.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki sfinansowała projekt badawczy na temat nadzoru w miejscu pracy realizowany w latach 2018–2019 w partnerstwie z Europejskim Uniwersytetem Viadrina i Uniwersytetem Warszawskim.

Renewable Freedom Foundation przekazała nam w 2017 r. trzy granty na planowanie działań edukacyjnych dotyczących RODO, realizację projektu Facebook Algorithmic Factory oraz kampanii Why Are You Tracking Me, uświadamiającej zagrożenia związane ze śledzeniem w sieci. W 2018 r. przekazała nam również grant instytucjonalny.

The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo”, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, wsparły działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli realizowane pod szyldem „Cyfrowa Wyprawka” (2013–2014).

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe wspierał realizację projektu nastawionego na rozwój organizacyjny (2015–2016). We wcześniejszych latach sfinansował dwa tego typu projekty (2012–2014). W ich ramach powstały m.in. pierwsze panoptykonowe animacje.

Wydawnictwo Wolters Kluwer w latach 2012–2018 udostępniało Fundacji Panoptykon bezpłatną licencję do korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX.

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” w 2017 r. przekazał Fundacji Panoptykon środki na realizację działań poświęconych analizie debaty publicznej w Internecie i jej wpływu na demokrację.

Nie

Projekt edukacyjny realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 04708/15/FPK/NInA z 11 czerwca 2015 r.

Projekt edukacyjny realizowany przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. na podstawie umowy nr 3/DSI/ZP1/2014 z 31 lipca 2014 r.

Projekt edukacyjny realizowany od 1 kwietnia 2014 r. przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 08470/14/FPK/DEK z 30 kwietnia 2014 r.

Projekt edukacyjny realizowany od 1 października do 15 grudnia 2013 r. przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na podstawie umowy nr 1/DSI/ZP1/2013 z 22 października 2013 r.

Projekt edukacyjny realizowany w 2013 r. przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 000 zł na podstawie umowy nr 04402/13/FPK/DEK z 25 marca 2013 r.

Tak